Saturday, February 2, 2019

سال جديد ميلادي سال قيام بين‌المللي عليه رژيم ملاها!


سال جديد ميلادي سال قيام بين‌المللي عليه رژيم ملاها!
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
در شرايطي سال جديد ميلادي را آغاز مي‌كنيم كه ملاهاي حاكم بر ايران از آنچه مي‌شنوند و مي‌بينند به وحشت افتاده‌اند: تداوم و گسترش قيام در داخل ايران، تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه رژيمشان و ضرباتي كه بر پيكر شبكه تروريستي ملاها پي در پي وارد مي‌شود.
وحشت رژيم از سال جديد
علي خامنه‌اي، رهبر ملاهاي حاكم بر ايران و ديگر مقامات رژيمش روزي نيست كه از آنچه در سال جديد رخ خواهد داد ابراز وحشت نكنند. آنها خودشان پنهان نمي‌سازند كه تهديد اصلي، قيام مردم ايران است كه اكنون با مقاومت ايران پيوند كرده است. روز ۲۱آذر ۹۷ علي خامنه‌ای گفت: «این‌که اینها گفتند در سال ۹۷ ما چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم... این ممکن است فریب باشد، ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۹۸ بکشند».
موقعيت قيام مردم ايران
ملاها به طور سالانه جشن مي‌گيرند كه در جريان قيام مردم ايران در سال 2009 سرنگون نشدند. اما در هراس از اين واقعيت هستند كه قيامي كه اكنون يكسال از عمر آن مي‌گذرد خواب را از چشمان ملاهاي حاكم در ربوده‌است. چرا؟
علي خامنه‌اي و ديگر سران اين رژيم به خوبي اين را مي‌دانند قيام آن سال در شرايطي روي داد كه نيروي اصلي مقاومت ايران را در داخل خاك عراق در محاصره خود داشتند. لذا قيام 2009 كه ملاها در آن «خشم عميق مردم» عليه رژيم‌شان را به چشم ديدند متاثر از جنگ گرگها در حاكميت بود. فرصتي بود برآمده از شرايط پيش آمده  تا قدرت خود را به اين رژيم نشان دهند.

ملاهاي حاكم اين تجربه دردناك را در ضمير خود دارند كه همان خشم، و اين بار عميق‌تر از قبل، در شرايطي به صحنه آمده كه مقاومت ايران در موقعيت جديد و درخشاني قرار دارد كه توانسته ”كانون‌هاي شورشي” را در ميان مردم ايران بذرافشاني كند و از اين طريق رهبري قيام را در دست بگيرد. تفاوت اصلي قيام كنوني با قيام سال 2009 نيز در همين واقعيت نهفته است. يعني در پيوند قيام مردم و نيروي رهبري كننده قيام كه رژيم را سخت بي‌تعادل و بي‌آينده كرده است.
تاثيرگذاري تحريم‌هاي مرگبار بين‌المللي عليه رژيم ملاها

از تاريخ 15 نوامبر 2018 تحريم‌هاي بين‌المللي عليه رژيم ملاها وارد مرحلة مرگبار خود شده و هر روز بر شدت و ابعاد آن افزوده مي‌شود. اين امر رژيم را با يك بن‌بست جدي مواجه ساخته است. خامنه‌ای در يك لاپوشاني آشكار در روز ۱۲مهر ۹۷ گفت: «خوب ما البته مشکل داریم، بله ما مشکل اقتصادی داریم... اقتصاد نفتی داریم که این خودش یک عیب بزرگ است، فرهنگ صرفه‌جویی نداریم، این عیب است... این عیوب را ما داریم، ولی عیب واقعی اینها نیست، عیب واقعی بن‌بست است که بحمدالله نداریم، ما بن‌بست نداریم».
تروريسم دولتي رژيم ملاها
به موازات تداوم قيام مردم ايران، شبكه تروريستي رژيم ملاها در كشورهاي اروپا و امريكا متحمل ضربات قابل توجهي شده است.  به نظر مي‌رسد كه غرب نيز اين واقعيت را درك كرده باشد كه چرا رژيم ملاها نيروي مقاومت ايران را تروريست نامگذاري مي‌كند.
تا اين اواخر، غرب در آميخته‌يي از استراتژي غلط، اشتباه محاسبه ، ابراز حسن نيت در برابر رژيم ايران و همچنين در جستجوي ”اصلاح طلب” و ”مدره” در درون حاكميت ملاها، چشم خود را بر صدور تروريسم رژيم و نقض حقوق بشر در ايران و به‌خصوص پروژه‌هاي اتمي ملاها بسته بود. به همين دليل، تروريسم دولتي ملاها بر اقصي نقاط جهان بال گسترانيده و نقض حقوق بشر در داخل ايران به طرز فاحشي ادامه داشته و به موازات اينها، رژيم تا يك قدمي توليد بمب اتم پيش رفته بود كه اگر افشاگري‌هاي مقاومت ايران نبود، جامعه بشريت معاصر و نسلهاي آينده با سرنوشت بسيار وحشتناكي روبرو مي‌شدند.

محاصره رژيم ملاها و چشم‌اندازهاي آن
قيام مردم ايران ، رؤياي تشكيل خلافت اسلامي توسط ملاهاي حاكم بر ايران و به تبع آن، معادلات اين منطقه از جهان را به‌كلي دگرگون كرد. بر همين اساس، سياست مماشات غرب با ايران رو به پايان گام نهاده است. اين يك امر بسيار مهمي است كه در گام اول آن شاهد هستيم، نامگذاري تروريستي مقاومت ايران در همه نقاط جهان به شكست انجاميد و عدالت در برابر سازش و مماشات پيروز شد. جهان چشم خود را بر روي تروريسم رژيم گشوده و دولتها با اخراج سفراي رژيم ملاها و دستگيري و زنداني كردن ديپلمات‌تروريستهاي رژيم ايران و ديگر اعضاي تيم‌هاي تروريستي اين رژيم به خود آمده‌اند و ضمن اعمال تحريم اروپا عليه تروريسم رژيم ايران، پرونده‌هاي بازهم بيشتري در رابطه با تروريسم رژيم ايران در حال گشوده شدن است. امسال نيز همچون سالهاي گذشته، رژيم ايران به دليل نقض حقوق بشر محكوم گرديد و پرونده قتل‌‌عام بيش از 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 در مجامع بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است. توافقنامه اتمي غرب با رژيم ايران الغاء و تحريم‌هاي مرگبار بر رژيم جاري شده است.
چند اقدام مهم عليه رژيم ايران
به موازات استمرار قيام مردم ايران در سال گذشته اقداماتي عليه رژيم ايران صورت گرفته كه اهم آن به قرار زير است:
·         دولت امريكا براي نخستين بار در كنار مردم ايران قرار گرفته است. خروج امريكا از توافقنامه اتمي يك اقدام تاريخي و بسيار ضروري بود. اين اقدام مهري بر پايان سياست مماشات غرب با رژيم ملاها بوده و هر روز ابعاد جديد‌تري به‌خود گرفته است.
·         اقدام مشترك دولتهاي آلمان، فرانسه، بلژيك، دانمارك براي خنثي‌سازي بمب‌گذاري عليه گردهمايي سالانه مقاومت ايران در پاريس و دستگيري و زنداني كردن ديپلمات‌تروريست رژيم ايران (اسدالله اسدي) و ديگر تروريستهاي رژيم ايران كه توسط امريكا و ديگر اعضاي اتحاديه اروپا مورد حمايت و استقبال قرار گرفته است.
·         اقدام به اخراج سفير و معاون سفير رژيم ايران از آلباني توسط دولت كوچك اما شجاع اين كشور و با حمايت امريكا و دولتهاي اروپايي كه رسوايي بسيار بزرگي براي رژيم ايران به دنبال داشته است.
·         اقدام به تحريم يك ارگان و دو مهرة وزارت اطلاعات رژيم ايران توسط اتحاديه اروپا و نامگذاري آنها توسط شوراي وزيران اتحاديه اروپا براي نخستين بار كه در تاريخ روابط اروپا با رژيم ايران بي‌سابقه است.
·         دستگيري دو تن از عوامل رژيم ايران در خاك امريكا كه قصد جاسوسي كردن عليه مقاومت ايران را داشتند.
·         و بالاخره حملات نظامي دولت اسرائيل به مراكز پاسداران و ديگر ارگانهاي رژيم ايران در خاك سوريه.
مجموعه اين اقدامات، قبل از هر چيز، ضعف و ناتواني رژيم و تغيير تعادل قوا به سود مردم و مقاومت ايران و به زيان رژيم ايران و در عين حال، آينده تحولات در اين منطقه از جهان را ترسيم مي‌كند.

ضرورت يك قيام بين‌المللي عليه رژيم ايران
اينها و اقدامات مشابه ديگر، هرچند كه بسيار مهم هستند اما بسيار ناكافي بوده و ضرورت برداشتن گامهاي جديدتر و جدي‌تر را صد چندان مي‌كند.
بيش از يك سال است كه مردم ايران براي سرنگوني رژيم ايران به صحنه آمده‌اند. آنها بر اين خواسته خود مصمم هستند و به كمتر از تغيير رژيم در ايران رضايت نخواهند داد. اقليتي ناچيز بر اين كشور متمدن جهان حكم مي‌رانند و در پي ايجاد يك امپراطوري اسلامي هستند. در مقابل اين رژيم يك مقاومت چهل ساله وجود دارد كه تنها آلترناتيو دمكراتيك و مردمي براي جايگزيني اين رژيم است. اين مقاومت توسط خانم مريم رجوي رهبري مي‌شود و كه چهرة كاريسماتيك مقاومت ايران مي‌باشد.
وي بارها دولتهاي جهان را به گنجاندن تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در لیست تروریستی و محاکمه و اخراج مأموران و مزدوران اطلاعاتی رژیم از كشورها فراخوانده است. شوراي ملي مقاومت ايران در يكي از اطلاعيه‌هاي اخير خود نوشته است: «اگر سیاست مماشات مانع اجرای بیانیه ۲۹ آوریل ۱۹۹۷ اتحادیه اروپا علیه تروریسم رژیم ایران مبنی بر ضرورت اخراج همه مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندها از اروپا نشده بود، رژیم آخوندی به خود اجازه نمی‌داد خاک فرانسه و بلژیک و اتریش و دانمارک و نروژ و لوکزامبورگ و آلبانی را عرصه تاخت و تاز تروریستهای خود قرار دهد و دیپلماتها و سفارتخانه‌های خود را هم در نقض آشکار معاهدات بین‌المللی در خدمت تروریسم به‌کار گیرد».

بنابراين آنچه بسيار ضروري است يك قيام بين‌المللي در حمايت از قيام مردم ايران عليه ديكتاتوري ملاها است كه از نامگذاري تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در لیست تروریستی و بستن سفارتخانه‌هاي اين رژيم در كشورها مي‌گذرد.


No comments:

Post a Comment