Wednesday, June 26, 2019

اراده‌يي قوي‌ براي سرنگوني رژيم ملاها


اراده‌يي قوي‌ براي سرنگوني رژيم ملاها

عبدالرحمن گوركي
مريم رجوي به‌عنوان رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران امسال از موقعيت بالاتري براي سرنگون كردن رژيم ملاها برخوردار است. او يك زن مسلمان و با تجربه در رويارويي با بنيادگرايي ملاهاي حاكم بر ايران است و يك جنبش را رهبري مي‌كند كه خواهان سرنگون كردن رژيم ديكتاتوري و تروريست ملاها است. از اين جهت است كه ملاها از «نام» و «هدف» وي در وحشت هستند. زيرا نامش پژواك صدها هزار شهيد و مجروح و شكنجه‌شده، و هدفش تحقيق بخشيدن به خواسته مردمي است كه اكنون عليه رژيم ملاها به خشم آمده‌اند و ايران از نفرت آنها عليه آخوندها در آستانة انفجار و تولدي دوباره است!
اين را آخوندها بسيار خوب لمس كرده‌اند و پنهان نمي‌سازند كه تهديد اصلي رژيم‌شان، نه تحريم‌هاي بين‌المللي و حتي حمله از بيرون مرزها، بلكه «قيام مردم در پيوند با جنبش مريم رجوي» است كه در كليت آن، «مقاومت ايران» نام گرفته است.
ترديدي در اين واقعيت نيست كه زنان در ايران، ستمديده‌ترين و سركوب‌شده‌ترين هستند. ستم و سركوب و جنايت عليه آنان در ايران تحت حاكميت ملاها مضاعف و بسيار دردناك است. زيرا آخوند‌ها هيچ حق و حقوق و هويت مستقلي براي زنان قائل نيست. سرنوشت آنها به صورت انبوه، فجيع، سريع و دردناك، سركوب، دستگير، شكنجه، اعدام مي‌شوند. زيرا كه در عقايد ارتجاعي آخوندها، «زن» بودن جرم و شرم است. به همين خاطر است كه وقتي زنان عليه ملاها برمي‌شورند، آخوندها قبل از هر چيز «وحشي‌تر» مي‌شوند. زيرا رهايي زنان، مساوي است با رهايي ايران و ايراني.

مريم رجوي سالهاست كه در رأس هرم مقاومت ايران جاي گرفته است. داراي هواداران بسياري در داخل ايران و حتي در خارج از مرزهاي ايران است. بسياري شخصيت‌هاي برجسته جهاني از وي و پلاتفرم 10 ماده‌يي‌اش براي ايران آزاد فردا حمايت كرده و مي‌كنند. رجوي اكنون تبديل به نقطه اميد مردم در بسياري از كشورهاي عربي و غربي نيز هست. زيرا تروريسم و بنيادگرايي ملاها، تا دوردستها، سرنوشت انسانها را با خطر روبرو ساخته است.
خانم رجوي اكنون با اراده‌يي قوي‌تر در ميدان نبرد براي سرنگوني ملاها حضور دارد. زيرا جنبشي را رهبري مي‌كند كه در داخل ايران ريشه دوانيده و نه تنها زنان، بلكه مرداني را در دامان خود پرورانيده كه رهايي خويش را در رهايي زنان جستجو مي‌كنند. جنبشي كه قيام شكوهمند و سراسري مردم در روزهاي پاياني 2017 مديون آن است. اين جنبش اكنون داراي هزاران «كانون شورشي» در داخل ايران است كه اعتراضات مردمي را با هدف سرنگون ساختن آخوندها رهبري مي‌كنند. آخوندها از پاسخ‌گويي به مطالبات مردمي هراسان و در بن بست كامل هستند. مردم ايران گرسنه هستند و خط فقر تقريبا نيمي از جمعيت كشور را به زيرِ خود كشيده است. اما مردم پنهان نمي‌سازند كه خواسته اصلي آنها، رهايي از حاكميت شوم ملاهاست. آنها از روز نخستين قيام خود، با شعار سرنگوني رژيم ملاها به خيابانها ريختند و به رغم سركوب شديد، از خواسته اصلي خود كوتاه نيامده‌اند.

اراده قوي و مستمر مردم، به يمن پيوند با مقاومت سازمانيافته خود به رهبري خانم رجوي، نه تنها جامعه جهاني را به حمايت از قيامشان برانگيخته، بلكه اكنون سياستها و استراتژي‌هاي غربي و عربي را دگرگون ساخته است. اكنون جامعه جهاني بيش از هر زمان ديگري عليه حاكميت آخوندها اجماع نظر دارد و اين واقعيت قبل از هر چيز ضعف و فرسودگي رژيم ملاها را به نمايش مي‌گذارد.
اكنون جامعه جهاني در مقابل يك «فرصت تاريخي» قرار دارد كه اگر آن را «درنيابد» كلان ضرر خواهد كرد و مردم ايران بايد قرباني بيشتري براي سرنگون كردم ملاها بپردازد. در اين صورت، اين يك امر نابخشودني در تاريخ بشريت خواهد بود. زيرا بر جامعه جهاني است كه در سرنگوني ديكتاتوري ملاها، به ياري مردم ايران برخيزد و مقاومت آنها را به رسميت بشناسند.
خانم مريم رجوي در پيام اخير خود خطاب به ايرانياني كه در روز 15 ژوئن در پايتخت اروپا، بروكسل، سرنگوني ملاها را طنين‌انداز كردند گفت: «آزادی به‌دست نمی‌آید؛ مگر آن‌که صفی از زنان و مردان از خود گذشته‌، با عزمی استوار و بدون چشمداشت به ‌هر گونه منفعت شخصی پای آن بایستند و مقاومت کنند. درود بر زنان و مردان شجاعی که در کانون‌های شورشی و شوراهای مردمی مقاومت، این صف را در سراسر ایرانتشکیل داده‌اند و افتخار بر شما که این صف را در قلب اروپا و در مقابل اتحادیه اروپا در بروکسل امتداد داده‌اید».

وي مبلغان «نگراني از وقوع جنگ» را به سخره گرفت و آن را «امتياز دادن به رژيم و استمالت از قاتلان حاكم بر ايران» خواند و گفت: «بنا بر ۴دهه تجربه، تهدید، باز هم کوتاه‌آمدن و نکوبیدن سر مار به سنگ است. ایران بدون این، آزاد نمی‌شود- یعنی بدون سرنگونی این رژیم که تنها وظیفه مردم و مقاومت ایران است. بنابراین - حق مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی باید به‌رسمیت شناخته شود».
خانم رجوي از اتحاديه اروپا خواست: «دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار دهد و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. مزدوران بایستی محاکمه و مجازات و اخراج شوند.
سران این رژیم باید در دادگاه بین‌المللی پاسخگوی جنایت‌هایشان در حق مردم ایران و به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی باشند».
در اين گفته خانم رجوي نبايد ترديد كرد كه رژیم حاکم در برابر مقاومت و قیام ملت ايران در هم خواهد شكست.
نكته آخر،
در مرحله پاياني رژيم ملاها، بايد كه مريم رجوي و جنبش حق‌طلبانه وي را از نو شناخت. آن را به رسميت شناخت و به ياري‌اش شتافت. اين امر، قبل از هر چيز يك وظيفه مبرم انساني براي همه جوامع در هر كجاي كره زمين مي‌باشد. لذا نبايد درنگ كرد. اگر امروز نشود شايد كه فردا دير باشد!


No comments:

Post a Comment