Tuesday, March 28, 2017

تحولات ايران در سال جديد ايراني!

تحولات ايران در سال جديد ايراني!
هم اكنون مردم ايران و همه جريانات سياسي ايران و حاميان بين‌المللي يك ايران آزاد، اتفاق نظر دارند كه از دل تحولات سال گذشته اين اميد بيرون زده كه در سال جديد تحولي بزرگ در رابطه با ايران روي خواهد داد. هنوز كسي از چگونگي و مكانيزم آن اطلاع دقيقي ندارد. اما همه بر اين باور هستند كه نبايد اين فرصت طلايي پديدار شده از دست برود!
با ظهور اولين علائم از شروع اين تحول، مانند برق و باد صفوف نيروهايي كه خواستار سرنگوني رژيم هستند متحد تر خواهد شد. براي چنين جنبشي البته كه شرايط ذهني و عيني در جامعه ايران آنچنان است كه با شروع آن رژيم در تماميتش اساسا در برابر اين موج بنيان‌كن ياراي ايستادن نخواهد بود. زيرا اين موج آنچنان قوي و برآمده از خواسته‌هايي است كه به كمتر از تغيير اين رژيم رضايت نخواهد داد.
مردم ايران كه قرباني اصلي و نخستين اين رژيم هستند از هر نظر تحت فشار رژيم هستند و به طرق مختلف تاكنون بارها خواسته خود را مبني بر تغيير اين رژيم را ابراز داشته‌اند. اما هر بار مورد سركوب خونين ارگانهاي دولت قرار گرفته‌اند. البته اين فقط مردم ايران نيست كه عليه رژيم ولايت فقيه به ستوه آمده‌اند. بلكه مردمان منطقه، به‌خصوص سوريه و عراق و كشورهاي همساية ايران نيز به چنين نقطه‌يي از انزجار عليه رژيم ايران رسيده‌اند. زيرا اين رژيم به طرز غيرقابل تصوري بر سرنوشت آنان نيز چنگ انداخته و امنيت، زندگي و اقتصاد آنان را به خطر انداخته است.

از اين رو مردم ايران و جريانات سياسي آن، از تغييرات صورت گرفته در سال گذشته بسيار خشنود بوده و با كنار رفتن ”باراك اوباما” آنها انتظار دارند كه دولت جديد امريكا، فرصت‌هاي طلايي داده شده به رژيم ايران از جانب باراك اوباما را، به فرصتهاي طلايي جديدي بدل كند كه اين بار به مردم و اپوزيسيون واقعي داده شود. يا حداقل به ”امدادگران غيبي!” اجازه داده ندهد به كمك اين رژيم بشتابند و فرصتي باشد تا مردم و مقاومت ايران حساب خود را با اين رژيم يكسره كنند!
در حالي كه در جبهه رژيم، افول، نگراني، شكست و تشتت بيش از هر زمان ديگري جناحهاي دروني اين رژيم را فراگرفته و اين امر باعث شده رژيم از برگزاري نمايش انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در ماه سوم ايراني برگزار شود، به شدت به وحشت بيافتد، در جبهه مقابل، همه جريانات مخالف اين رژيم خود را براي بهره‌برداري از شرايط پيش‌آمده آماده مي‌كنند.
سازمان مجاهدين خلق ايران كه نيروي محوري يك ائتلاف ديرين از اپوزيسيون ايران (يعني شوراي ملي مقاومت) است و توانسته علاوه بر اينكه در طول حاكميت اين رژيم تاكنون همواره خود را به عنوان نيروي اصلي صحنه نبرد با اين رژيم حفظ كند و در اين ساليان يك حمايت بين‌المللي بسيار قوي كسب كند، نيروهاي خود را در يك حركت پيروزمند تاريخي از محاصره نيروهاي رژيم ايران در عراق خارج كند و براي شرايط جديد پيش‌آمده آنها را سازمان بدهد و اكنون چشم به نقطه‌يي بدوزد كه رژيم ايران از آن در وحشت است.
مردم ایران و جريانات سياسي مخالف رژيم حاكم بر ايران در حالي كه خود را براي بهره‌برداري از شرايط متحول كنوني آماده مي‌كنند انتظار دارند كه در سیاست ۱۶سال گذشته ایالات متحده، تجدید نظر بنیادین شود. آنها خواستار اين هستند كه سپاه پاسداران از منطقه اخراج و به طور همزمان در ليست سازمانهاي تروريستي قرار بگيرد. اين يك امر كاملا با سياستهاي اعلام شده رئيس جمهور منتخب مردم امريكا منطبق است كه گفته بود جلوي گسترش رژيم در منطقه را خواهد گرفت و عليه توافقنامه اتمي با رژيم خواهد ايستاد. مردم ايران همچنين خواستار اين هستند كه روابط تجاري و ديپلماتيك با رژيم ايران به توقف اعدام و شكنجه مشروط گردد و مقاومت مشروع مردم ايران به رسميت شناخته شود و دولت جديد امريكا نخستين گام را در اين راستا يعني ديالوگ با نمايندگان مقاومت را در دستور كار خود قرار دهد.
نمایشهای انتخاباتی رژیم ايران از فردای ۳۰خرداد۱۳۶۰ از جانب مردم و اپوزيسيون واقعي رژيم ایران تحریم بوده است. زيرا كه اين انتخابات آزاد نيست و رژيم حاكم نامشروع است. رأی حقیقی مردم ایران تغيير اين رژيم استبدادي و جايگزين كردن آن با يك حاكميت ملي و مردمي است.
در سال جديد مردم ايران با حمايت مقاومت مشروع خود، با همه اجزاء خود، اعم از فارس و بلوچ و کرد و عرب و آذری و شیعه و سنی و مسیحی و کلیمی و پیروان هر دین و آیینی در جامعه‌یی بر اساس جدایی دین از دولت در کنار یکدیگر در صلح و مدارا زندگی‌ کنند. جامعه‌یی که هر کس آزاد است فکر و عقیده خود را بیان و راه و رسم سیاسی خود را انتخاب و ترویج کند و نوع پوشش خود را برگزیند و هیچ اجبار و تحمیلی بر مردم روا نباشد.
اطلاعات اين منطقه از جهان به ما مي‌گويد كه مشعل بهار ايراني در حال برافروختن است و پيروزي‌اش محتوم و آينده‌اش درخشان خواهد بود.

No comments:

Post a Comment