Sunday, June 11, 2017

نمايش انتخابات در ايران زير ذره‌بين! 1-2


نمايش انتخابات در ايران زير ذره‌بين!
1-2
دولتي چهار درصدي با تقلبات و راي‌سازي‌هاي آن
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
وقتي يكي از كانديداهاي رياست جمهوري رژيم ايران در نخستين مناظره تلويزيوني خود، پايگاه اجتماعي رژيم را 4 درصد اعلام كرد خودش خوب مي‌دانست كه چه مي‌گويد. معني اين حرف البته اين است كه 96 درصد از مردم ايران اين رژيم را نمي‌خواهند يا حداقل نسبت به اين رژيم ناراضي هستند.
اين حرف را پاسدار قاليباف مي‌زد كه سابقاً فرمانده نيروي هوايي سپاه و فرمانده نيروي انتظامي رژيم بوده و هم اكنون شهردار كنوني تهران، پايتخت ايران است كه جمعيت آن قريب به 15 ميليون نفر است. قاليباف كه يكي از شش كانديد رياست جمهوري ملاهاي حاكم بر ايران بود در هفته منتهي به راي‌گيري با حمايت از ابراهيم رئيسي، رقيب حسن روحاني، از نامزدي اعلام انصراف نمود و بنابه اطلاعات موثق قرار بود در صورت انتخاب رئيسي معاون وي گردد.
اما حسن روحاني، كه بعداز برگزاري اين نمايش مجددا بر كرسي رياست جمهوري رژيم نشست، بعداز برگزاري اين نمايش حرف ديگري زد و مدعي شد كه آمار راي دهندگان 41 ميليون نفر بوده و 4 مليون نيز به علت پايان وقت اخذ راي نتوانسته‌اند راي بدهند!. اين ادعا بايد قبل از مخالفان 96 درصدي رژيم، براي هواداران رژيم خنده‌دار بنمايد! زيرا حتي برخي از جناحهاي داخلي رژيم نيز انتخابات قلابي رژيم را تحريم كرده بودند. بنابراين آمار اعلام شده توسط رژيم در ارتباط با تعداد راي‌دهندگان در اين نمايش مسخره را اساسا نبايد جدي گرفت. زيرا اين يك سناريوي ثابت هرساله است كه رژيم براي فريب افكار عمومي به آن متوسل مي‌گردد تا در يك وارونه‌گويي مسخره، رژيم نامشروع خود را مشروع نشان دهد.

كارشناسان امور ايران به خوبي مي‌دانند كه تقلبات نجومی و رای سازیهای کلان و چند برابر نشان دادن میزان مشارکت مردم در انتخابات يكي از ويژگي‌هاي اينگونه نمايشات رژيم نامشروع حاكم بر ايران در 38 سال گذشته بوده است. در حالي كه همه طرف‌ حسابهاي خارجي رژيم نيز مي‌دانند كه انتخابات در ايران تحت حاكميت ملاها يك انتخابات آزاد نيست. زيرا برگزاري دوازده دور از اين گونه نمايشات هيچ تغييري در ماهيت و سياستهاي سركوبگرانه و ضدمردمي اين رژيم بدنبال نداشته است.
ارقام و آمار دروغين در خصوص نمايش‌هاي انتخابات، يكي از نقاط اشتراك همه باندهاي حكومتي به منظور حفظ كيان رژيم است. راه‌اندازي تاريك‌خانه‌يي تحت نام ”اتاق تجميع آرا” در هر دور انتخابات نيز به همين منظور است ومستقيما توسط شخص خامنه‌اي هدايت و كنترل مي‌گردد. به‌خصوص در اين دور از نمايش انتخاباتي، هدف از اين راي‌سازي پوشالي، پوشاندن اين واقعيت است كه رژيم تعادل دروني خود را از دست داده و بسيار ضعيف‌تر و شكننده‌تر از گذشته است.
اين تقلبات و راي‌سازي‌ها در نمايش انتخابات اخير به حدي بوده كه جنگ و دعواي باندهاي دروني رژيم را به مدار ديگري كشانده و همانند مناظره‌هاي تلويزيونيِ قبل از نمايش، اكنون بعداز نمايش، هر روز ابعادي از آن را عليه همديگر آشكار مي‌كنند. اين امر خامنه‌اي را مجبور كرد كه شخصا وارد عمل شده موضوع را مهار كند تا از پسِ آن قيام مردمي سر باز نكند.
به راستي كيست كه باور كند در ايران تحت حاكميت يك ديكتاتوري مذهبي جنون‌آميز، ۱۶ میلیون ایرانی به یک قاتل بدنام به نام رئيسي و 25 ميليون نفر به كسي كه نان و آب و هوا (يعني حسن روحاني) را بر مردم ايران قطع كرده راي داده و تازه به گفته روحاني شياد 4 ميليون نيز به دليل پايان وقت اخذ راي موفق به دادن راي نشده‌اند!
وانگهي كارشناسان انتخاباتي، به‌خصوص آن دسته كه نسبت به ظرفیت‌های تکنیکی رژیم عقب مانده در اين خصوص اشراف دارند خوب مي‌دانند كه آماري كه رژيم از راي دهندگان ارائه كرده با سيستم‌هاي عقب افتاده و اكسپاير اين رژيم در امر انتخابات در تعارض كامل است.
اكنون در ادامه جنگ گرگها در حاكميت ملاها بايد ديد كه سرنوشت اين يكي رئيس جمهور تقلبي به كجا مي‌انجامد. زيرا جناح‌بندي و جنگ در راس نظام، با دوره‌هاي قبلي بسيار متفاوت است. به‌خصوص كه در اين دوره بايد كليه كارنامه‌هايي فساد و جنايتي كه در جريان مناظره‌هاي تلويزيوني (آنهم به اختصار و اشاره( عليه همديگر رو مي‌كردند پرونده‌هاي گشوده‌يي هستند كه شاكيان واقعي آن مردم ايران هستند. پرونده‌هايي همچون: قتل عام زندانياني سياسي در سال 1988، تداوم اعدامها تا به امروز، عاملان بيش از 10 ميليون بيسواد در جامعه تا خالي بودن 3 ميليون مسكن خالي متعلق به 4درصدي‌ها، عاملان 11 ميليون جوان بدون مسكن و به‌خصوص گورخوابها، غارت ميلياردها اموال مردم و حمله به سفارت عربستان، دادن 500 هزار ميليارد تومان و مجوز برجهاي بزرگ به نفرات مشخصي از همان 4 درصدي‌ها(!). عاملان بيكاري و گرسنگي مردم تا قاچاق‌هاي 25 ميلياردي دولتي و به كارگيري 114 اسكله رسمي براي قاچاق، و همچنين پرونده‌هايي دزدي و كشتاري كه كانديدهاي ولايت در مناظره‌ها به آن اشاره مي‌كردند اما ناگشوده باقي مي‌گذاشتند.
@m_abdorrahman


No comments:

Post a Comment