Sunday, July 9, 2017

يك نقطه عطف در مسير تغيير رژيم در ايران

گردهمايي مقاومت ايران در پاريس،
يك نقطه عطف در مسير تغيير رژيم در ايران

به قلم عبدالرحمن مهابادي. نويسنده و تحليلگر سياسي
در دوراني كه شروع آن، پايان دستاوردهاي بادآورده براي رژيم حاكم بر ايران و نقطه پاياني آن، سرنگوني اين رژيم خواهد بود، ما شاهد بسياري تحولات ريز و درشت هستيم كه هر كدام شايان توجه و قابل بهره‌داري براي پيشبرد پروژه تغيير رژيم در اين كشور مي‌باشد. آخرين تحول در اين مسير، برگزاري گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در پاريس بود كه روز 1 ژوئيه امسال برگزار گرديد.
اين گردهمايي هر ساله توسط مقاومت ايران برگزار مي‌گردد و زمان آن نيز پيشاپيش بر همگان روشن بود. از اين رو رژيم حاكم بر ايران نيز تمام امكانات ديپلماتيك و حتي اقتصادي خود را به كار گرفته بود تا از هر طريق ممكن از برگزاري آن جلوگيري كند. اخيرا رسانه‌ها نوشتند كه دولت حسن روحاني قراردادي قريب به 5 ميليارد دلار با شركت نفتي توتال به امضا رسانيد.اما اين گردهمايي برگزار شد و رژيم به طرز خفت باري در ممانعت از برگزاري آن شكست خورد. دولت فرانسه كه به خوبي از وضعيت درهم شكسته رژيم و اعتبار و موقعيت داخلي و بين‌المللي مجاهدين و مقاومت ايران خبر دارد حاضر نشد حتي كوچك‌ترين امتيازي را در اين رابطه به رژيم بدهد و اين موضوع بر جنگ و دعواي دروني جناحهاي رژيم حاكم بر ايران افزود.
مقاومت ايران در نقطه كنوني‌اش، تاريخچه بسيار شكوهمندي را در پشت سر دارد كه گردهمايي امسال آن، نمايي از اين گنجينه ملي و ميهني در انظار بين‌المللي است. مقاومتي برآمده از 4 دهه رويارويي سخت با ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران. با انبوهي تجارب و دستاوردها كه آن را پولادين و شكست ناپذير نموده و بخش وسيعي از جامعه جهاني را به حمايت خود برانگيخته‌ و مي‌رود كه در روند آخوند. پشت اين ديكتاتوري را به زمين بزند.

اين گردهمايي كه پژواك نارضايتي مردم ايران از اين رژيم و فعاليتهاي نيروهاي مقاومت در سراسر ميهن عليه فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران است اميد و آرزوي مردم به مقاومت و رئيس جمهور برگزيده آن را نيز بازتاب داد و خواسته اصلي مردم ايران مبني بر سرنگوني اين رژيم را به گوش جهانيان رسانيد و مرزهاي مطبوعات جهان را درنورديد و اين واقعيت را به ثبت رسانيد كه آري. دوراني به پايان رسيده و دوران جديدي آغاز شده است.
اين گردهمايي بعداز هجرت بزرگ و تاريخي نيروهاي مقاومت از عراق به خارج از اين كشور، با حفظ يكپارچكي تشكيلاتي آن. بعداز اجلاس رياض و شكل‌گيري يك ائتلاف منطقه‌يي و جهاني و بعداز نمايش انتخابات رياست جمهوري رژيم و شكست بزرگ ولي فقيه ارتجاع برگزار شد كه هر كدام به مثابه ضربه‌يي كاري بر پيكر فرتوت اين رژيم عمل كرده است. به‌خصوص اوج گيري جنبش دادخواهي زندانيان قتل‌عام شده سال 67 كه در گردهمايي سال قبل با ابتكار خانم مريم رجوي آغاز شد و در نمايش انتخابات امسال با شعار ”نه جلاد، نه شياد” اوج گرفت و چنان زلزله‌يي ايجاد كرد كه نمايش انتخابات مهندسي شده توسط علي خامنه‌اي را در هم شكست.
اين گردهمايي نشان داده كه مقاومت ايران تا چه ميزان در داخل ريشه‌دار، در سطح بين‌المللي داراي پايگاه اجتماعي و اعتبار بي‌همتا، در شكوه و عظمت برگزاري تا چه ميزان توانمند، و در رويارويي با آخوندها چقدر قوي و جدي است. وجوهي از يك واقعيت بزرگتر براي باور به اينكه، اين مقاومت براي آزادي ايران از هر نظر آماده است.

در اين گردهمايي طليعه پيروزي مقاومت بر رژيم ولايت فقيه را مي‌شد ديد. زيرا تغيير يك رژيم ديكتاتوري و رهايي يك خلق و يك ميهن نيازمند يك رهبري شايسته، يك استراتژي منسجم و انقلابي، يك تشكيلات نيرومند و يك نيروي پيشتاز و آبديده است كه در صحنه ايران بطور كامل موجود است و زمينه چنين تحول بزرگي البته شرايط عيني و ذهني جامعه است كه مردم ايران بارها در حركات اعتراضي خود عليه حكومت به خوبي نشان داده‌اند. و از آنجا كه ظلم و ستم و سركوب خارج از مرزهاي ايران، بخصوص كشورهايي همچون عراق و سوريه و لبنان و يمن و ... را نيز فراگرفته، اين مقاومت در عين حال به نقطه اميد خلقهاي منطقه تبديل شده و آنها چشم به سرنگوني اين رژيم توسط مردم و مقاومت ايران دوخته‌اند.

اين رژيم از اين نداي حق به وحشت افتاده‌اند كه خانم رجوي در سخنراني‌اش در اين گردهمايي روي آن تاكيد نمود:
اول:‌ ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه.
دوم: در دسترس بودن سرنگونی این رژیم.
و سوم: وجود یک آلترناتیو دمکراتیک و مقاومت سازمانیافته، برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی.
بيهوده نيست كه مقامات رژيم ايران بعداز برگزاري اين گردهمايي ديوانه‌وار واكنش نشان داده و بيش از هر زمان ديگري در رسانه‌هاي خود نوشته‌اند كه صداي پاي مجاهدين مي‌آيد!
@m_abdorrahman


No comments:

Post a Comment