Monday, July 3, 2017

ايران.. صداي پاي مجاهدين!

صداي پاي مجاهدين!


عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
ترس از صداي پاي مجاهدين در درون حاكميت ملاها اخير فراگير شده و به‌گونه‌هاي مختلف راه به تبليغات و مطبوعات اين رژيم برده است. اين موضوع همزمان با شروع سال جديد ايراني و زماني كه رژيم خود را براي برگزاري دوره دوازدهم انتخابات رياست جمهوري آماده مي‌گرفت پاگرفت و روزي نبود كه رژيم وحشت خود را از گسترش فعاليت نيروهاي داخل كشور مقاومت نشان ندهد. موضوعي كه عملا شكست جناح خامنه‌اي و تضعيف هرچه بيشتر اين رژيم را در اين نمايش انتخابات نتيجه داد.
جناحهاي اين رژيم سركوبگر حاكم بر ايران بر اين تصور بودند كه برگزاري يك دوره روتين از انتخابات خود را داشته باشند. هرچند كه تجربه تلخ دوره دهم انتخابات را نيز چشيده بودند. يعني قيام مردمي و سراسري قدرتمندي كه همزمان با برگزاري آن دوره از نمايش انتخابات در سال 2009، رژيم را با همه جناحهاي آن به لرزه انداخت و اگر نبود امدادگران غيبي! (بخوانيد مماشاتگران غربي و در رأس آنها رئيس جمهور وقت ايالات متحدة امريكا، باراك اوباما) وضعيت ايران و منطقه به گونة ديگري مي‌بود. در خصوص همين واقعيت همين بس كه هنوز هم جناحها و مقامات اين رژيم از اينكه در آن سال سرنگون نشدند اظهار خوشحالي مي‌كنند. عجب رژيم قدرتمندي!
از فرداي آن روزگار، مقامات اين رژيم خود به زبان گويايي بارها به نقش مجاهدين در اين قيام درخشان انگشت مي‌گذاشتند و مجاهدين خلق ر ا موتور محركة آن قيام خواندند و به خطر و نشان كشيدن عليه اين سازمان پرداختند.
اما امسال، رژيم درد ديگري دارد و بيش از سالهاي قبل گرد مرگ بر پيكرش نشسته و صداي شكستن استخوانهايش را همگان مي‌شنوند. اين را قبل از ديگران، خود رژيم حس مي‌كند كه دوران پايانش آغاز شده و شيشة عمرش نيز تنها و تنها در دست جرياني بجز مجاهدين خلق نيست. جرياني كه از آغاز روي كار آمدنش تاكنون، نيروي اصلي ميدان براندازي اين رژيم بوده و تمام حملات نظامي‌ اين رژيم در جوار خاك ميهن و در داخل خاك عراق، كمااينكه تمام حملات سياسي و توطئه‌هاي ارتجاعي-استعماري‌اش نتوانست آن را از پاي بياندازد و اكنون توانمند‌تر از هميشه، عرصه را بر اين رژيم تنگ كرده و مي‌رود كه گام آخر را، صرفنظر از مكانيزم‌ها و تاكتيك‌هاي آن براي رهايي ميهنش بردارد.

در چنين مسير و چشم‌اندازي است كه مهندسي‌كردن‌ نمايش انتخاباتي وتن دادن به دوره دوم رياست جمهوري حسن روحاني شياد، اجراي سناريوهاي مضحكي همچون تيراندازي داعشي در تهران، موشك پراكني مقرات داعش در ديرزور سوريه و قدرتنمايي‌هاي مسخرة نظامي و ديپلماتي و همچنين تهديدات پوشالي اين و آن و .... هيچ دردي از اين رژيم دوا نخواهد كرد و صداي پاي مجاهدين هر روز نزديك و نزديكتر مي‌شود!
در چنين فضايي انتظار مي‌رود رژيم براي به انحراف كشدن افكار عمومي و جان به در بردن از موجي كه هستي‌اش را نشانه كرده، بحران آفريني كرده و دست به هر عمل غيرمنتظره‌يي بزند. از حذف روحاني گرفته تا هر عمل ديگري. اما نبايد فراموش كرد كه اين رژيم رو به پايان است و نشانه‌هاي آن بسيار است.
رژيم نه تنها از برجام بهره‌يي نبرده بله تحريم‌‌ها عليه رژيم شدت بيشتري گرفته است. اخيرا سناي امريكا با 98 رأي موافق در برابر دو رأي مخالف، با اكثريت قاطع طرح تحريم جديد رژيم ايران را به خاطر حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر تصويب نمود. این طرح شبکه تروریستی سپاه پاسداران، برنامه موشکی این رژیم و سرکوبهای داخل در ایران را هدف قرار داده است.
چند روز قبل نيز ۲۶۵ تن از نمایندگان پارلمان اروپا طي بيانيه‌يي ضمن محكوم كردن نقض حقوق بشر در ایران و فراخوان برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروريستي، همبستگی خود را با اپوزیسیون دمکراتیک ایران، كه قرار است گردهمايي سالانه خود را در روز 1 ژوئيه امسال در پاريس برگزار كند اعلام و از دولتهاي اروپايي و اتحاديه اروپا خواستند تا از اين بيانيه تبعيت نمايند.
در اين گردهمايي كه هر ساله با حضور شمار كثيري از ايرانيان تبعيدي و اعضاي اپوزيسيون ايران و همچنين  صدها شخصيت و هيأت پارلماني از هر پنج قاره جهان برگزار و آخرين تحولات ايران و منطقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، خانم مريم رجوي، پرزيدنت منتخب شوراي ملي مقاومت ايران سخنراني مهمي ايراد خواهد نمود.
آنچه نويسنده به آن فراخوان مي‌دهد راه حلي است براي بحرانهاي ايران و منطقه كه در حمايت از مقاومت ايران و برنامه 10 ماده‌يي خانم مريم رجوي نهفته است. گردهمايي امسال مقاومت ايران برآيند دو حركت در يك جنبش مقاومت است. حركتي كه در داخل ايران آغازيدن گرفته و حركتي در خارج از مرزهاي ايران، در پاريس، كه پژواك حركت در داخل ايران  است و هر ايراني شركت كننده در اين گردهمايي شماري از مردم در زنجير ايران را نمايندگي خواهد كرد.
همانطور كه در روزهاي آتي خواهيم ديد گردهمايي امسال از هر نظر با سالهاي قبل متفاوت خواهد بود و اهميت شركت و حمايت از آن نسبت به گذشته صدچندان و هر انسان آزاده‌يي را برخواهد انگيخت تا آجري از بنايي باشند كه همه با هم بر خرابه‌هاي اين منطقه از جهان بنا خواهد شد.
@m_abdorrahman

No comments:

Post a Comment