Sunday, August 6, 2017

نگاهي به فتواي خميني براي قتل عام مجاهدين (PMOI/MEK)

نگاهي به فتواي خميني براي قتل عام مجاهدين (PMOI/MEK)
 
به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

29 سال قبل در چنين ايامي، در ايران تحت حاكميت ملاها، قتل عام زندانيان عضو مجاهدين (PMOI/MEK) همچون  ابر تيره و تاري سراسر آسمان ايران را فراگرفت. شدت و سرعت اين قتل‌عامها به گونه‌يي بود كه نه تنها خانواده‌هاي مجاهدين(PMOI/MEK) بلكه ديگر خانواده زندانيان نيز نگران از سرنوشت فرزندان خود كه براي نجات مردم در صفوف مجاهدين(PMOI/MEK) فعاليت كرده بودند و اكنون دستگير و به زندانهاي مخوف اين رژيم افكنده شده بودند، دنبال اين بودند كه علت اين كار را دريابند. اما هيچ فريادرسي نمي‌يافتند. زيرا جامعه جهاني به بهانه قطع‌نامه 598 كه خميني آن را در وحشت از سرنگوني قريب‌الوقوع خود به دست مجاهدين(PMOI/MEK) پذيرفته بود، چشم را بر روي اين نسل كشي تاريخي فرو بسته بود.
در ابتدا اضداد مجاهدين(PMOI/MEK) و در پشت سر آنها رژيم ملاها اينگونه وانمود مي‌كردند كه اين اعدامها پاسخ رژيم ولايت فقيه به عمليات بزرگي بود كه ارتش آزاديبخش ملي ايران و مجاهدين(PMOI/MEK) در روزهاي آخر ماه ژوئيه همان سال انجام داده است. اما ديري نپائيد كه اين ادعا همچون كف بر روي آب محو گرديد و بر اساس منابع مختلف مشخص گرديد كه اين قتل عام بر اساس فتواي ضدانساني و ضداسلامي خميني عليه مجاهدين(PMOI/MEK) از مدتها قبل صادر شده بود. زيرا خميني و رژيمش از ابتدا تاكنون مجاهدين(PMOI/MEK) را يگانه تهديد جدي خود مي‌داند كه روي موضع تغيير ناپذير ”سرنگوني” اين رژيم استوار مانده‌اند.
اخيرا نيز وزير اطلاعات پيشين اين رژيم، علي فلاحيان در مصاحبه با يك رسانة دولتي گفت که حكم قتل عام زندانيان مجاهد(PMOI/MEK) در سال 1988 از قبل توسط خميني صادر شده بود. وی گفت: ”در رابطه با مجاهدين(PMOI/MEK) و تمام گروههایی كه محارب هستند حكم خمینی، حكم اعدام است و به تأكید می گفت احتیاط از این طرف بكنید... اینها همیشه حكمشان اعدام است چه قبل و چه بعد از سال 1988” (آپارات 24/4/96 ). بر اساس اين فتوا، بيش از 30 هزار تن از اعضاي مجاهدين(PMOI/MEK) در ظرف كمتر از سه ماه حلق آويز شدند.

سال گذشته در گردهمايي بزرگ مجاهدين(PMOI/MEK) در پاريس جنبش دادخواهي زندانيان مجاهدين(PMOI/MEK) در سال 1988 توسط رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران اعلام گرديد. اين جنبش به سرعت در سراسر ايران گسترش يافت و گريبانگير رژيم گرديد و در سطح جهاني نيز مورد استقبال قرار گرفت. اين جنبش خواستار اين است كه مقامات عاليرتبه اين رژيم به خاطر نسل كشي مجاهدين(PMOI/MEK) به پاي ميز محاكمه كشيده شوند.

پرونده نسل كشي مجاهدين(PMOI/MEK) توسط رژيم حاكم بر ايران. بزرگترين پرونده بعداز پرونده اتمي رژيم ايران است كه اين رژيم را به چالش كشيده است. اين پرونده آنچنان در جامعه ايران ريشه‌دار و توسط جهانيان مورد حمايت است كه مهندسي كردن انتخابات رژيم توسط علي خامنه‌يي براي به كرسي نشاندن ابراهيم رئيسي بر كرسي رياست جمهوري به شكست كشانيد و خامنه‌اي را ناچار كرد كه رياست جمهوري آخوند شياد، حسن روحاني را بپذيرد. ابراهيم رئيسي يكي از اعضاي كميته مرگ براي نسل كشي مجاهدين(PMOI/MEK) در سال 1988 بود و جنبش دادخواهي قتل عام زندانيان مجاهدين(PMOI/MEK) و افشاگري‌هاي مجاهدين(PMOI/MEK) در رابطه با كانديداتوري ابراهيم رئيسي كه توسط خامنه‌اي مهر تأييد خورد بود نظام ولايت فقيه را به لرزه انداخته و حقانيت آن طوري است كه رژيم ملاها هرگز نخواهد توانست از آن بگريزد. به‌خصوص اكنون جوانان ايراني كه توسط اين رژيم از چنين جناياتي نامطلع گذاشته شده بودند اكنون همچون درخت رو به رشدي در دفاع از مجاهدين(PMOI/MEK) سبز و رويان گشته و آخوندهای حاکم را وادار ساخت که به‌ مشارکت خود در جنایت علیه بشریت اقرار کنند. همین امر باعث شد که دبیرکل ملل متحد، قتل‌عام سال مجاهدين(PMOI/MEK) در سال 1988 را را در گزارش‌ امسال خود مورد توجه قرار دهد.
مجاهدين خلق (PMOI/MEK)، از نخستین روزهایی که اخبار قتل‌عام به ‌بیرون زندانها درز کرد، برای افشای جهانی این جنایت تلاش کرده است و اسامی شماري از مجاهدين(PMOI/MEK) قتل‌عام‌شده و نشانی مزارها و نیز اطلاعات مربوط به‌ اعضای هیأت‌های مرگ در استانها را جمع‌آوری کردند و در دست سازمانها و مجامع حقوق بشري جهان قرار دادند.
در شروع دومین سال جنبش دادخواهی، ضروري است گامهايي جديدي براي به ثمرنشاندن اين جنبش برداشته شود:
يكم. در داخل ايران، جمع‌آوري اطلاعات مربوط به مجاهدين (PMOI/MEK) قتل عام شده، محل دفن آنها، شناسايي عاملان و مسئولان اين جنايات و ...
دوم. در خارج ايران، محكوميت هرچه بيشتر قتل عام مجاهدين(PMOI/MEK) توسط پارلمانها. احزاب سياسي و مدافعان حقوق بشر، رهبران مذهبي و شخصيتهاي سياسي كشورها، مشروط كردن روابط سياسي و تجاري دولتها با استبداد مذهبي به توقف اعدام و شكنجه در ايران، تشكيل يك كميسيون مستقل براي تحقيق در مورد قتل عام مجاهدين(PMOI/MEK)در سال 1988 به منظور محاكمه سران اين رژيم به اتهام جنايت عليه بشريت و ...

اكنون زمان آن است كه جامعه جهاني چشم خود را بر روي نقض فاحش حقوق بشر و به طور مشخص قتل عام مجاهدين(PMOI/MEK) در سال 1988 بگشايد و اجازه ندهد كه اين پرونده به سان سالهاي قبل ناگشوده باقي بماند.
ترديدي نيست كه راه حل بحرانهاي منطقه خاورميانه كه تركش‌هاي آن، ساير كشورهاي ديگر را نيز فراگرفته از تغيير رژيم بنيادگري حاكم بر ايران مي‌گذرد و تحقق بخشيدن به چنين امر واجبي نيز از محاكمه سران اين رژيم به خاطر نقض حقوق بشر و قتل عام مجاهدين(PMOI/MEK) در سال 1988 و متعاقبا از به رسميت شناختن يگانه آلترناتيو دمكراتيك شوراي ملي مقاومت ايران مي‌گذرد كه مجاهدين(PMOI/MEK) نيروي محوري آن هستند. اين گفته پرزيدنت امريكا، دونالد ترامپ يادآور چنين ضرورتي كه گفت، مردم ايران قربانيان اصلي رژيم حاكم بر ايران هستند.
@m_abdorrahman


No comments:

Post a Comment