Monday, October 30, 2017

رژيم ايران در عراق چكار مي‌كند!

رژيم ايران در عراق چكار مي‌كند!
سپاه پاسداران با ماسك حشد شعبي!
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
رويدادهاي اخير عراق كه در آن نيروي تروريستي قدس وابسته به سپاه پاسداران در آن نقش اصلي دارد از اين نظر كه بعداز نامگذاري تروريستي اين سپاه در ليست وزارت خزانه داري ايالات متحده امريكا صورت مي‌گيرد حائز اهميت بسيار است.
سابقه دخالت رژيم بنيادگراي ولايت فقيه حاكم بر ايران در عراق به سالهاي آغازين اين رژيم برمي‌گردد كه بنيانگذار آن، خميني بر موجي از احساسات مذهبي مردم اين كشور سوار شد و يك ديكتاتوري بدتر از ديكتاتوري قبلي را بر مردم ايران تحميل كرد
از جمله دخالتهاي اين رژيم در امور داخلي كشورها، مي‌توان به دخالت اين رژيم در روابط كردهاي عراق با دولت مركزي عراق اشاره نمود. اين رژيم كه در داخل مرزهاي خود تا بن استخوان با مسئله اقليت‌هاي مذهبي و ملي و منجمله مردم كردستان دشمني دارد و عليه آنان فتواي جهاد صادر كرد، بارها در آن مناطق خون هزاران تن از كردهاي ايراني را بر زمين ريخته و تا به امروز نيز به طور روزانه شماري از جوانان كرد را به جوخه‌هاي اعدام مي‌سپارد. نقش فعال تروريسم اين رژيم در عراق در سالهاي قبل از 2003 كه جان صدها تن از اعصاي اپوزيسيون ايران را گرفت و متاسفانه تاكنون نيز مورد حسابرسي جهاني قرار نگرفته همچنان در خاطره‌ها باقي است.
سياست و استراتژي غلط غرب در رابطه با خاورميانه و به طور اخص در رابطه با ايران كه دستاوردهاي كلاني را براي اين رژيم ديكتاتوري در پي داشت باعث شد كه بعداز سقوط رژيم سابق عراق، حاكميت جديد اين كشور از طرف رژيم ايران غصب و يك ديكتاتوري دست نشانده ولايت فقيه بر مردم عراق تحميل گردد. ديري نپاييد كه در عراق نيز همانند ايران، اقليتها نخستين قربانيان ظلم و ستم رژيم ولايت فقيه گرديدند. سني‌ها سركوب و كردها نيز مورد تهديد قرار گرفتند. اكنون نيز اين رژيم ايران است كه تلاش مي‌كند تا از كردها هر آنچه را كه دستاورد داشته‌اند تحت عناوين مختلف بازپس بگيرد.

اين بسيار اشتباه است كه دخالت رژيم ايران در رويدادها و تحولات عراق ناديده گرفته شود. زيرا رژيم ايران همچون اختاپوسي خطرناك بر تاروپود حاكميت اين كشور چنگ انداخته و عراق را بخشي از حاكميت خود خوانده است(!). بنابراين اشتباه خواهد بود كه اگر رويدادهاي اخير را در دايرة محدود اربيل_ بغداد مورد بررسي قرار داد. كما اينكه در سوريه، يمن و لبنان نيز چنين است. اين خواسته مردمان اين كشورها نبوده و نيست كه در خاك خود بجز با ديكتاتوري حاكم بر كشورشان با نيروي ديگري بجنگند اما اين رژيم ايران است كه با دخالت در امور داخلي‌شان مسائل در اين كشورها را بغرنج كرده و خون مردم را بر زمين مي‌ريزد. اگر اين دخالت‌ها نبود اكنون مسائل داخلي اين كشورها شكل ساده‌تري داشت و اين همه خون بر زمين ريخته نشده بود و به قطع و يقين مي‌شود گفت كه بخش اعظم مسائل تا به الآن حل شده بود يا حداقل حل مشكلات در اين كشورها به ايده‌هاي فروپاشي‌ و خونريزي‌ راه نمي‌برد.

اكنون رژيم ايران در داخل خاك عراق داراي نيرويي تحت نام حشد الشعبي شده كه الگويي برگرفته از ارگان سپاه پاسداران است و مي‌خواهد با استفاده از آن بر كنترل نظامي خود در سراسر عراق بيافزايد. نبايد ترديد كرد كه اگر براي رژيم ايران امكانپذير باشد حكومت محلي اقليم كردستان را برخواهد چيد و بقاي آن را برنخواهد تابيد. اين سناريوي خطرناكي است كه رژيم ايران در پي اجراي آن است و تلاش خواهد كرد تا در هر فرصتي كه برايش دست بدهد براي آن اقدام كند.
اذعان به حضور نيروها و فرماندهان سپاه در عراق و سوريه، موضوعي نيست كه مقامات عالي اين رژيم آن را پنهان كنند. در اين رابطه متاسفانه سياست غرب تاكنون به سود رژيم ايران عمل كرده است. اكنون به تجربه ثابت شده كه اين رژيم در صدور تروريسم و بحران‌آفريني در خارج از مرزهاي خود كارآزموده و ماهر است. در طول ساليان گذشته اين رژيم توانسته با اين تجربه در آميخته‌يي با انواع فريبكاري‌ها، افكار عمومي را به انحراف بكشاند و بقاي نامشروع خود را با آن طولاني كند.
اما برخلاف دوره‌هاي گذشته، اكنون در دوران جديدي كه نزديك به يك سال از آغاز آن گذشته، اين اجماع نظر جهاني پديدار شده كه راه حل همه بحرانها و مشكلات در اين منطقه از جهان تنها و تنها در گروي تغيير ديكتاتوري ولايت فقيه حاكم بر ايران است. و اين همان واقعيتي است كه رژيم را به ديوانگي و اقدامات هيستريك كشانيده و تعادل آن را در داخل و خارج ايران به هم ريخته است. زيرا خوب مي‌داند كه مقاومت ايران اكنون تحت رياست جمهوري خانم مريم رجوي، براي تحقق بخشيدن به سرنگوني رژيم در كمين نشسته و در حال تدارك چنين كارزاري است.

مقاومت ايران ضمن اعلام همبستگي با مردم كردستان عراق و افشاي جزئياتي از تحركات جديد سپاه پاسداران در منطقه كركوك (عراق)، تجاوزگري و اشغالگري رژيم آخوندي در رويدادهاي اخير در عراق را قوياِ محكوم كرده و خواستار تشكيل بلادرنگ اجلاس فوق العاده شوراي امنيت ملل متحد براي محكوميت و مقابله با تجاوز و اشغالگري رژيم آخوندي در كردستان عراق گرديده و بر ضرورت خلع يد از رژيم آخوندي در منطقه و اخراج پاسداران و شبه نظاميان مزدور آن از عراق و سوريه و يمن و لبنان و افغانستان و جلوگيري از ارسال تسليحات و نيروهاي وابسته به رژيم ايران به اين كشورها تأكيد كرده است.


No comments:

Post a Comment