Tuesday, May 9, 2017

جنگ گرگها در نخستين مناظرة انتخاباتي


جنگ گرگها در نخستين مناظرة انتخاباتي
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليگر سياسي
اگر كسي اندك شناختي را هم نسبت به رژيم حاكم بر ايران نداشته ولي نخستين مناظره كانديداهاي رژيم براي نمايش انتخابات در روز جمعه 8 اردیبهشت 96 را ديده باشد بر ضعف و درماندگي اين رژيم و كارنامه سياه آن گواهي مي‌دهد.
كانديداها که همگی شریک در جرم و جنایتهای 4 دهه استبداد دینی هستند، ناخواسته هركدام بخشي از كارنامه سراسر جنايت و غارت رژيم حاكم را به نمايش ‌گذاشتند در حالي كه خود نيز در آن دست داشته و اکثریت عظیم مردم ایران قیمت سنگین آن را پرداخته‌اند. آنها به تمرکز ثروت و پولهای چپاول شده در دست اقلیتهای محدود و محرومیت اکثریت مردم ایران از ابتدایی‌ترین نیازمندیهای زندگی اذعان کردند.
يكي جمعیت بی‌سواد کشور را بیش از 10 میلیون نفر و ديگري اذعان کرد که امکانات و ثروت جامعه در دست 4 درصد است و 96 درصد از جمعیت کشور از این ثروت و امکانات بی‌بهره‌اند.

يكي به خالي بودن 3 میلیون مسکن خالی متعلق به همان 4درصد اشراف و ثروتمندان نظام اشاره كرد و ديگري اعتراف نمود كه در حال حاضر 16میلیون نفر از جمعیت کشور در شهرهای مختلف حاشیه‌نشین شدند و 11میلیون جوان بدون مسکن در انتظار ازدواج هستند.
يكي به فرورفتن جامعه در بيعدالتي اشاره كرد و نمونه آورد كه بيش از 3 ميليون و هشت دهم ميليارد دلار به جيب يك فرد مشخص رفته است. ديگري هم در اشاره به پاسدار قاليباف مي‌گفت: ”چه کسانی به سفارت عربستان حمله کردند... آنها امروز در ستادهای کدام کاندیدا دارند فعالیت می‌کنند؟ کدام کاندیدا آنها را حمایت می‌کرد و پول به آنها می‌داد و آنها را شکل می‌داد”.
يكي به بي‌صداقتي و تناقض‌گويي آخوند روحاني در دادن بيش از 500 هزار ميليارد تومان به نفرات مشخص و پوشالي بودن ”حقوق شهروندي”وي اشاره كرد و همچنين مي‌گفت كه شما هوا را هم از مردم گرفتيد. روحاني نيز مي‌گفت این برجهای بزرگ را شما مجوزش را به آن چهار درصد داديد.... شما مجوز برج 33طبقه را به همون آدمی که اموال مردم را غارت کرد و 3 و هشت دهم میلیارد دلار پول مردم را خورد، داديد.
و بالاخره، يكي به وجود بيش از 6 ميليون نفر اشاره مي‌كرد كه شب‌ها گرسنه مي‌خوابند و ديگري هم به آمار رسمي بيش از 12 درصد بيكاري در كشور.
واقعيت اول در اين نمايش تلويزيوني، سهيم بودن و دست داشتن همه كانديدها و باندهايي كه به آن وابسته‌ بودند در جناياتي است كه بخش بسيار كوچكي از آنها را خود بيان مي‌كردند.
واقعيت دوم عبارت است از پرهيز از ورود به جنايات بسيار بزرگتري كه هيچكدام به عمد، به آن وارد نشدند. منجمله نقض حقوق بشر و سركوب آزاديها و دستگيري ميليونها ايراني و شكنجه آنها در طول حاكميت آخوندها، اعدام و حلق‌آويز و كشتار و قتل عام 120 هزار تن از فرزندان مردم و به‌خصوص زنان و جوانان و همچنين قتل عام بيش از 30 هزار تن از زندانيان سياسي در سال 1988.
واقعيت سوم، صدور بنيادگرايي به خارج از مرزها، دخالت در امور كشورها، كشتار مردم كشورهاي ديگر و به‌خصوص كشورهاي همجوار ايران اشغال شده و نقش پايه‌يي ارگانهايي همچون سپاه پاسداران و ارگانهاي دولتي و وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در پيشبرد آن كه هيچكدام به طرح آن نزديك نشدند!
علت اصلي ورود آنها به برخي مسائل، جنگ قدرت و كنارزدن رقبا در درون حاكميت به منظور جنايت و غارت بيشتر مردم، و علت عدم ورود آنها به مسائل مهمتر عبارت است از اينكه همه آنها در جنايات اين رژيم دست داشته و مي‌خواهند هر طور شده حاكميت ننگين ولايت فقيه بقا و تداوم يابد. زيرا در صورت بروز هر قيام و انقلابي، اين رژيم در تماميت آن توسط مردم و مقاومت ايران جارو خواهند شد.
باندها و هركدام از شش كانديد اين نمايش، در هر پست و موقعيتي كه بوده‌اند همواره در كشتار و غارت اموال مردم دست باز داشته‌اند و در امور مهم(!) كاري به هم نداشتند و حال براي سهم بيشتر شكم‌هاي همديگر را در اين نمايش مي‌دريدند. گويا كه مردم ايران از آن غافل و بي‌اطلاع هستند.
در اين نمايش انتخاباتي كه ”ابراهيم رئيسي” و ”حسن روحاني” با ظاهري متفاوت و روحي مشترك كانديداي اصلي آن هستند. آنچه از اين رژيم موج مي‌زند ضعف و سرآمدگي تاريخي آن است كه جنگ قدرت باندهاي آن سند گوياي آن است. در اين جنگ رئيسي به عنوان عضو هيات مرگ در قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 يكي از دو قطب اصلي اين نمايش است و قطب ديگر آن، روحاني است كه که آخوند پورمحمدی یعنی یکی دیگر از اعضای هیئت مرگ را در كابينه‌اش دارد. از دری نجف آبادی و ری شهری نيز كه در کشتار و جنایت چیزی کم نگذاشته‌اند چيزي گفته نمي‌شود.
رئيسي كه به عنوان ضدزن زبانزد خاص و عام در جامعه است و روحاني كه در اوايل انقلاب در اجباري كردن حجاب براي زنان نقش اصلي را ايفا نموده است.
در يكي از دو قطب اين نمايش، حمله به سفارت عربستان صورت گرفته و در ديگري اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات‌ها.
آنچه روشن است و نيازي به تشريح نيست اين است كه هويت كانديداها برگرفته از ماهيت رژيمي است كه مردم را ”صغار” دانسته كه بايد برای آنها قیمی به اسم ولی‌فقیه گذاشت. يعني مجموعا همان اقليت آدمخواري كه به‌شدت به سپاه پاسداران مسلح  است و با یک قانون اساسی به‌شدت ارتجاعي به غايت بی‌رحم و سرکوبگر است كه بايد در تماميت‌آن سرنگون شوند.
@m_abdorrahmanNo comments:

Post a Comment