Friday, July 28, 2017

رژيم ايران دو سال بعداز برجام و چشم‌اندازها

رژيم ايران دو سال بعداز برجام و چشم‌اندازها

به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
بحث بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) كه در روز 14 ژوئيه 2015 در وين، پايتخت اتريش بين ايران و اتحاديه اروپا و گروه 5+1 منعقد شد، بعداز گذشت دو سال اكنون بين طرفين امضاكننده و همچنين درون هيأت حاكمه رژيم ايران بحث‌برانگيز شده و به سرنوشت نامعيني گرفتار آمده است.
رئيس جمهور امريكا، دونالد ترامپ در تبليغات انتخاباتي‌اش گفته بود كه اگر انتخاب شود برجام را پاره خواهد كرد! متقابلا علي خامنه‌اي نيز در جواب گفت كه اگر آنها پاره كنند ”ما آن را آتش مي‌زنيم!”. زماني كه خامنه‌اي اين حرف را زد فكر نمي‌كرد كه ترامپ بر سر كار بيايد و بعداز انتخاب وي، هرگز چنين چيزي را تكرار نكرد!
اكنون بعداز گذشت دو سال، جناح علي خامنه‌اي از برجام بسيار دلواپس شده است. زيرا به قول خودشان ”نقد” را داده‌اند و ”نسيه” گرفته‌اند و نسيه نيز تاكنون عملي نشده است.
در مدت دو سال اخير، تحريم‌ها عليه رژيم ايران رو به افزايش بوده و بنابه اخبار منتشره قرار است در ماههاي آينده باز هم بر ابعاد آن افزوده شود. اين امر موجب شده جناحهاي دروني رژيم بيشتر بر هم بتازند. جناح خامنه‌اي هم از تهديدات پاره‌كردن برجام و هم از تداوم و افزايش تحريم‌ها وحشت كرده و برآيند اين وحشت مضاعف منجر به اين شده كه بر باند روحاني بتازد. زيرا برخلاف ادعاي باند روحاني كه مي‌خواست برجام را يك پيروزي براي خود به ثبت برساند اكنون برجام تبديل به نقطه ضعف اين باند شده است و در يك ارزيابي كلي از سرنوشت برجام در اين طرف ميز برجام، يعني طرف رژيم، موضوع در بن بست كامل است و چه به روند برجام ادامه بدهد يا ندهد ضرركننده اصلي خود اين رژيم است.

تا ديروز مماشاتگران غربي بر آن بودند كه هر طور شده مدره و اصلاح‌طلبي در درون رژيم يافت كنند و از اين طريق به چپاول نفت و ديگر سرمايه‌هاي مردم ايران ادامه دهند. اما يافت نشد و وجود مدره در درون اين رژيم سرابي بيش نبود. زيرا جنايات اين رژيم در همه پهنه‌هاي داخلي و منطقه‌يي نه تنها كاهش پيدا نمي‌كرد بلكه افزايش يافت و علاوه بر نقض فاحش حقوق بشر در ايران، در كشورهاي منطقه و به‌خصوص عراق و سوريه نيز ترور و جنايات اين رژيم جان صدها هزار انسان بي‌گناه را نيز گرفت.
امروز همين اصلاح‌طلبان دروغين بر آن هستند كه از اين برجام و برجام‌هاي احتمالي ديگر پيروزي براي خود بسازند و از اين طريق رژيم فرتوت حاكم بر ايران را سر پا نگه دارند. اما آبي برايشان گرم نشد و جامعه جهاني خلاف جهت عمل كرد و در مسير تغيير اين رژيم گام برمي‌دارد. آنها مدعي هستند كه اگر برجام نمي‌بود رژيم سرنگون مي‌شد.
تفاوت ديروز و امروز، تفاوت جدي بين دوران گذشته و دوران جديدي است كه مدتي از آغاز آن گذشته است. از يك طرف سياست مماشات امريكا و اروپا با رژيم شكست خورده و جامعه جهاني سرانجام به اين واقعيت نزديك شده كه مماشات با رژيم ولايت فقيه خطاست. از طرف ديگر، راه حل مسئله ايران و منطقه. سرنگوني رژيم ولايت فقيه و جايگزيني يك آلترناتيو دمكراتيك است كه اكنون كاملا در دسترس نيز هست.
در حالي كه جناح روحاني روي خط تداوم برجام و امضاي برجام‌هاي ديگر گام برمي‌دارد، سرنوشت برجام از دو حالت خارج نيست:
نفي برجام كه حتي جناح خامنه‌اي نيز به طور جدي به آن نزديك نمي‌شود، چون معنی‌اش به کار افتادن اتوماتیک مکانیسم ماشه، تعبیه شده در قطعنامه223۱ شورای امنیت است و اگر رژیم چنین کاری بکند خود به خود مشمول بند7 ماده 41 منشور شورای امنیت و صدور مجوز بین‌المللی برای تنبیه نظامی طرف خاطی است و رژیم هرگز دست به چنین کاری نخواهد زد چون منجر به نابودی‌اش می‌شود.
يا تداوم برجام و رفتن پای برجامهای بعدی که این هم برای دیکتاتوری ولایت فقیه به معني دست برداشتن از پایه‌های وجودی خودش است و این راه هم به همان نتیجه راه اول می‌انجامد.
اگر به طور واقعبينانه به وضعيت رژيم در دو سال گذشته نگاه بكنيم مي‌بينيم كه برجام به مانند جام زهري عمل كرده كه هر روز بخش بيشتري از پيكره رژيم را فرا گرفته و موجب نگراني و هراس همه باندهاي حكومتي گرديده است.
اكنون كه در يك طرف جامعه جهاني در مسير تغيير اين رژيم قدم گذاشته و بر ترفندها و حيله‌گري‌هاي اين رژيم آگاه آمده، رژيم ضعيف‌تر از گذشته فقط يك انتخاب در پيش روي خود دارد. آنهم تن دادن به برجام‌هاي هرچه بيشتر كه راه به سرنگوني اين رژيم مي‌برد. مقامات اين رژيم از سالها قبل بي‌پايه بودن رژيم‌شان را اينگونه علني كرده بودند كه اگر يك گام عقب نشيني كنند، عقب‌نشيني‌تشان تا سرنگوني گسترش خواهد يافت.
اما نبايد از نظر دور نگه داشت كه بنابه ماهيت جنگ‌طلبانة اين رژيم، تا جايي كه به اين رژيم برمي‌گردد هرگز از توليد سلاح اتمي و ترور و دخالت در كشورهاي ديگرر دست برنخواهد داشت و به هر طريق ممكن، در علن نيز نشود در خفا آن را پي مي‌گيرند.
و اما نكته آخر،
عليرغم اينكه روز سه‌شنبه 18 ژوئيه اعلام شد که وزارت‌خارجه آمریکا پایبندی رژیم ایران به‌اجرای برجام را مورد تأیید قرار داده است و به‌این ترتیب ادامه برجام به‌مدت 3ماه دیگر را تأیید نموده است، اما وحشت و نگراني‌هاي باندهاي رژيم به قوت خود باقي است و كماكان بحث روي ميز، افزايش تحريم‌ها در مسير تغيير اين رژيم خواهد بود. مسيري كه بقا را به كام اين رژيم تلخ و قانونمند، به رسميت‌ شناختن تنها آلترناتيو دمكراتيك اين رژيم را در چشم‌انداز خود دارد.
@m_abdorrahman


No comments:

Post a Comment