Friday, September 22, 2017

روحاني اساساً مردم ايران را نمايندگي نمي‌كند!

لزوم اخراج رژيم ايران از سازمان ملل!
روحاني اساساً مردم ايران را نمايندگي نمي‌كند!
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
قرار است رئيس جمهور ملاهاي حاكم بر ايران براي شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به نيويورك سفر كند. اما آيا واقعاً وي ”مردم ايران را نمايندگي مي‌كند؟!
در كارنامة دوره نخست روحاني كه چهار ساله است جنايات بسياري ثبت است، منجمله:  اعدام بيش از (3000) زنداني، حمايت از ديكتاتور سوريه و شركت فعال در كشتار مردم اين كشور، كشتار نيروهاي اپوزيسيون ايران در عراق كه قتل عام ساكنان اشرف در ماه سپتامبر 2013 برجسته‌ترين آن است، وضعيت ناهنجار اقتصادي و گسترش پديده‌هاي دردناك اجتماعي از قبيل گورخوابي، كارتن‌خوابي، فروش اعضاي بدن، فروش كودكان، خودكشي‌ها و ... كه در يك كلام پهنه ”فقر” در ايران را به نمايش مي‌گذارد و ....
در دوره دوم رياست جمهوري روحاني كه ژوئن امسال ماه آغازين آن بود، نه تنها هيچ بهبودي در هيچكدام از پهنه‌هاي سياسي و اجتماعي صورت نگرفته بلكه تداوم بدترِ همان دوره نخست است كه در آن، اعدام زندانيان، دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر به‌خصوص در سوريه و عراق و يمن و لبنان، فقر بيشتر مردم و ... جامعه ايران را بيشتر از قبل تهديد مي‌كند.

روحاني در تبليغات انتخاباتي‌اش براي دوره دوم، جناح خامنه‌اي را به اين متهم كرد كه در طول 38 سال حاكميت رژيم ولايت فقيه بجز كشتار و اعدام كاري نكرده است. اما بيان ناخواستة اين نكته، كه گوشه‌يي از واقعيت ايران تحت حاكميت رژيمي برملاء مي‌كند كه خود رئيس جمهور آن است صرفا يك عوامفريبي براي رسيدن به دوره دوم رياست جمهوري ملاها بود.. زيرا در كابينه‌ اول و دوم وي، كساني عضويت دارند كه تا مرفق دستشان به خون مردم و مخالفان اين رژيم آغشته است. براي نمونه وزير دادگستري‌اش در كابينه نخست، يعني مصطفي پورمحمدي، كسي است كه عضو هيأت سه نفره مرگ براي قتل عام بيش از 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 بوده است. روحاني در كابينه دوم خود نيز كسي را جايگزين اين جنايتكار نموده كه خود در همان سال مسئول پيشبرد پروژه شوم قتل عام زندانيان سياسي بوده و هزاران زنداني را به جوخه اعدام سپرده است.

كساني كه اندك شناختي از مقامات اين رژيم دارند گواهي مي‌دهند كه تمام اعضاي هر دو كابينه روحاني كساني هستند كه در طول حاكميت اين رژيم در سركوب مردم و مخالفان اين رژيم دست داشته‌اند. كارنامه روحاني خود گوياي اين واقعيت است. پروفايل روحاني به خوبي نشان مي‌دهد كه وي در چهار دهه گذشته همواره از مسئولين و دست اندركاران نقض حقوق بشر و سركوب مخالفان بوده است.
روحاني نخستين كسي بوده كه حجاب را بر زنان ايراني اجباري كرده است. همچنين وي نخستين كسي بوده كه خواهان اعدام مخالفان در ملاء عام بوده است. در دوران رياست جمهوري وي، اعتراضات مردمي بارها سركوب و به خون كشيده شده است. اخيرا در شهرهاي كردستان ايران مردم به خيابان‌ها ريختند تا به كشتار كولبران توسط پاسداران دولتي اعتراض كنند اما اين حركات به شدت توسط دولت روحاني سركوب گرديدند.
روحاني بارها در علن گفت كه متعهد به اصل ولايت فقيه است. اصل و سيستمي كه با تمدن بشري امروزي كاملا در تعارض است. اين رژيم تاكنون 63 بار توسط ارگانهاي مختلف سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر محكوم گرديد است اما دولت روحاني همانند پيشنيان خود به نقض حقوق بشر ادامه مي‌دهد. تاكنون 120 هزار تن در ايران اعدام شده‌اند. شايد بتوان گفت كه كمتر ايراني را مي‌توان يافت كه تاكنون دستگير يا مورد شكنجه و آزار اين رژيم قرار نگرفته باشد. واقعيتي كه نشان مي‌دهد زندگي كردن در ايران تحت حاكميت ملاها تا چه ميزان سخت و دشوار است و هر روز بر دشواري آن افزوده مي‌گردد.
جامعه جهاني لازم است با گشودن پرونده قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 پروسة جدي و جديدي را آغاز نمايد. تحقيقات مستقل در اين زمينه و علني كردن اسناد اين جنايت بزرگ نشان خواهد داد كه اين رژيم تا چه ميزان متعفن و خونخوار و ضدبشري است و داعيه جناح ”ميانه‌رو” و ”اصلاح طلب” و ”مدره” سرابي بيش نبوده و صرفاً حلقاتي از يك عوامفريبي مذهبي و ارتجاعي براي بقاي اين رژيم جنايتكار بوده است. همه جناح‌هاي دروني اين رژيم درندگاني بيش نيستند كه بقاي خود را در كشتار مردم و مخالفانش يافته‌اند.
اكنون زمان آن فرارسيده كه جامعه جهاني به خواسته مردم ايران كه در عين حال بازتابي از خواسته مردمان منطقه و جهان نيز هست، تغيير رژيم حاكم بر ايران را مورد پشتيباني قرار دهد كه تنها و تنها از طريق مردم و مقاومت مردم ايران ميسر است.
بر سازمان ملل است كه بيش از اين  پذيراي جنايتكاراني نباشد كه تحت عنوان رئيس جمهور ايران در اجلاس سالانه‌اش شركت نمايند. زير اينان قاتلان مردم ايران بوده و هيچ ربطي به ايران و ايراني ندارند.
Abdorrahman.m@gmail.com


No comments:

Post a Comment