Thursday, May 17, 2018

خروج امريكا از برجام، يك گام بلند در جهت يك استراتژي درست!


خروج امريكا از برجام، يك گام بلند در جهت يك استراتژي درست!
«آینده ایران به مردم آن تعلق دارد»
دونالد ترامپ
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
چهار روز قبل از فرارسيدن پايان ضرب‌الاجل 12 مي 2018، كه نمي‌تواند جداي از مصمم بودن بر سياست و استراتژي‌ اعلام شده‌ قبلي‌اش باشد، پرزيدنت ترامپ خروج امريكا از توافقنامه اتمي را اعلام و صفحة جديدي بر معادلات جهاني عليه رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران گشود. اگرچه پيشاپيش اين تصميم‌گيري قابل پيش‌بيني بود اما اكنون جنبه رسمي به خود گرفت تا در قدم بعدي، پروسه اجرائي آن در دستور كار قرار مي‌گيرد. روشن است كه اين اقدام امريكا، برخلاف ادعاي رژيم و لابي‌اش به معني آغاز يك جنگ نيست. اگر هم جنگي صورت گيرد، پيشاپيش مشخص است كه عامل آن رژيم ايران بوده و كسي خواهان جنگ نيست.
دونالد ترامپ در سخنراني‌اش اعلام كرد كه «رژیم ایران اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم است» كه با غارت ثروت مردم ايران و حمايت از گروههاي تروريستي در منطقه، در سالهاي اخير تلاش كرده كه به سلاح هسته‌يي نيز دسترسي پيدا كند و از اين طريق جهان را به گروگان بگيرد. رئيس جمهور امريكا به درستي توافقنامه امضا شده با رژيم ايران در سال 2015 را كمك به بقاي رژيم ايران توصيف كرد. زيرا اين توافقنامه نه تنها ميلياردها دلار را به ملاهاي حاكم بر ايران برگرداند تا آن را خرج پروژه‌هاي اتمي و موشكي بكند، بلكه به وي اجازه مي‌داد بعداز مدتي غني سازي اورانيوم را از سر بگيرد. از اين نظر بود كه وي همواره اين توافقنامه را يك امر وحشتناك و خطرناك و فاجعه‌بار خوانده بود كه نبايد امضا مي‌شد. وي در اين رابطه در سخنراني‌اش گفت: اين توافقنامه براي من به عنوان يك شهروند امريكايي يك شرمندگي بزرگ بود.
در يك مسير درست، موضعگيري رئيس جمهور ايالات متحدة امريكا آنجا تكميل مي‌گردد كه در بخش پاياني سخنراني‌اش امريكا را در كنار مردم ايران قرار داد. وي گفت: «تقريبا 40 است که این دیکتاتوری قدرت را به چنگ آورده و یک ملت با غرور را به گروگان گرفته است. اغلب جمعیت ۸۰میلیونی ایران متأسفانه هیچگاه ایرانی را ندیده‌اند که در صلح با همسایگانش کامیاب بوده و از تحسین جهان برخوردار باشد. اما آینده ایران به مردم آن تعلق دارد. آنها وارثان واقعی یک فرهنگ غنی و یک سرزمین کهن هستند. آنها سزاوار کشوری هستند که عدالت را در رویاهایشان محقق کرده، به تاریخ خود افتخار و خدا را با عزت یاد خواهند کرد».

واقعيتي كه نبايد از آن دور شد اين است. تحولاتي كه در سالهاي اخير در رابطه با ايران صورت گرفته، محصول يك استراتژي درستي است كه دارندة آن، تا به امروز برايش قيمت سنگين داده است. مقاومت ايران در طول حاكميت ملاها، در يك جنگ تمام عيار با رژيم ديكتاتوري ملاها بوده است. اگر بخواهيم درست به صورت مسئله ايران نگاه بكنيم و به يك تحليل درست برسيم، نمي‌شود نقش بي‌بديل مقاومت ايران را در اين تحول بزرگ ناديده گرفت. نخستين پرچمدار آزادي عليه بنيادگرايي اسلامي ملاها، نخستين سد سديد عليه جنگ طلبي و دخالتهاي رژيم در عراق و كشورهاي منطقه، نخستين افشاگر تروريسم و پروژه‌هاي هسته‌يي ملاها كسي نبود جز مقاومت ايران كه نيروي محوري آن مجاهدين خلق بوده است.
به عبارت ديگر، اگر چنين نيرويي در ميدان مبارزه عليه رژيم ملاها وجود نمي‌داشت، هر كسي مي‌تواند تصور بكند كه جامعه بشريت معاصر اكنون در چه نقطه خطرناك و دردناكي قرار گرفته بود. روي ديگر اين واقعيت را مي‌توان در قيام اخير مردم ايران براي تغيير رژيم در ايران ديد. بي‌جهت نيست كه سران رژيم ملاها، در وحشت از نزديك شدن سرنگوني‌ رژيم‌شان، لابي و همه امكانات خود را در داخل و خارج به كار گرفتهاند تا موتور محرك قيام، يعني مقاومت ايران را خاموش كنند. مردم و مقاومت ايران يك كليت ضروري و جدايي‌ناپذير براي تغيير بنيادين در ايران كنوني هستند.

اين مقاومت كه در سيماي خانم مريم رجوي برجسته مي‌شود و يك آلترناتيو دمكراتيك و مردمي را در بطن خود دارد، براي آزادي ايران و ايران آزاد فردا طرح‌ها و برنامه‌هاي اعلام شده مشخص دارد كه در داخل ايران و در سطح بين‌المللي از يك حمايت قوي برخوردار است. «شوراي ملي مقاومت ايران» ساختار و ارگان اجرايي آن است كه كه در پايان ماه ششم بعداز سرنگوني رژيم ملاها، از طريق يك انتخابات آزاد، با مجلس مؤسسان و منتخبين واقعي مردم جايگزين شود تا نقشه مسير آينده ايران را در همه وجوه آن ترسيم نمايند.
در چنين مسير و با چنين سرمايه‌يي است كه مقاومت ايران از موضعگيري اخير رئيس جمهور امريكا استقبال كرده و ضمن ارج نهادن آن، جامعه جهاني را به برداشتن گامهاي ضروري ديگر فرامي‌خواند.
خانم مريم رجوي از جانب مقاومت ايران كه نخستين افشاگر برنامه و تأسيسات مخفي اتمي اين رژيم و پرچمدار يك ايران غيراتمي بوده است، گفت: خلاصي از خطر اتمي و تروريسم اين رژيم در خلاصي از تماميت آن است. رژيم ولايت فقيه بدون تروريسم و سركوب و تسليحات كشتار جمعي وجود ندارد.
خانم رجوي افزود : همچنان كه قيام سراسري دي ماه گذشته نشان داد، خواست عموم مردم ایران آزادی از ستم و استبداد ديني است. تغيير دموكراتيك در ايران اجتناب ناپذير و ايران آزاد در چشم‌انداز است. پايان ديكتاتوري و فاشيسم ديني در ايران لازمه صلح و دموكراسي و امنيت و ثبات در منطقه است. اين تنها راه پايان دادن به جنگ و بحران در منطقه و جلوگيري از يك جنگ بزرگتر است.
بنابراين آنچه بعداز خروج امريكا از توافقنامه اتمي بسيار ضروري مي‌نمايد، به رسميت شناختن مقاومت ايران به عنوان نماينده راستين مردم ايران است. زيرا تغيير رژيم خونريز ملاها و جايگزين شدن يك حاكميت ملي و مردمي، تنها از اين طريق ميسر و ممكن است.

No comments:

Post a Comment