Monday, September 24, 2018

پايان دادن به ديكتاتوري ملاها كار مردم ايران است!


پايان دادن به ديكتاتوري ملاها كار مردم ايران است!
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
با نزديك شدن روزها و هفته‌هاي سخت براي رژيم ايران، مقامات اين كشور در تلاش هستند كه با سناريو‌هاي مضحك خود را «مظلوم ِتروريسم» نشان دهند و خود را از روي ميز جامعه جهاني خارج سازند!
سناريو‌ها هرچند خونين و بعضا ظاهري معكوس دارد اما اشتباه نكنيم، اينگونه سناريوها تكراري بوده و بارها از طرف اين رژيم به اجرا گذاشته شده است. هدف صرفا حفظ و بقاي اين رژيم، يا حداقل سنگلاخي كردن مسير قيام مردم ايران است. اما يقينا اوضاع به عقب بازنخواهد گشت.
حاكمان تهران به موازات پيشبرد طرح‌هاي تروريستي براي ضربه زدن به قيام و مقاومت ايران، مي‌خواهند با اين سناريوها صحنه روشن و تابناك آينده ايران را تار نمايند.
اكنون با گذشت بيش از 9 ماه از آغاز قيام مردم ايران مشاهده مي‌كنيم از يك طرف، اعتراضات مردمي و كانونهاي شورشي در ميان مردم گسترش يافته و شكل‌گيري گامهاي بزرگتر قيام قريب‌الوقوع است. از طرف ديگر، آغاز مرحله دوم تحريم‌ها به منظور به صفر رساندن صدور نفت ايران نزديك مي‌شود. برآيند اين دو، نشان مي‌دهد كه شرايط تا چه ميزان حساس و سرنوشت ساز و روزهاي پاياني اين رژيم به سرعت در حال نزديك شدن است.
اكنون در ماههاي پاياني دهة چهارم عمر اين رژيم، واقعيتي پيش روست كه خوشي و شيريني آن را همگان احساس مي‌كنند. رهايي از مهيب‌ترين ديكتاتور قرن كه تحت نام اسلام، جهاني را به گروگان گرفته بود! اما اكنون سوال اينجاست كه اين كار توسط چه نيرويي رقم خواهد خورد؟!

غيرطبيعي نيست كه در وهله اول، چشم‌ها به دولت ايالات متحده دوخته شود. اما خيلي اشتباه خواهد بود كه فكر كنيم پايان دادن به ديكتاتوري مذهبي كار امريكاست! اين امر مهم و تاريخي، فقط و فقط كار مردم و مقاومت ايران است كه به مدت چهار دهه با اين رژيم در جنگ بوده و اكنون يگانه آلترناتيو دمكراتيك و مردمي در برابر رژيم ملاها است.

در پرتوي چنين واقعيتي است كه مشاهده مي‌كنيم مقامات مختلف ايالات متحده امريكا به طور رسمي روي اين امر تاكيد مي‌كند كه آنها براي تغيير رژيم ايران كار نمي‌كنند. اما در عين حال از آنها شنيده يا ديده نشده كه بگويند خواستار تغيير اين رژيم نيستند.
در جديدترين كنفرانس مربوط به جوامع ايراني مقيم ايالات متحدة امريكا، كه تحت نام ” قیام ایران در مسیر آزادی – آلترناتیو دموکراتیک» در روز شنبه 22 سپتامبر در نيويورك برگزار شد، شماري از برجسته‌ترين شخصيتهاي امريكايي، منجمله شهردار رودي جولياني، ژنرال جيمز جونز، مشاور پيشين امنيت ملي امريكا، مايكل موكيزي، وزير پيشين دادگستري امريكا و دهها سناتور و كنگريسمن جمهوري‌خواه و دمكرات اين كشور حمايت خود را خواسته مشروع مردم ايران مبني بر سرنگوني رژيم ملاها مورد تاكيد قرار دادند و اعلام كردند كه از تغيير رژيم ايران توسط مردم و مقاومت ايران به رياست خانم مريم رجوي حمايت مي‌كنند. آنها اعلام كردند كه هيچ گروهي به جز مجاهدين نمي‌تواند چنين هدفي را محقق كند.

رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، خانم مريم رجوي در يك پيام ويدئويي به اين كنفرانس، ضمن تشريح موقعيت قيام مردم و وضعيت بحراني رژيم ملاها اعلام كرد كه سرنگوني و تغيير دمكراتيك و برپايي ايران آزاد بر عهده مردم و مقاومت است و حمايت از آنها براي سرنگوني رژيم ملاها كمك به صلح و همزيستي در منطقه و جهان است. وي افزود كه از ایالات متحده و ديگر كشورهاي غرب می‌خواهیم شبکه‌ تروريستي عوامل این رژیم را از کشور خود اخراج و سفارت‌خانه‌های رژیم ملاها را كه مراکز هدایت جاسوسی و تروریسم هستند تعطیل و کرسی ايران در سازمان ملل ‌متحد به مقاومت ايران تحويل گردد.
اين كنفرانس كه در آستانة هفتاد و سومین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور سران دولتها برگزار مي‌شود از اهميت خاصي برخوردار است. بيش از هر زمان ديگر اين ضرورت وجود دارد كه اجازه داده نشود رئيس جمهوري رژيم ملاها در اين اجلاس حضور پيدا كند. رژيمي كه مأمن تروريستهايي است كه كشتار 11 سپتامبر را ترتيب دادند. پذيرش هيات رژيم در اين اجلاس يك اقدام شرم‌آور است و عليه امنيت جهاني مي‌باشد.

اكنون در آغاز دهمين ماه از قيام مردم ايران بايد گفت كه در رويارويي واقعي با ديكتاتور است كه نيروها امتحان پس مي‌دهند. سانتريفوژهايِ علمِ مبارزه آلترناتيوهاي خيالي و ديگرِ ناخالصي‌ها را دور خواهد ريخت و يگانه آلترناتيو دمكراتيك و مردمي شوراي ملي مقاومت را باقي خواهد گذاشت. آلترناتيوي كه به طور روزافزون خواهد درخشيد و چهار دهه است در ميدان عمل اجتماعي، بهاي آزادي مردم ايران را پرداخته و از كوران حوادث عبور كرده و تيغ و تبرهاي ديكتاتور بر پيكرشان ماية رويش و تكثير آنها شده است. نيرويي كه وقتي به خاك ميهن خود برمي‌گردد همه جا را گلستان و آباد خواهد كرد و ايران را بر جايگاه واقعي‌اش در جامعه جهاني خواهد نشاند.


No comments:

Post a Comment