Monday, July 1, 2019

زمين‌گيرشدن رژيم ملاها در ايران!


زمين‌گيرشدن رژيم ملاها در ايران!
عبدالرحمن گوركي
«مذاكره» كه روزي حربه رژيم ملاها براي بقا و اهرمي براي از ميان فروپاشي مخالفينش بود اكنون تبديل به موضوعي شده كه ملاها از آن به شدت در هراس هستند. چرا؟
موقعيت كنوني اين رژيم در تعادل قواي سياسي موجود، پاسخ به اين سوال را براي ما بسيار ساده و روشن مي‌كند. از يك طرف، قيام سراسري مردم ايران و استمرار آن، و از طرف ديگر، بن بست لاعلاج رژيم در پاسخ به مطالبات مردم، و متأثر از اين وضعيت،  انزواي بين‌المللي رژيم ملاها در جامعه جهاني، اين رژيم را در ضعيف‌ترين نقطه و در آستانه سقوط قرار داده است!
مقامات دولتهاي جهان و در رأس آنها، مقامات دولت امريكا بارها اعلام كرده‌اند كه آنها در پي تغيير رژيم نيستند. اخيرا و بنابه اخبار رسمي منتشره، نخست وزير ژاپن در جريان سفرش به ايران حامل اين پيام پرزيدنت ترامپ به علي خامنه‌اي بود كه امريكا در پي تغيير رژيم ايران نيست! مقامات دولت امريكا پيش از اين بارها و به طور رسمي روي تغيير رفتار رژيم ملاها انگشت گذاشته‌ بودند و سال گذشته وزير امور خارجه، پمپئو يك طرح 12 ماده‌يي در اين خصوص اعلام نموده بود.
سوال اصلي اينجاست كه پس چرا ترس و وحشت از بقاء، علي خامنه‌اي و ديگر مقامات اين رژيم را اينچنين نگران كرده است؟!
آيا نيروي هست كه موجوديت اين رژيم را تهديد كرده باشد؟

روشن است و بر كسي پوشيده نيست كه اين نيرو جز مردم و مقاومت ايران نيست. مردمي كه در روزهاي پاياني 2017 در بيش از 140 شهر بزرگ ايران به خيابانها ريختند و شعار دادند كه اين رژيم را نمي‌خواهند! بنابراين براي كساني كه در جستجوي واقعيتها هستند، پاسخ به اين سوال بسيار ساده است. به همين دليل است كه سران رژيم ملاها خودشان بارها اذعان نموده‌اند كه تهديد اصلي رژيم‌شان، نه حملات از بيرون مرزها، بلكه قيام مردم ايران است كه اكنون پيوندي عميق با مقاومتي سازمانيافته‌  به رهبري خانم مريم رجوي يافته است.
از اين منظر، مي‌توان تحولات جهاني مرتبط به ايران را نيز روي ميز اين منطقه از جهان آورد و به ارزيابي آن نشست و تابلوهاي مختلفي را براي آن ترسيم نمود.
اكنون مشاهده مي‌كنيم دولت ايالات متحده امريكا براي نخستين بار در كنار مردم و مقاومت ايران قرار گرفته است. ديدن اين واقعيت، ميزان «وحشت افزوده» رژيم از اين فرصت تاريخي را به ما نشان مي‌دهد و علت اينكه چرا رژيم از مذاكره با امريكا در وحشت است! زيرا سود مذاكره كمااينكه سود تحريم‌هاي مرگبار عليه رژيم ملاها، تماما و النهايه به جيب مردم ايران مي‌ريزد و افزون بر آن، شرايط حساسي كه اكنون در منطقه  پيش آمده، بستري است كه آخوندها مرگ خود را در آن حس كرده‌اند.
به اين علت است كه پاسدار حسين سلامي، فرمانده كل سپاه پاسداران وابسته به علي خامنه‌اي در روز 20 ژوئن در مصاحبه با تلويزيون دولتي شبكه 3 مذاكره را «بازي در ميدان دشمن» اعلام و مي‌گويد كه «مذاكره منطق تسليم است».

در چنين مسيري است كه مي‌توان فهميد چرا دولت ايالات متحده امريكا خواسته و توانسته حربه ”مذاكره‌” را از دست رژيم ملاها خارج و بر بي‌تعادلي رژيم ملاها بيافزايد.
اكنون رژيم حاكم بر ايران در همه زمينه‌ها زمين‌گير و زنگ‌هاي پاياني‌اش به صدا درآمده است. اين يك فرصت تاريخي براي جامعه بشريت معاصر و در پيشاپيش آنها دولتهاست كه با حمايت از حق مقاومت مردم ايران و به رسميت شناختن مقاومت ايران ثبات و امنيت را به اين منطقه از جهان برگردانند.
اكنون صورت مسئله منطقه خاورميانه عبارت است از رهايي از رژيم تروريستي ملاها و گروههاي تحت‌الحماية آن. رژيمي كه تاكنون عامل كشتار  و بي‌خانمان شدن صدها هزار انسان و آوارگي ميليونها خانواده گرديده و در داخل مرزهاي ايران با قيام سراسري مردمي روبروست كه  در پيوند با مقاومتي سازمانيافته به رياست خانم مريم رجوي،  خود را براي به زير كشيدن ديكتاتوري تروريستي ملاها آماده كرده است.
اين مقاومت توانسته با استراتژي كانون‌هاي شورشي، اكنون در ميان مردم و در سراسر ايران حضور خود را تثبيت و در خارج از كشور نيز ، بر فعاليتهاي خود بيافزايد تا از اين طريق، دولتها را به حمايت از خواسته مشروع مردم ايران، يعني سرنگوني رژيم ملاها فرابخواند. فعاليتهايي همچون تظاهرات در بروكسل   (در تاريخ 15 ژوئن) و تظاهرات در واشنگتن (در تاريخ 21 ژوئن) و ديگر فعاليتهايي كه جهان در روزهاي آتي شاهد آن خواهد بود.
اكنون در مرحله پاياني رژيم ملاها، اوضاع به هر طرف كه بچرخد، مذاكره يا جنگ، در هر صورت نتيجه‌اش جز سرنگوني رژيم ملاها نخواهد بود. سرنگوني اين رژيم و پيروزي مردم و مقاومت ايران محتوم است. يقين بايد داشت كه ملاها به زودي از اريكه قدرت به زير كشيده خواهند شد.


No comments:

Post a Comment