Friday, July 19, 2019

نقشه مسير تحولات آتي ايران


نقشه مسير تحولات آتي ايران
گردهمايي امسال مقاومت ايران در يك نگاه!
عبدالرحمن گوركي مهابادي
بعداز برگزاري گردهمايي سالانه مقاومت ايران در اشرف3 در كشور آلباني، اكنون مي‌توان ساده‌تر و روشن‌تر نسبت به تغيير رژيم در ايران سخن گفت. زيرا در اين گردهمايي نقشه مسير تحولات آتي ترسيم و براي حركت درست بر روي مسير بايد اراده و اميد و زمان و تعهد را در هم آميخت تا زودتر به مقصد برسيم.
به دنبال گسترش فعاليتها و آمادگي‌هاي مقاومت ايران براي رويارويي با رژيم ملاها در هر دو سوي مرزهاي ميهن، حضور و پشتيباني شخصيت‌ها و هيات‌هاي كشورهاي مختلف جهان در گردهمايي سالانه مقاومت ايران در اشرف3 در آلباني، نقطه عطفي را در تعادل قواي سياسي فيمابين رژيم ملاها و يگانه آلترناتيو دمكراتيك به نمايش گذاشت.
آنچه در طول برگزاري گردهمايي امسال بيش از هر چيز ديگر، به چشم مي‌خورد، اميد به سرنگوني رژيم ملاها و شور و نشاط برگرفته از چشم‌انداز اين تحول بزرگ، بود كه همه جا موج مي‌زد و همچون سندي غيرقابل انكار اين واقعيت را مهر مي‌كرد كه آلترناتيو دمكراتيك براي اين رژيم موجود، قوي و كاملا در دسترس است.
اشرف3 را نيروهاي مقاومت ايران در خاك آلباني ساختند و ساختن آن، سند ِضمانتي براي ساختن ايران آزاد فردا است. اين را بسياري سخنرانان گفتند. همان نيرويي كه اشرف 1 را بر خاك خشك و بياباني استان ديالي عراق ساختند، و همان نيرويي كه تحت محاصره رژيم ملاها و حكومت دست‌نشانده‌اش در عراق، ليبرتي «اشرف2» را از سنگستان به گلستان بدل كردند. همان نيروست كه اكنون خود را براي ساختن ايران آزاد فردا آماده مي‌كنند. براي هيات‌هاي ديداركننده از اشرف3 اين واقعيت بسيار غيرمنتظره بود كه در ظرف كمتر از دو سال چنين شهري بر اين خاك ساخته شود و و مهمتر اينكه.، آمادگاهي براي يك نيروي مقاومت فعال گردد. از اين رو، ديداركنندگان، ساكنان اشرف3 را قهرمانان آينده‌سازي خطاب مي‌كردند كه ايران را از حاكميت ملاها آزاد و به سرعت آن را به يك ايران زيبا، مدرن و متمدن بدل خواهند كرد.

اين واقعيت، جملات آغازين در سخنراني خانم رجوي در اين گردهمايي نيز بود كه گفت: ”اگرچه آخوندها میهن ما را ویران کردند. اما ما ایران را پس می‌گیریم و این زیباترین وطن را دوباره می‌سازیم”. خانم رجوي با تاكيد بر روي اين واقعيت كه ” آخوندها تنها زبان قاطعیت و قدرت را می‌فهمند” خطاب به دولتهاي جهان گفتند: ”زمان آن است که قدرت‌های بزرگ، دست از مماشات و امتیاز دادن به استبداد خونریز دینی و بانکدار مرکزی تروریسم و رکوردار جهانی اعدام بردارند و حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی را به‌رسمیت بشناسند”.
در طول سالهاي گذشته، سياست مماشات غرب و فقدان قاطعيت در برابر رژيم‌ آيت‌الله‌ها، باعث شده كه ملاهاي حاكم بر ايران به سياستهاي ويرانگر خود در داخل و خارج ايران ادامه بدهند. آنها به‌جای رژیم تروريستي ملاها و ارگانهاي سركوبگرش، مقاومت ایران را با انواع پرونده‌سازی‌ها هدف قرار داده بودند. و اين همان فاجعه بسيار بزرگي بود كه بقاي اين رژيم جنگ‌افروزي در جهان است استمرار بخشيده است.

بي‌جهت نيست كه اثر انگشت بقاياي مماشاتگران غرب بر سياست در قبال ايران هنوز وجود دارد. آنها مي‌گويند كه اگر آخوندها سرنگون شوند ایران دچار جنگ و آشوب و تجزیه می‌شود و يا اينكه قاطعیت در مقابل این رژیم را معادل جنگ‌طلبی جلوه مي‌دهند اما كيست كه نداند كه اگر جسارت در مبارزه و فعاليت و افشاگري‌هاي مقاومت ايران عليه آيت‌الله‌ها نبود آيت‌الله‌ها اكنون با دستيابي به بمب اتمي، خلافت وحشتناك خود را برپا كرده و يك سرنوشت سياه ابدي را بر جامعه بشريت تحميل مي‌كردند!
مروجان سياست مماشات و چشم‌انداز موهوم جنگ و اشوب و همچنين عاملان سياست شيطان سازي عليه مجاهدين و مقاومت ايران، ادامه‌دهندگان همان سياست نسل‌كشي و قتل‌عام مجاهدين توسط رژيم آيت‌الله است كه مي‌خواستند هيچ عضوي يا اثري از مقاومت و سازمان محوري آن، يعني مجاهدين را بر روي زمين باقي نگذارند!
نبايد ترديد كرد كه مماشاتگران تشنه به نفت و دلار آيت‌الله‌ها كه بر طبل داعية بي‌آلترناتيوي در برابر اين رژيم يا فقدان پايگاه اجتماعي مقاومت ايران در داخل ميهن‌شان مي‌كوبند، همان امدادگران غيبي (بخوانيد غربي) ديروزي هستند كه سنگ بناي بقاي بانكدار تروريسم در جهان بوده‌اند.
اگرچه اقدامات سركوبگرانه رژيم ملاها عليه مقاومت و اظهارات مقاماتش مبني بر دستگيري صد‌ها تيم مجاهدين در داخل كشور و همچنين گسترش حمايت‌هاي بين‌المللي از مقاومت اسناد گويايي بر پوشالي بودن ادعاهاي مماشاتگران غرب و عوامل ملاهاست، اما گردهمايي‌ها و تظاهرات‌هاي گسترده امسال مقاومت در خارج از ميهن و گسترش روزافزون كانون‌هاي شورشي و شوراهاي مقاومت در شهرهاي ايران، ادعاهاي دروغين مماشاتگران را به كلي نقش بر آب كرده و صحت و حقانيت استراتژي مقاومت ايران را براي سرنگوني رژيم آيت‌الله‌ها به نمايش گذاشت.

اكنون بيش از هر زمان ديگري اين واقعيت در رابطه با ايران برجسته است كه حل مشكلات خاورميانه به سرنگوني رژيم آيت‌الله‌ها نياز دارد و سرنگوني ملاها نيز به مقاومت ايران نياز دارد و هر سناريو يا استراتژي ديگر، سرابي بيش نبوده و زمان را به سود ملاها متوقف يا كند خواهد كرد.
مقاومت ايران به رياست خانم مريم رجوي به مثابه يگانه آلترناتيو دمكراتيك كه پايه‌هاي عيني و مادي‌اش مبتني بر مشروعيت مردمي و دمكراسي و كثرت‌گرايي مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت‌ها و یک ایران غیراتمی و همزيستي مسالمت آميز با همسايگان است كاملا در دسترس است.
با چنين تابلوي شكوهمندي از ايران آزاد فرداست كه سخنرانان اين گردهمايي در يك ابتكار عمل فراگير،   عبارت ”حاضر، حاضر، حاضر” را كه از عبارات رمزي درون جنبش مقاومت ايران است و به معني اعلام حضور ميداني در صحنه نبرد با رژيم ملاهاست، گل‌آراي سخنان خود مي‌كردند و همصدايي حاضران، جلوة خاصي از شور و هيجان و اميد را به گردهمايي امسال و تحولات آتي مي‌بخشيد، كه  از يك طرف پژواك عميق‌شدن پيوند‌ها و از طرف ديگر، پژواك جديت و واقعيت تعادل قواي سياسي موجود در اين منطقه از جهان بود.

No comments:

Post a Comment