Saturday, February 10, 2018

رمز عبور قيام براي سرنگوني ولايت فقيه


رمز عبور قيام براي سرنگوني ولايت فقيه
·         هوشياري در برابر دیکتاتور، مصمم روي هدف اصلي قيام
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
بعداز اینکه قیام مردم ايران گام اول خود را پشت سر گذاشت و مي‌رود كه وارد گامهاي بعدي خود بشود، رژيم و عوامل و لابي‌اش در خارج از ايران به تكاپو افتادند تا هر طور شده جلوي گسترش قيام را بگيرند.
در نگاه اول به نظر مي‌رسد كه رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران براي مهار اوضاع و سركوب قيام مردم انبوهي طرح، سناريو، توطئه، دروغ و شانتاژ و .... در اختيار داشته باشد كه براي پيشبرد آن به گونه‌هاي مختلف مي‌تواند عمل کند و براي آن دستگاههاي تبليغاتي خود را به كار اندازد. اقدامي كه رژيم حاکم آن را شروع كرده و هر روز بر دامنة آن افزوده و امدادگران غيبي (مماشاتگران غربي) نيز به ياري‌اش شتافته‌اند.
اقدامات رژيم براي فرار از سرنگوني‌اش در هر دو جبهه داخلي و خارجي مضمون واحدي دارد. سران رژيم در هر دو جبهه به دست و پا افتاده و وحشت از سرنگوني توسط مردم و مقاومت ايران‌ پايه‌هاي رژيم‌شان را با لرزه انداخته است. زيرا قيام اخير كه در روزهاي پاياني 2017 آغاز شده، با قيامهاي پيش از اين بسيار متفاوت است. اين تمايز برجسته مورد اعتراف سران رژيم و كارشناسان آن نيز هست. سعيد حجاريان كه خود يكي از پايه‌گذاران وزارت اطلاعات رژيم حاكم است در مقاله‌يي در روزنامه حكومتي ”اعتماد” به اين اذعان نمود که قیام از روحانی و از كلِ نظام عبور كرد. قيامي كه به گفته وي ”مانند موج دريا عقب مي‌روند و با شدت بيشتر باز مي‌گردند”.

ديكتاتوري حاكم بر ايران بنابه خصيصه مذهبي آن مي‌تواند هزار و يك مدل از اينگونه دسيسه‌ها را در آستين داشته باشد كه شايد بعضا پر زرق و برق، دلچسب و به ظاهر واقعي و بعضا نيز توأم با قدرت و اقتدار نمايش داده شود. اما همه آنها پوشالي و از موضع ضعف يا فريب است که مردم و قيام‌كنندگان شجاع مي‌توانند به راحتي همه آنها را نقش بر آب بكنند. در این رابطه كليد احياگر و كلمه كيمياگر، همانا مصمم‌بودن روي ”سرنگوني” رژيم است كه هرگز نبايد از آن فاصله گرفت. زیرا مي‌توان با كوتاه نيامدن از اين خواسته مشروع و بنيادين همه حیله های رژيم و متحدان و عواملش را خنثي و به خودشان بازگرداند!

آنها ممكن است بگويند تداوم قيام، ايران را سوريه‌يي ديگر يا اينكه ايران را ايرانستان و تجزيه خواهد نمود. شايد بگويند ايران طعمة غرب يا شرق يا اينكه اسير بي‌خدا و نامسلمان و كافر و منافق می گردد، شاید بگویند ايران به عقب برخواهد گشت و آينده دروازه های خود را بر روي ايران و ايراني خواهد بست. آنها شايد بگويند مردم فقيرتر و فرزندانشان نگون بخت خواهد شد و ....الي آخر. نباید فراموش کرد که اينها و بسياري ديگر، تنها بخشي از همان سناريو‌ها و حيله‌هاي ديكتاتور است كه براي بقاي خود به كار مي‌بندد. رمز عبور همان تداوم قيام و ايستادن بر سر هدف اصلي يعني سرنگوني ديكتاتوري حاكم است.
آنها مي‌خواهند قيام‌كنندگان را بجاي كشتار در خيابان، دستگير و در زندانها به قتل برسانند. کمااینکه تا همین امروز شمار زیادی را به شهادت رسانده اند. آنها براي اينكار يگان ”لباس شخصي” درست كرده تا در صفوف قيام كنندگان رسوخ كنند و قيام‌آفرينان را طعمه جنايت خود بكنند. آنها مي‌خواهند مردم را به دو دسته اقتصادي (طالبان بهبود وضعيت معيشتي) و سياسي (طالبان سرنگوني رژيم ملاها) تجزيه كنند تا ابتدا سياسي‌ها و سپس اقتصادي‌ها را نابود كنند. در حالي كه اين دو هرگز از هم جدائي پذير نيستند. آنها مي‌خواهند مردم و به‌خصوص جوانان شجاع ايراني را مأيوس و از حركت به جلو بازدارند. آنها قبل از هر چيز از اين وحشت دارند كه قيام مردم، تشكيلات و ساختار و رهبري خود را داشته باشد. در حالي كه ولي فقيه آخوندها، كمااينكه رئيس جمهور مفلوك آنها، خواسته يا ناخواسته، از روزهاي نخست قيام، آدرس واقعي رهبري قيام و مردم را به همه نشان دادند. آنجا كه خامنه‌اي در سخنراني‌‌‌اش گفت مجاهدين از ماهها قبل براي اين قيام برنامه‌ريزي كرده بودند. و آنجا كه روحاني در يك تماس تلفني دست به دامن رئيس جمهور فرانسه گرديد تا مانع از رهبري قيام توسط مقاومت ايران و مجاهدين خلق گردد.
فراموش نكنيم كه ديكتاتوري مذهبي در عين حال كه بدترين نوع ديكتاتوري در تاريخ است، مكر و حيله‌گري‌اش از ساير ديكتاتوري‌ها فزون‌تر است. عوامل آنها در هر لباسي عليه قيام و رهبري آن ظاهر مي‌شوند. با لباس مذهبي يا لا‌ئيك و يا شايد هم به اصطلاح چپ يا ماركسيستي. شايد كه ديكتاتوري حاكم در واپسين ايام خود براي تجزيه صفوف قيام يا شقه در اپوزيسيون برانداز، مجددا باب مذاكره‌جويي باز كند و یا حتی امتيازاتي به طرف مذاكره‌اش بدهد تا از این طریق چند صباحي حتميت سرنگوني‌اش را به تأخير بياندازد.

اما در برابر همه سناريو‌ها و طرحهاي جنايتكارانة رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران، يك واقعيت مسلم وجود دارد. تاريخ ايران به قبل از قيام اخير بازنخواهد گشت و اين رژيم به زودي سرنگون خواهد شد. شرايط عيني و ذهني براي اين كار مهيا و فراهم و آلترناتیو دمکراتیک در دسترس است.
وضعيت معيشتي مردم و اقتصاد كشور، نامشروع بودن رژيم ملاها و حقانيت مشي سرنگوني آن توسط مردم و مقاومت ايران، همه را به ياري مي‌طلبد. اكنون شمارش معكوس رژيم ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران آغاز شده و بر هر فرد و جريان آزاده‌يي است كه بپاخيزد. بر دولتهای دور و نزدیک است كه به قيام مردم احترام گذاشته و مقاومت ايران را به رسميت بشناسند. اين آزمايشي است در اين برهه از تاريخ براي همه.


No comments:

Post a Comment