Thursday, April 13, 2017

نگاهي به دوران جديد و بازيگران آن!
نگاهي به دوران جديد و بازيگران آن!

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

در دوران جديدي كه منطقه با آن روبروست تحولات هر روز شتاب بيشتري به خود گرفته و شتابهاي هرچه بيشتري را نيز در چشم‌انداز خود دارد. اين تحولات كه روي رژيم ايران و نقش آن در منطقه متمركز است بجز مردم بازيگران آن عبارتند از، رژيم ايران، اپوزيسيون ايران، كشورهاي منطقه و كشورهاي غرب به نمايندگي امريكا.
در ايران دو كانديد اصلي انتخابات رياست جمهوري كه هر دو با موافقت علي خامنه‌اي به صحنه آمده‌اند، صحنه جنگ قدرت درون حاكميت را تشكيل مي‌دهند كه البته مردم به جان آمده ايران دنبال فرصتي است كه از ميانة آن، صحنه را در درست گرفته و همانند انتخابات سال 2009 صحنه را به جنگ بين مردم و رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران بدل كند و اين بار كه شكل بگيرد محال به نظر مي‌رسد رژيم توان ايستادن در مقابل آن را داشته باشد. زيرا يك عامل بين‌المللي، يعني دوران باراك اوباما با داشتن سياست و استراتژي مماشات و بند و بست و معامله با رژيم مانع از آن شد كه قيام به نقطه بلوغ خود برسد و مردم كار رژيم را يكسره نمايند. جناحهاي دروني اين رژيم نيز خوب مي‌دانند كه اكثريت قاطع مردم ايران از اين رژيم خشمگين است و بغض فروخورده ساليان را در سينه خود دارند. از اين رو مقامات عاليرتبه وابسته به هر دو جناح بارها شكل گيري قيام مردمي را مرز سرخ خود اعلام كرده‌اند! از طرف ديگر، امسال نيز اپوزيسيون ايران انتخابات رژيم ايران را تحريم كرده‌اند و مردم را به عدم شركت در اين انتخابات فراخونده‌اند.

امريكا، در راستاي تصحيح سياست اشتباه دولت قبلي در اقدامي كه مورد حمايت بين المللي و منطقه اي قرار گرفت اقدام به موشك‌باران مهمترين مركز نظامي رژيم ديكتاتوري اسد داد كه يك ضربه سنگين به نيروي هوايي جنايتكار رژيم اسد بود  و به گفته ايليانا رزلهتينن، اين اقدام امريكا هشداري به رژيم ايران نيز بود. زيرا به گفته نماينده امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل «اسد مسئول حملات شیمیایی، تنها طرف مقصر نیست، بلکه دولت ایران هم مسئولیت سنگینی دارد».
اين اقدام امريكا اكنون رژيم حاكم بر ايران را به شدت به وحشت انداخته است و بر وحشت قبلي‌اش در ارتباط با انتخابات ماه آينده افزوده است.
اما بازيگر جدي و مهم دوران جديد، يعني مقاومت ايران اكنون بيش از هر زمان ديگري تلاش مي‌كند خود را براي هرگونه بهره‌برداري از هرگونه شرايط و وضعيت داخلي و منطقه‌يي آماده كند. اين اقدام مقاومت ايران به‌دنبال خروج موفقيت‌آميز نيروهاي اين مقاومت از خاك عراق صورت مي‌گيرد كه در ماه نهم سال گذشته (2016) صورت گرفت. رژيم حاكم بر ايران توسط عوامل خود در عراق و به‌خصوص در دوران هشت ساله نخست وزيري نوري مالكي، تمام فرصتها و امكاناتي را دوران هشت ساله رياست جمهوري باراك اوباما در اختيارش گذاشته بود، به كار بگيرد تا كليه اعضاي مقاومت را در داخل عراق به قتل برساند.
مقاومت ايران در سالگرد يكي از قتل‌عامهاي صورت گرفته در خاك عراق، يعني قتل عام اعضاي مقاومت در 8 آوريل 2011 امسال در كشور آلباني مراسم باشكوهي را برگزار نمود و خانم مريم رجوي، رئيس جمهور منتخب اين مقاومت تازه‌ترين موضعگيري‌هاي مقاومت ايران را در خصوص تحولات منطقه اعلام نمود.
خانم رجوي گفت: اگر همین عکس‌العمل و جواب و مقابله این بار در برابر حمله شیمیایی رژیم اسد و کشتار مردم بی‌دفاع و کودکان بی‌پناه، در 4سال پیش در سوریه انجام می‌شد، آیا امروز آرایش و چهره منطقه با 11 میلیون آواره سوری و میلیونها پناهجو، بالکل متفاوت نبود؟”. وي همچنين افزود: به همین خاطر است که می‌گوییم: پس از سالها مماشات با رژیمهای سوریه و ایران که حاصلی جز افزایش جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت نداشته است، از کار انداختن پایگاهها و مراکز حملات شیمیایی و ماشین جنگ و سرکوب در سوریه، بایستی با بیرون انداختن فاشیسم دینی حاکم بر ایران و پاسداران و مزدورانش از سوریه و عراق و یمن تکمیل شود. خلع‌ید از پدر‌خوانده و حامی اصلی تروریسم در جهان امروز، لازمه صلح و آرامش و رخت بربستن بنیادگرایی و تروریسم در منطقه و جهان است”.
خانم رجوي در خصوص انتخابات رژيم ملاها گفت: ”رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران تغییر رژیم ولایت‌فقیه، است که غاصب حق حاکمیت مردم ایران است. مردم ایران به‌چیزی کمتر از سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی و حاکمیت مردم رضایت نمی‌دهند. این هسته مرکزی کارزار ملی و میهنی با این رژیم بوده و خواهد بود. ولایت فقیه راه پس و پیش ندارد. حرف مردم ایران تحریم انتخابات قلابی و رأی آنها سرنگونی رژیم آخوندی است. و حالا زمان، زمان پیشروی و تهاجم مردم و مقاومت ایران است”.

No comments:

Post a Comment