Tuesday, April 11, 2017

گامي براي ”فرزندان خدا” و نگاهي به پيامدهاي آن!

گامي براي ”فرزندان خدا” و نگاهي به پيامدهاي آن!

عبدالرحمن مهابادي. نويسنده و تحليگر سياسي

در نخستين ساعات اوليه روز جمعه 7 اوريل 2017 مهترين مركز نظامي ديكتاتور سوريه مورد حملات سنگين موشكي ارتش امريكا قرار گرفت و بر اثر آن دهها فروند هواپيماي جنگي منهدم و دهها افسران ارشد رژيم سوريه نيز كشته شدند.
 رئیس جمهوری آمریکا  ساعتی بعد از دستور حمله  به سوریه در فلوریدا  سخنان کوتاهی بیان کرد و گفت: ”بشار اسد به کودکان، زنان و افراد بی گناه حمله شیمیایی کرد و در این حمله بچه‌ها و نوزادان زیبا قربانی شدند”. وي افزود: ”هیچ فرزند خداوند نباید هدف و قربانی چنین درد و آزاری قرار بگیرد”.
همه ما مي‌دانيم كه هيچ جنايتي نيست كه در سوريه صورت گرفته باشد و رژيم ايران در آن دست نداشته باشد. اين را نماينده امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل، نيكي هيلي نير مورد تاييد قرار داد و گفت: «اسد مسئول حملات شیمیایی، تنها طرف مقصر نیست، بلکه دولت ایران هم مسئولیت سنگینی دارد». سند اين واقعيت نيز حمايت همه جانبه اين رژيم از ديكتاتور سوريه مي‌باشد. از اين رو نمي‌توان بمباران شيميايي صورت گرفته توسط رژيم اسد در خان شيخون (از توابع شهرستان ادلب) را از آن مسثني نمود.

دير زماني است كه ديگر يك اثري عملي از حكومت بشار اسد در سوريه باقي نمانده است و آنچه هست صورتكي كاغذي است كه چوبك‌هاي ديگران و پيشاپيش همه رژيم ايران آن را نگه داشته‌اند. يا به عبارت ديگر بقاياي رژيم اسد را اداره مي‌كنند. مقامات رژيم ايران خود بارها گفته‌اند كه عمق استراتژي خود را منجمله در سوريه مي‌دانند. اين به معني حضور فعال نيروهاي اين رژيم در خاك سوريه براي جنگ با مردم قهرمان اين كشور است. مردم سوريه و اپوزيسيون واقعي رژيم اسد بارها و رسما خواستار خروج نيروهاي رژيم ايران از خاك كشورشان و همچنين محاكمه سران رژيم ايران به خاطر جناياتشان در سوريه شده‌اند.
بنابراين، قطعا رژيم ايران را در كنار رژيم اسد بايد مسئول اصلي در بمباران شيميايي اخير دانست و خواستار شد كه سران آن مجازات گردند. لذا هدف قرار دادن و كار انداختن همه مراكز رژيم ايران و رژيم‌هاي سوريه و عوامل ديگر اين رژيم ديكتاتوري در منطقه خواست مبرم همه مردم كشورهاي منطقه و منجمله مردم ايران و سوريه و آزاديخواهان جهان است.
اين كار بايد سالها قبل صورت مي‌گرفت اما متاسفانه سياست مماشات با رژيم ايران نه تنها به عنوان مانع عمل مي‌كرد، بلكه بالعكس اقدامات مشابه عليه نيروهاي اپوزيسيون رژيم ايران صورت مي‌گرفت و به انحاء مختلف از جانب مماشاتگران غربي با رژيم بنيادگراي اسلامي حاكم بر ايران و حكومت دست نشانده اين رژيم در عراق يعني، نوري مالكي در عراق، همسويي و همكاري مي‌شد و نيروهاي اپوزيسيون ايران در عراق مورد كشتار وحشيانه رژيم ايران و دولت نوري مالكي قرار مي‌گرفتند. همچنين در پرتوي چنين اشتباهات فاحشي بود كه قيام سرنوشت ساز مردم ايران در بهار 2009 به سود رژيم ايران خاموش گرديد و به شدت از جانب نيروهاي رژيم ايران مورد سركوب خونين قرار گرفت. متعاقبا رژيم ملاها نيز موج كشتار مردم و به‌خصوص زندانيان سياسي در ايران را گسترش داد كه آمار آن در دوران حسن روحاني بر عدد 3000 نفر بالغ گرديد!
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه ماشين جنگي رژيم ايران كه بارها توسط مقامات ارشد امريكا به عنوان ”بزرگترين حامي تروريسم در جهان” اعلام شده، در منطقه از كار انداخته شود و اين رژيم و نيروهاي پاسدار و مزدور آن را از كشورهاي سوريه و عراق و يمن اخراج شوند. و گرنه جنايتهاي جنگي و جنايات عليه بشريت در اين منطقه از جهان مجددا استمرار پيدا خواهند كرد.
خلع‌ید از پدر خوانده و حامی اصلی تروریسم در جهان امروز، لازمه صلح و آرامش و رخت بربستن بنیادگرایی و تروریسم در منطقه و جهان است.
آري، رژيم كنوني حاكم بر ايران بر اثر ضرباتي كه در ماههاي اخير در داخل ايران و منطقه متحمل شده، در ضعيف‌ترين نقطه خود قرار گرفته و اين فرصتي است براي همه دولتها و نيروهاي حامي حقوق بشر و تمدن بشريت كه گام آخر را در جهت تغيير اين رژيم كه تنها توسط مردم و مقاومت ايران ممكن و ميسر است بردارند و جهان معاصر را از اين تهديد جدي نجات دهند. مقاومتي سازمانيافته كه از هر نظر براي محقق ساخت چنين تحولي حاضر و آماده است.No comments:

Post a Comment