Tuesday, May 23, 2017

رژيم ايران به پايان خود نزديك مي‌شود!

رژيم ايران به پايان خود نزديك مي‌شود!

نگاهي به نتايج نمايش انتخابات رژيم

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
از روزي كه كانديد شدن حسن روحاني و ابراهيم رئيسي براي احراز پست رياست جمهوري رژيم قطعي شد، ضعيف‌تر شدن رژيم ايران و به‌خصوص جناح ولي فقيه علي خامنه‌اي رقم خورد. زيرا وقتي در جنگ قدرت بين جناحهاي اين رژيم، علي خامنه‌‌اي ”بهترين” خود را در ويترينش، يعني ابراهيم رئيسي (كه در ماههاي اخير از وي به عنوان جايگزين خامنه‌اي اسم برده مي‌شد) را به صحنه رقابت با حسن روحاني فرستاد، مشخص شد كه كفگيرش به ته ديگ خورده است. زيرا همه مهره‌هايش به دليل مشاركت‌شان در كارنامه سياه 39 ساله‌ اين رژيم سوخته و رژيمش پا به ضعيف‌ترين نقطه خود گذاشته است. بنابراين از ابتداي انتخابات نمايان بود كه رقابت اصلي بين رئيسي و روحاني خواهد بود و چهار كانديد براي بازارگرمي است.
 هر دو نفر در نزد ايرانيان بدنام هستند. مردم از رئيسي به عنوان ”مرد اعدام و زندان” و از روحاني به عنوان ”مرد شياد و دروغگو” اسم مي‌برند. هردو در طول حاكميت 39 ساله همواره بالاترين نقش را در كارنامه سياه حكومتي داشته‌اند.
رئيسي كه از نزديكان خميني و خامنه‌اي بوده و بيشتر در سيستم قضايي عمل مي‌كرده، در اعدام زندانيان و به‌طور خاص قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 ايفاي نقش نموده است. و تنها از اين منظر بود كه روحاني بدون اينكه وارد جزئيات اين پرونده شود، روي اين وجه از كارنامه رئيسي انگشت گذاشته و در سخنراني‌هاي تبليغاتي‌اش چند بار خطاب به رئيسي گفت كه شما ”بجز اعدام و زندان كار ديگري بلد نيستيد”!

نقش رئيسي در هيات سه نفره‌‌يي كه به دستور خميني براي نسل كشي زندانيان مجاهد و مبارز در آن سال تشكيل يافته بود، از وي يك چهره منفوري ساخته بود كه حتي در پروسه نمايش انتخابات اخير نيز نمي‌توانست نه تنها خود را ”سفيدسازي” كند بل تاييد كند. به‌خصوص كه از سال گذشته و در جريان گردهمايي سالانه ايرانيان آزاده در پاريس، پروژه دادخواهي زندانيان قتل‌عام شده سال 1988 در سطح بين‌المللي توسط مقاومت ايران كه توسط خانم مريم رجوي نمايندگي مي‌گردد اعلام و فعال شده است.
اما روحاني كه رو به خامنه‌اي و رئيسي گفت بود ”در 38 سال گذشته بجز اعدام كاري نكرده‌ايد!” در عين حال يكي ديگر از اعضاي همان هيات مرگ (يعني مصطفي پورمحمدي) را به عنوان وزير دادگستري در كابينه خود داشت. اين سندي بر ”شياد”بودن روحاني و نشانه‌اي از اين واقعيت است كه انتخابات در درون اين رژيم يك انتخابات آزاد و دمكراتيك نيست و صرف جنگ براي كسب قدرت بيشتر در زير سايه ولايت فقيه آخوندي است.
از ديگر سوابق روحاني براي اثبات جناياتش بسيار مي‌توان گفت. وي نخستين كسي بود كه طرح حجاب اجباري را بر زنان ايراني در اين رژيم به ثبت رساند. وي از همان سالهاي روي كار آمدن رژيم كسي بود كه خواستار اعدام فرزندان مردم در ملاء عام بود. در دوره اول رياست جمهوري‌اش بيش از 3000 نفر از فرزندان مردم ايران به جوخه اعدام سپرده شده و رژيم ركوردار اعدام در جهان بوده است. اسناد متقن دال بر داشتن نقش در ترورهاي انجام گرفته توسط رژيم عليه اعضاي اپوزيسيون در كشورهاي خارج و منجمله ترور انجام گرفته در ميكونوس موجود است. وي خود در مناظره‌هاي اين نمايش انتخاباتي بارها گفت كه از پرونده‌هاي دزدي و غارت كلان اموال مردم توسط كانديدهاي باند رقيب و منجمله پاسدار قاليباف مطلع بوده و عمدا افشا نكرده است. راستي چرا افشاء نكردهاست؟!
واقعيتي كه در اين ميان برجسته است اين است كه اين رژيم فاقد مشروعيت و پايگاه اجتماعي و تحريم انتخابات اين رژيم از جانب مردم صورت گرفته و اكثريت قاطع مردم ايران خواستار سرنگوني اين رژيم هستند.
این بار نمایش انتخابات، از ابتدا تا انتها، با پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1988 (1367)گره خورده بود. نفرت و انزجار عمومی از رئیسی و ترس از دادخواهی به حدی بود که بسیاری از آخوندها و حتی مهره‌های قدرتمند باند خامنه‌ای حاضر به حمایت از رئیسی جلاد نشدند و با روحاني شياد هم جبهه و هم كاسه شدند و تلاش علي خامنه‌اي براي به كرسي نشاندن رئيسي و يكپايه كردن رژيم قرون وسطايي‌اش براي مقابله با بحران‌ها و حفظ تعادل رژيمش، كه در شرايط خطير داخلي و منطقه‌يي و بين‌المللي بسيار به آن نياز داشت شكست سنگيني متحمل گرديد و اين از علائم پاياني اين رژيم پوسيده است.
بعداز نمايش انتخابات رژيم ملايان به طور جد شقه شده و نتيجه‌یی جز افزايش بحران و شدت يافتن جنگ قدرت نخواهد داشت. روحاني كه «ايمان قلبي و التزام عملي به ولايت فقيه» شرط اول كانديداتوري‌اش بوده، همچون گذشته تلاش مي كند با فريبكاري و ژستهاي ميان تهي خود را كليد حل مشكلات معرفي كند اما اين تنها به بحران و تنش در درون رژيم دامن مي زند و در رويارويي با مطالبات اقشار مختلف مردم، به سرعت رنگ مي‌بازد. روحانی، نه ‌مي‌خواهد و نه ‌می‌تواند در بنیادها و ساختار و رفتار این رژیم عقب‌مانده‌ ضد تاريخي، تغيير جدي ايجاد كند. آيا خواهد توانست يا خواهد خواست پرونده‌هاي خامنه‌اي و رئيسي و قاليباف و ... را كه در سخنراني‌هايش مي‌گفت مطلع است و عمدا باز نمي‌كند، باز كند؟! اين بيشتر شبيه يك جوك است. زيرا خودش نيز در همه آنها جزو متهمين رديف يك خواهد بود.
آري، با شكست خامنه‌اي و رئيسي در اين نمايش انتخابات، تماميت رژيم آخوندي حاكم بر ايران ضعيف‌تر و راه براي قيام مردم و شكل‌گيري بهار ايراني هموارتر شده است.
@m_abdorrahman


No comments:

Post a Comment