Thursday, May 18, 2017

بهار ايراني در راه است!بهار ايراني در راه است!
نمايش انتخابات در زير ذره‌بين مردم

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
بدنبال سه مناظره تلويزيوني بين كانديداهاي دستچين شده براي نمايش انتخابات رژيم ايران كه طي آنها، بخش بسيار كوچك و البته فاجعه‌بار كارنامه سياه 38 سال جنايت و غارت و چپاول رژيم ايران به طور ناخواسته و در جريان جنگ‌ قدرت باندهاي دروني رژيم برملا شد، اكنون پرده‌ها بيشتر فرو مي‌افتند و دو چهره اصلي اين نمايش انتخابات يعني ابراهيم رئيسي و حسن روحاني در صحنه هويدا شده‌اند.
اين دو چهره رقيب به ظاهر متضاد، در ماهيت تفاوتي با هم ندارند و هر دو در طول حاكميت 39 ساله رژيم از مقامات برجسته رژيم و از مهره‌هاي شناخته شده سركوب مردم و اعدام زندانيان و از پيروان و خادمان ولي فقيه حاكم بر ايران بوده‌ و به مانند يك روح در دو جسم عمل كرده‌اند. يكي جلاد و ديگري شياد.
در مناظره‌هايي كه با آميخته‌يي از وقاحت صورت گرفت كانديداها با به بازي گرفتن سرنوشت 85 ميليون ايراني و بي‌شرمي تمام، برخي از وجوه غارت و چپاول اموال مردم در ابعاد ميلياردي را در جنگ قدرت فيمابين برملا كردند، اما از آنجا كه همگي حلقه به گوش ولي فقيه (علي خامنه‌اي) هستند بنا به فرامين اكيد وي، از ورود به پرونده‌هاي اصلي جنايت و قتل عام زندانيان سياسي و سركوب آزادي‌ها و نقض 38 سالة حقوق بشر در ايران سرباز مي‌زدند. زيرا در اين جنايات مشترك المنافع هستند و سوابق آنان خونين و بقاي رژيم‌شان بر آن استوار است.
اگر غير از اين بود، همه كانديداها به دليل جرائمي كه خود در مناظره به هم نسبت مي‌دادند طبق همان قوانين خودشان مورد محاكمه قرار بگيرند. زيرا به گفته خودشان در رديف محارب قرار مي‌گيرند كه مجازاتشان مرگ است. اما در رژيم ضدبشري حاكم بر ايران، محارب فقط به مخالفان اين رژيم اتلاق مي‌گردد!

اما مقامات اين رژيم و منجمله 6 كانديد دستچين شده از 1600 نفري كه خود را براي احراز پست رياست جمهوري ثبت نام كرده بودند، (از هر دو باند) صد ها هزار نفررا بخاطر مخالفت سياسي به نظام ولايت فقيه يا پخش يك اطلاعيه، ، يا يك تومان كمك مالي به مقاومت ايران يا حتي يك ديدار خانوادگي با فرزندانشان كه در مقاومت ايران عضويت دارند شكنجه و اعدام كرده اند.
روحاني رو به خامنه‌اي و رئيسي گفت كه در 38 سال گذشته بجز اعدام كاري نكرده‌ايد! و مگر بجز اعدام و زندان كار ديگري بلد هستيد؟ و در جاي ديگر نيز مي‌گفت ” برای مصالح نظام خیلی چیزها را نمی‌گویم”. بايد به اين آخوند شياد گفت كه پس چرا تا الان دم برنياورده‌ايد؟ چرا در دوران رياست جمهوري خودت بيش از 3000 نفر را اعدام كرده‌ايد؟ چرا مصطفي پورمحمدي را وزير دادگستري در كابينه خود كرديد كه از عاملان اصلي قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 بود؟
واقعيت ذاتي اين رژيم اين است كه پست رياست جمهوري منصبي است فاقد اختيار. در 38 سال گذشته نفرات به ظاهر متفاوتي در اين منصب قرار گرفته‌اند و عليرغم ماسك‌هاي مختلفي كه بر چهره داشته‌اند نه تنها وضعيت امنيتي و زندگي مردم تغييري نكرده بلكه سال به سال بدتر شده و اكنون وضعيت اجتماعي عليه رژيم به مانند يك بشكه انفجاري است كه هر آن ممكن است جرقه بخورد.
در هر سه مناظره كه بيشتر به جنگ گرگها براي تصدي منصب رياست جمهوري جمهوري رژيم شباهت داشت، هيچكدام از شش كانديد از خط قرمزهای اصلی نظام عبور نکردند؛ نه از سابقه رئیسی به‌عنوان جلاد قتل‌عام 67 و کشتارهای دهة60 و دهه‌های پس از آن سخنی به میان آوردند، نه به این‌که سر رشته همه موارد دزدی و فساد و سركوب نهایتاً در دست خامنه‌ای و سپاه پاسداران به‌عنوان بازوی اصلی خامنه‌ای است نزديك شدند.
آنها از قاچاق 25 ميليارد دلاري و ورود آنها از 114 اسكله رسمي به داخل كشور و داشتن بانك‌هاي مختلف باندي و بخشش 2200 ميليارد تومان املاك مردم و بخشش آپارتمانهاي 10 ميليارد توماني به نزديكان و دادن 3.8 ميليارد توماني نفت به افراد فاسد و تعطيلي 250 هزار كارگاه توليدي و اخراج كارگران و گراني سرسام آور مسكن و بهداشت و مايحتاج مردم و زدن جيب آنان و كوچك كردن سفره مردم و ... گفتند. خيلي جاها هم گفته مي‌شود كه عمدا (!) پرونده‌ها را رو نمي‌كنند!
واقعيت اين است كه اين مناظره‌ها، قبل از هر چيز نشان داد تماميت رژيم و همه باندها و جناحها و همه سركردگانش غرق در فساد و دزدي و چپاول هستند و اين فسادفراگير كه يك عامل مهم در فقر و تورم و ركود وبيكاري است، مستمرا وخيم‌تر ميشود و تنها با سرنگوني رژيم با همه باندها و جناح‌هايش وضعيت تغيير خواهد كرد. زيرا سرنخ همه اختلاسها و دزديهاي بزرگ يا در باند خامنه‌اي و سپاه پاسداران و يا در دولت روحاني و باند اوست است. لذا اين رژيم در بن بست كامل است. نتيجه اين انتخابات هر چه باشد رژيم ضعيف‌تر و بحراني تر است و وارد فاز پاياني خود ميشود.
بي جهت نيست كه يكي از وابستگان باند خامنه‌اي خطاب به سرمداران رژيم گفته بود ”شما روي بشکه باروت نشسته‌ايد که مدتي‌است روشن شده است. زمانی که طوفان آید فرصت فرار ندارید. همه راه‌ها بسته خواهد بود. حتی مانند شاه به پلکان هواپیما هم نمی‌رسید”
@m_abdorrahman

   

No comments:

Post a Comment