Thursday, April 5, 2018

تحولي كه در ايران با شتاب نزديك مي‌شود!


تحولي كه در ايران با شتاب نزديك مي‌شود!
نگاهي به تحولات سال جديد در ايران از دو منظر رژيم و اپوزيسيون آن
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
چند روزي از آغاز سال ايراني گذشته است. آنچه در پيام نوروزي علي خامنه‌اي، رهبر ملاهاي حاكم و همچنين رئيس جمهور مقاومت ايران خانم مريم رجوي موج مي‌زند تحولي است كه در رابطه با ايران پيش رو قرار گرفته است. تحولي كه بزرگي آن به حدي است ابتدا باور آن سخت مي‌نمايد! بعضي‌ها آن را باور نمي‌كنند و بعضي‌ها از آن فرار و يا آن را انكار مي‌كنند. برخي ديگر نيز تحت تاثير تبليغات مماشاتگران غرب و لابي رژيم از آن به وحشت افتاده‌اند.
نويسنده بر آن نيست كه در اينجا به موضعگيري همه بازيگران اين صحنه، بجز رژيم حاكم و مقاومت ايران بپردازد. زيرا رويارويي اصلي بين اين دو نيروي متخاصم است كه نزديك به چهل سال است بي وقفه ادامه داشته و اكنون به فاز پاياني خود رسيده است.
علي خامنه‌اي در سخنراني‌اش كه آميخته‌يي از فريبكاري و دروغ بر آن هويدا بود تلاش مي‌كرد ”قيام مردم ايران” را از چهره وضعيت كنوني ايران زدوده و نشان دهد كه وضعيت در ايران روند عادي خود را دارد. وي حتي سخنان قبلي خود در رابطه با قيام اخير را نيز پس گرفته و به كارنامه سياه رژيم در همه پهنه‌ها نمره قبولي داد. او گفت: ” در کشور آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب وجود دارد” و ”در باب عدالت کارهای بسیار زیادی شده و وضع در ایران از بسیاری کشورهای دیگر بهتر است” و ” کشور از استقلال واقعی برخوردار است و امروز هیچ کشوری به اندازه ایران مستقل نیست” و ” هیچ‌کس در جمهوری اسلامی، به دلیل مخالف بودن فکر و نظرش با حکومت، تحت تعقیب و فشار قرار نمی گیردو در ايران فاصله طبقاتي بسيار كمتر شده و از بالاي پنجاه درصد در رژيم قبلي به زير ده درصد در ايران كنوني كاهش پيدا كرده است!

سخنان ولي فقيه حاكم بر ايران ضرورت تداوم قيام و شدت بخشيدن به آن را صدچندان مي‌كند. زيرا خواسته‌ها و مطالبات مردم چيزي نيست كه پاسخگويي به آنها در توان ملاهاي حاكم باشد. مردم به خيابانها نريخته‌اند كه فقط مطالبات خود را دنبال كنند. آنها به قيام برخواسته‌اند تا اين رژيم را سرنگون و يك رژيم مردمي را جايگزين كنند. امري كه خامنه‌اي و ملاها را  در ورود به سال جديد به وحشت انداخته است.
خامنه‌اي در سخنراني‌اش به عمد نخواست به موضوع قيام بپردازد. زيرا در وحشت از آن بود كه مردم در نخستين روزهاي سال جديد مجددا به خيابانها بريزند. مردم در گام اول قيام قيام‌شان به درستي عدم مشروعيت رژيم ملاها را به نمايش گذاشتتند و جهانيان پيام مردم ايران را گرفتند. مردم ايران رژيم ملاها را كه يك رژيم ديكتاتوري سركوبگر است نمي‌خواهند. آنها مي‌خواهند با سرنگوني رژيم ملاها كشورشان را به جايگاه واقعي‌اش در جامعه بشريت معاصر برگردانند.
اما سال جديد ايراني در سخنان خانم مريم رجوي كه مقاومت ايران را نمايندگي مي‌كند سال ”اتحاد و سازمانيافتگي براي رسيدن به آزادي و پيروزي” است. وي در سال جديد، روي تداوم قيام با محوريت نقش جوانان قيام‌آفرين در سراسر ايران تاكيد نمود.
اشاره خانم رجوي به جواناني است كه سه ماه قبل در گام نخست قيام نقش چشمگيري ايفا نمودند. اين جوانان در واقع برآمده از بذرهايي هستند كه در چهل سال گذشته در ايرانزمين از رزم و خون مقاومت روئيده‌ و رژيم در دو دهه گذشته تلاش كرده بود آنها را با سناريوهاي مختلف از كارنامه سراسر كشتار و جنايتهاي خود در حق مردم و اپوزيسيون ايران نامطلع باقي بگذارد. از اين روست كه رژيم ملاها، حضور فعال آنان در صحنه قيام را زنگ خطري جدي براي بقاي خود خواند. اين نيروهاي جوان اكنون در ”كانون‌هاي شورشي” سازمان داده‌ شده‌ و هر روز نيز بر شمار اين كانونها كه بخش محوري استراتژي قيام هستند افزوده مي‌شود.
بنابراين، روئيدن اين جوانه‌ها و سازمانيافتگي آنها در جهت هدايت گامهاي بعدي قيام يك امر تصادفي نبوده و همانطور كه هر بنايي«بنا» و هر باغي «باغبان»ي دارد، قيام و سرنگوني رژيم ديكتاتوري ملاها نيز يك استراتژي و يك استراتژيست ماهري دارد كه اكنون توانسته براي ”آلترناتيو دمكراتيك”ي كه 36 سال قبل بنانهاده بود اكنون بازوهاي آهنيني در بطن جامعه ايران براي سرنگوني رژيم ملاها داشته باشد. آلترناتيوي كه در سال جديد ايراني بيشترين و بهترين امكان و زمينه تحقق را خواهد داشت. اين را قبل از همه، رهبر ملاها، علي خامنه‌اي دريافت كه در سخنراني روز یکشنبه 18 فوريه 2018 اذعان كرد كه نیروی قیام آفرین در خاک ایران زمین، سازمان مجاهدین خلق ایران است و از ماه‌ها قبل برای آن آماده شده و فراخوان داده‌ بود.
حال در آغاز سال جديد ايراني مي‌بينيم رژيم ديكتاتوري حاكم در ضعيف‌ترين نقطه خود، نه توان پاسخگويي به خواسته‌هاي معيشتي مردم را دارد و نه مي‌تواند جلوي قيامي را كه خواسته‌اش «براندازي حكومت» است بگيرد. اين همان بن‌بستي است كه علت‌العلل تداوم قيام براي سرنگوني است. اين رژيم در پايان عمر 39 سالة خود يك حكومت كاملا فلج و ورشكسته است. زيرا در اين مدت سفره‌هاي مردم را خالي، پول‌هاي آنان را غارت، خون آنها را شيشه، حجاب را بر ايرانيان اجباري و ايراني را از داشتن يك زندگي اوليه محروم كرده است. در حالي كه اسلام با همه اين جنايات به شدت در تعارض است.
مريم رجوي در سخنراني‌ نوروزي‌اش خطاب به مردم و قيام‌آفرينان گفت: ”ما در سال تعیین‌کننده‌یی هستیم. امسال زمان‌ تعهدهای بزرگ است.. آزادي ايران در دسترس است. آوردن آن فقط با دستها و اراده‌هاي خودمان ممكن است”. وي از دولتهاي جهان خواست كه در سال جديد براي اخراج رژيم از منطقه و تعطيلي برنامه موشكي و غني‌سازي اورانيوم توسط رژيم ملاها و همچنين كوتاه‌كردن دست آخوندها از سيستم جهاني بانكي بي‌درنگ اقدام كنند و سياست كهنة چند دهة خود را رها كنند و در كنار مردم و مقاومت ايران قرار بگيرند تا مردم ايران بتوانند با سرعت هرچه تمامتر به «تعهدي بزرگ»ي كه در سال جديد دارند جامة عمل بپوشانند!
@m_abdorrahman


No comments:

Post a Comment