Monday, April 9, 2018

ايران آزاد مي‌شود!


ايران آزاد مي‌شود!
نگاهي به ايران در 39 سال گذشته و آغاز سال جديد ايراني
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
اكنون در آغاز چهل سالگي‌اش، سران رژيم مذهبي حاكم بر ايران با تحولات تلخ سياسي در داخل و خارج ايران مواجه شده‌اند.
-          مردمي به ستوه آمده و مصمم براي سرنگوني ديكتاتوري حاكم.
-          مقاومتي سازمانيافته با چنين موقعيتي در جامعه و در سطح بين‌المللي.
-          انزواي كامل رژيمشان در سطح بين‌المللي كه با تنفر جهانيان همراه است.
ملاهاي حاكم به مدت 39 سال است از اموال مردم ميخورند و مي‌آشامند، و با بخشيدن از بيت‌المال مردم براي خود لابي مي‌سازند و دوست و حامي براي خود رديف مي‌كنند. مخالفان خود را سركوب و كشتار و عليه آنها شيطان‌سازي مي‌كنند. خون مي‌ريزند و قهقهه مي‌زنند و مي‌رقصند. به اين‌ها هم بسنده نكرده و بر خاك كشورهاي دور و نزديك چنگ مي‌اندازند و پدرخوانده اين و آن مي‌شوند و ديگران را به جان هم مي‌اندازند و بر آنان حكومت مي‌كنند و از اين طريق پتانسيلهاي موجود در جوامع را صرف كشورگشايي و توسعه‌طلبي‌هاي خود مي‌كنند. آنها دروغ گفتند و جعل كردند و حيله و فريب و شانتاژ به كار بستند و در سالهاي اخير نيز تلاش كردند با توليد سلاح هسته‌يي جهان را به گروگان بگيرند!
به يمن مبارزات حق طلبانه مردم و مقاومت ايران و پايداري آنان، اكنون چرخش وضعيت به سود مردم و به ضرر رژيم ملاها مدتي است آغاز شده و هر روز كه مي‌گذرد پايان اين رژيم حتميت بيشتري مي‌يابد. مردم ايران سه ماه قبل در گام نخست از قيام براي آزادي، يك صدا چنين خواسته‌يي را نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان طنين‌انداز كردند.

بي‌جهت نيست كه امروزه شاهد هستيم در صحنه بين‌المللي تحولات سمت و سوي ديگري به خود گرفته و زنگها عليه اين رژيم تروريستي به صدا درآمده‌اند. وقتي مردم و مقاومت ايران عزم جزم كرده‌اند رژيم حاكم بر ايران را به زير بكشند و يك رژيم ملي، مردمي، دمكرات و متمدن را بر سر كار بياورند جهان به حمايت برخواهد خواست. براي اين كار يك آلترناتيو دمكراتيك كاملا در دسترس است.
رودي جولياني، مشاور كاخ سفيد و شهردار اسبق نيويورك كه اخيراً در آلباني با خانم رئيس جمهور مقاومت، مريم رجوي ديدار نمود، علاوه بر حمايت قوي خود از ايشان و قيام مردم ايران، حامل يك خبر خوب براي ايرانيان بود. وي گفت كه به زودي جان بولتون، به سمت مشاور امنيت ملي رئيس جمهور امريكا برگزيده خواهد شد. اين خبر را چند روز بعد كاخ سفيد به طور رسمي تاييد و اعلام كرد. جولياني در يكي از موضعگيريهاي اخيرش گفت: ” عرب‌ها و ایرانی‌ها امروز یک هدف مشترک دارند، پول‌های ایران برای تخریب کشورهای عربی هزینه می‌شود و مردم ايران در خیابان ها اعتراض می‌کنند. زیرا اموالشان برای سایرین هزینه می شود”. وي همچنين گفت: ”این یک فرصت تاریخی است که عرب‌ها و ایرانی‌ها روی یک هدف مشترک که همان سرنگونی رژیم حاکم بر ایران است هم‌نظر هستند. مردم ايران به صراحت گفته‌اند که سرنگوني روحانی و خامنه‌ای را مي‌خواهند و این باعث می شود که منطقه برای اجرای این هدف متحد شوند”. (الرياض 24 مارس 2018)

همچون آبي روان از يك چشمه، حقانيت مبارزه مردم ايران نيز راه خود را از دل سنگها باز كرده و سياست مماشات با اين رژيم را در هم شكسته است. اين سياست كه نقطه آغازين آن، كنارزدن رئيس جمهور مماشاتگر امريكا، باراك اوباما بود اكنون رو به پايان است و تحولاتي كه اخيرا در دولت پرزيدنت ترامپ مشاهده مي‌كنيم در زمرة چنين گامهايي براي ايستادن دولت امريكا در كنار مردم و مقاومت ايران مي‌باشد.
اكنون همه شاهد اين واقعيت هستند كه رژيم ملاها به طرز عجيبي از اين تحول به وحشت افتاده و عوامل رژيم ملاها از انتصاب آقاي جان بولتون به عنوان مشاور امنيت ملي امريكا توسط پرزيدنت ترامپ به طور هيستريك به جست و خيز پرداخته‌اند. زيرا با اين تحول، ديگر كاخ سفيد محلي براي زد و بند با ملاها يا مركز امدادرساني غيبي براي آنها نيست!
جان بولتون كه به سرسختي‌اش عليه رژيم ملاها شناخته شده است بارها در موضعگيري‌هايش گفته بود كه ”خاورميانه يك مشكل دارد و آن هم رژيم حاكم بر ايران است”. اين تئوري با استراتژي اعلام شده توسط پرزيدنت ترامپ همخواني كامل دارد. به‌خصوص كه اكنون وزير خارجه جديد امريكا نيز از چنين نظرگاهي برخوردار است. در كنار اين تحولات، بايد موضعگيري قاطعتر دنياي عرب را نيز عليه رژيم ملاها به ياد بياوريم. اكنون كشورهاي عرب با مركزيت عربستان سعودي در چنين مسيري حركت كرده و بقا و به‌خصوص خطر دستيابي رژيم تروريستي ملاها به سلاح اتمي را تهديدي براي موجوديت خود مي‌بينند. اين خطر هم جدي است و هم واقعي!
اگرچه تا حدود زيادي تحولات فوق سرنوشت توافقنامه اتمي (برجام) را تغيين تكليف كرده است اما قرار است در كمتر از دو ماه آينده پرزيدنت ترامپ تصميم نهايي خود در اين زمينه را اعلام كند. در صورتي كه امريكا از برجام خارج شود اين منطقه از جهان وارد مرحله جديدتري خواهد شد كه زنگ خطر پاياني رژيم، بلنداي ديگري را درخواهد نورديد. زيرا همسويي اروپا با امريكا را نيز از همين الان مي‌توان حدس زد!
آيا اين به معني شروع جنگ در منطقه خواهد بود؟! برخلاف ادعاهاي رژيم و لابي‌اش، خير!
چنين جنگي را نه امريكا و نه مردم و نه مقاومت ايران استقبال نخواهند كرد. اما اين سطح نازلي از تحليل است كه فكر كنيم جنگ جديدي در منطقه شروع خواهد شد. آنهايي كه با انتصاب اخير آقاي جان بولتون ديگران را از شروع جنگ مي‌ترسانند، چرا نسبت به تحميل جنگ از جانب رژيم خميني به مردم ايران و مردمان منطقه در 39 سال گذشته دم برنياورده‌اند. به طور واقع جنگ را رژيم ملاها از 39 سال قبل عليه جهان و قبل از همه عليه مردم ايران برافزوخته است. مردم و مقاومت ايران اكنون مي‌خواهند با سرنگوني اين رژيم به جنگ پايان دهند و ثبات و امنيت را به منطقه برگردانند. بنابراين اين ادعا از اساس فاقد ارزش است كه مي‌خواهند ديگران را از يك «جنگ موهوم» بترسانند. تاريخ صحنه تكرار اين تجربه است كه جنگ را هميشه رژيمهاي ديكتاتور بر مردم تحميل كرده‌اند.
آنچه اكنون بر آن اجماع نظر جهاني وجود دارد اين واقعيت است كه تنها راه کنار زدن شبح جنگ، پایان دادن به رژیم در تهران است و تنها ابزار برای وارد آوردن ضربه ای کاری به رژیم، حمایت از قیام سازمان یافته مردم ایران است.
قيام مردم ايران ادامه دارد و سازمانيافتگي قيام‌آفرينان در كانونهاي شورشي هر روز از گسترش و استحكام بيشتري برخوردار مي‌گردد. اين مهر تاييدي بر استراتژي اعلام شده توسط مقاومت ايران است.
اكنون بر دولتهاي غرب و دولتهاي عرب است كه با به رسميت شناخته آلترناتيو دمكراتيك شوراي ملي مقاومت ايران ميخ‌ها را بر تابوت رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه حاكم بر ايران بكوبند!


No comments:

Post a Comment