Sunday, June 10, 2018

چرا رژيم ايران دروغ مي‌گويد؟!


چرا رژيم ايران دروغ مي‌گويد؟!
نگاهي به اقدامات جديد رژيم ملاها عليه قيام مردم ايران
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
با نزديك شدن پايان رژيم مذهبي حاكم بر ايران، همچون دريايي متلاطم، امواج تحولات مربوط به ايران در هم مي‌روند و صحنه‌هاي تماشايي آن چشم‌ها را به خود خيره مي‌كند. در اين ميان دست و پا زدن‌هاي مقامات رژيم ايران از همه تماشايي‌تر است!
قيام مردم ايران براي آزادي كه از آغاز آن پنج ماه مي‌گذرد و تغييراتي كه اعلام استراتژي امريكا در رابطه با ايران در پي داشت و به‌خصوص سخنراني اخير وزير خارجه امريكا كه در آن جزئيات بيشتري از سياست و استراتژي دولت ايالات متحده امريكا علني گرديد، همچون بهمني بزرگ به سوي حاكميت ملاها در حركت است.
رژيم ايران كه اكنون پايان ِ نزديك ِ عمر خود را احساس مي‌كند، دست به اقدامات بي‌سابقه‌يي زده كه هر كدام سند گويايي بر اين واقعيت است كه فروپاشي اين رژيم ديكتاتوري شتاب گرفته و سرنگوني‌اش در حال نزديك‌تر شدن است. زيرا مقامات اين رژيم اميد به بقاي رژيم‌شان را از دست داده‌اند. از جمله اقداماتي كه رژيم در حال انجام آن است، انتقال مخفيانة سرمايه‌هاي ميلياردي از طريق قاچاق به كشورهاي ديگر است كه مقصد نهايي آن كشورهاي اروپايي است.

گسترش اعتصابات و اعتراضات ِ اقشار مختلف مردم ايران در مسير قيام براي آزادي رژيم را به وحشت انداخته و مي‌رود كه مهار از دست اين رژيم خارج گردد. از اعتصاب بازاريان در سراسر ايران تا اعتصاب سراسري كاميون‌داران، از خيزش موفق مردم شجاع كازرون در استان فارس تا بلوچستان و خوزستان. گسترش و شتاب تحولات در داخل ايران به گونه‌يي است كه جنبش نارضايتي عليه حكومت نه تنها حالت پيوسته بلكه به شكل متراكم در آمده است.
به جرآت مي‌توان گفت كه اين رژيم هرگز با چنين فشردگي و كثرت اعتراضات و اعتصاباتي مواجه نبوده است. بالاخص كه جنبش نارضايتي‌هاي حاضر در بسترِ قيام مردم براي آزادي صورت مي‌گيرد و همه خواسته‌هاي معيشتي مردم به سرعت رنگ و بوي سياسي به خود گرفته و به شعار «مرگ بر ديكتاتور» ختم مي‌گردد.
روز یکشنبه ۶خرداد (۲۷مه) مراسم با شکوه تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی بازیگر سرشناس و مردمی سینمای ایران با حضور انبوه مردم تهران و دوستداران این هنرمند فقید، به تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد. تشییع‌کنندگان که از رفتار رژیم ضدایرانی و ضدهنری آخوندی در حق ناصر ملک مطیعی خشمگین بودند، شعار می‌دادند: «مرگ بر دیکتاتور». وی روز جمعه چهارم خرداد ۱۳۹۷ در سن ۸۸سالگی دیده از جهان فروبست.

اما از همه اقدامات تماشايي‌تر، كر هماهنگ رژيم و متحدان و عوامل پنهان و آشكار رژيم ايران عليه مقاومت ايران است كه چندي است به راه افتاده است تا با شيطان‌سازي عليه مقاومت ايران، قيام را از تداوم و مردم را از انگيزش بازدارد.
در حالي‌كه علي خامنه‌اي و رئيس جمهور ملاها، حسن روحاني در رابطه با قيام مردم ايران حرف آخر را زده و گفته‌اند كه قيام كار (مجاهدين خلق) است، متحدان و عوامل رژيم مأمور شده‌اند تا وانمود سازند مجاهدين در داخل ايران فاقد پايگاهي اجتماعي و قيام مردم ايران فاقد رهبري است و آلترناتيوي براي رژيم وجود ندارد. آنها همچنين مأمور شده‌اند تا با ”رهبر تراشي” براي مردم، چهرة واقعي قيام و مقاومت ايران را مخدوش سازند. اما واقعيت صحنه امروز ايران، مردمي آگاه، مقاومتي مشروع و آلترناتيوي غيرقابل انكار آن، يعني شوراي ملي مقاومت ايران، پيشاپيش هرگونه توطئه‌يي را خنثي نموده است.
اكنونه جهان گواه اين حقيقت است كه وضعيت در ايران به گذشته برنخواهد گشت و زمان به زيان رژيم ايران است، شعار و خواسته «سرنگوني رژيم ملاها» ديگر از زبان و قلب مردم فرونمي‌افتد و تحقق آن حتمي است!
آگاهان و كارشناسان امور ايران به روشني مي‌دانند كه اين مدعيان دروغ مي‌گويند. آنها ضمن اشاره به گردهمايي‌هاي ايرانيان مخالف رژيم در پاريس كه هر ساله در پاريس برگزار مي‌شود و در آن، علاوه بر حضور بيش از صدهزار ايراني، صدها هيات پارلماني، شخصيتهاي سياسي و مقامات برجسته دولتهاي اروپايي، عربي و به‌خصوص شماري از شناخته‌شده‌ترين چهره‌هاي سياسي و نظامي امريكا در آن شركت مي‌كنند، برگزاري و سازمان دادن چنين جلسه‌يي را گواه بر آلترناتيو بودن مقاومتي مي‌دانند كه ريشة آن در داخل ايران است و ديپلماسي موفق آن در سطح جهان گسترده است. مقاومتي كه توسط خانم مريم رجوي هدايت مي‌شود و براي ايران فردا داراي يك پلاتفرم 10 ماده‌يي است كه مورد حمايت مردم ايران و طيف وسيعي از مردم در سطح جهان است.

امسال اين گردهمايي سالانه ايرانيان در شرايط بسيار متفاوتي با گذشته برگزار مي‌شود. قيام مردم ايران براي آزادي در همه جاي ايران طنين‌انداز است و مردم همصدا خواستار سرنگوني اين رژيم هستند. بدنة مقاومت ايران در داخل ايران و رهبري آن در خارج، همزمان درحال آماده شدن براي شرايط جديد است. گردهمايي امسال تابلوي شكوهمندي از تماميت قيام مردم ايران و رهبري آن است كه بزودي همه جهانيان بر آن گواهي خواهند داد.

No comments:

Post a Comment