Monday, April 1, 2019

درخشش قيام و مقاومت ايران در معادلات سياسي جهاني


درخشش قيام و مقاومت ايران در معادلات سياسي جهاني
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
در مدت 40 سال گذشته، هيچگاه كلمه ”ايران” به اندازه ماههاي اخير بر روي انترنت طنين‌انداز نبوده است. تكرار ميليوني اين كلمه به طور روزانه بر روي انترنت، به ما مي‌گويد كه پيرامون اين منطقه از جهان خبري در شرف وقوع است كه به سرنوشت بسياري در جهان مربوط مي‌شود. در جستجوي علل اين موضوع به مثلثي برمي‌خوريم كه يك ضلع آن، رژيم ملاها، يك ضلع آن مردم و مخالفان رژيم و ضلع ديگر آن، جامعه جهاني است.
اما مهمترين ضلع اين مثلث، ضلع مردم ايران است كه دو ضلع ديگر نيز در آن مستتر هستند. در اين ضلع ما شاهد رشد اعتلايابنده فعاليتهاي نيروهاي قيام هستيم. به آتش كشيدن پايگاهها و مظاهر رژيم ملاها در نقاط مختلف  ايران وحشت سران رژيم را برانگيخته است. زيرا نشان از گام جديد در پيشرفتهاي قيام براي به زيركشيدن حاكميت ملاها دارد. مردم با مشاهده تابلوها و بنرهاي سوخته سران رژيم در شهرهاي ايران، با اميد بيشتري به آينده مي‌نگرند و اين باور در درون آنها ريشه مي‌گيرد كه آخوندها رفتني هستند و ايام سركوب و درد و رنج، فقر و بيكاري و ديگر پديده‌هاي شوم اجتماعي به سر خواهد آمد.

اكنون بعداز گذشت 14 ماه از آغاز قيام، كانون‌هاي شورشي رهبري قيام را به دست گرفته‌اند. آنها تبديل به نقطه اميد مردمي شده‌اند كه به مدت چهار دهه زير شديد‌ترين سركوبها بوده‌اند. «كانون شورشي» واحدي است مركب از چند رزمنده شجاع و فداكار كه عليه رژيم ملاها برشوريده‌اند. اين واحدها موتور محرك  حركت جامعه هستند. اكنون هزاران كانون شورشي در داخل ايران در حال فعاليت هستند كه با مقاومت ايران در ارتباط هستند.

به موازات كانون‌هاي شورشي در داخل ايران، اخيرا در كشورهاي اروپايي شاهد فعاليت هواداران مقاومت در خارج از ايران بوديم. آنها پنج روز قبل از كنفرانس ورشو، در خيابانهاي پاريس صداي مردم ايران شده و خواسته‌هاي مردم‌شان را به گوش جهانيان رساندند. در حركتي ديگر و در هنگام برگزاري كنفرانس ورشو در استاديوم ورزشي اين كشور، آنها يك اقدام مهم و شگفت‌انگيزي از خود نشان دادند. آنها با جمعيتي بسيار، نظم و ديسيپلين خارق‌العاده كه رژه يك ارتش را تداعي مي‌كرد، صداي مردم قيام‌كننده ايران را به گوش حاضران در كنفرانس رسانده  و تحسين بسياري را در جهان برانگيختند. در اين تظاهرات پر شكوه، آقاي رودي جولياني، مشاور حقوقي پرزيدنت ترامپ براي حاضران سخنراني نمود. وي گفت: «ما مي‌خواهيم مردم ايران خودشان سرنوشت كشورشان به دست بگيرند. يك كشور بدون ديكتاتوري سلطنتي يا ديكتاتوري آخوندي. ما معتقد هستيم كه آلترناتيو اين رژيم مريم رجوي است. سازمان مجاهدين در مركز اين جنبش قرار دارد».

تظاهرات اخير هواداران مقاومت كه با شور و حرارت جديدي نسبت به سالهاي قبل برگزار مي‌شد در هنگام برگزاري كنفرانس امنيتي مونيخ با شركت بيش از 600 تن از دولتمردان و كارشناسان مختلف كشورها براي بحث در باره بحران‌هاي كنوني و چالشهاي امنيتي آينده برگزار شد نيز ادامه يافت.

به دنبال اين سلسله تظاهراتهاي ايرانيان در كشورهاي اروپايي، روز پنجشنبه 21 فوريه، خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران با حضور در جلسه مجلس ملي فرانسه، ضمن محكوم كردن نقض حقوق بشر و تروريسم رژيم ملاها و برشمردن خواسته‌هاي مقاومت ايران از جامعه جهاني و همچنين رفع نگراني دولتها از تغيير رژيم به دست مردم و مقاومت ايران، از دولت فرانسه خواست كه مبتكر يك سياست شجاعانه در سطح اتحاديه اروپا شود. وي با اشاره به پلاتفرم اعلام شده خود براي ايران بعداز سرنگوني رژيم ملاها گفت:  «ما تحت حمایت مردم‌مان در پی برپایی یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، استقلال قضاییه، تأمین خودمختاری برای ملیت‌ها، سیاست خارجی بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز، و یک ایران غیراتمی هستیم».

افزايش فعاليت نيروهاي قيام كننده در شهرهاي ايران و فعاليتهاي اخير مقاومت ايران و هواداران در كشورهاي اروپايي در اين ضلع از مثلت و به موازات آن اجماع نظر بين‌المللي بر سر تروريسم دولتي و تهديدات موشكي ملاها  و تشكيل ائتلافهاي قوي بين‌المللي در كنفرانس ورشو عليه رژيم در ضلع ديگر اين مثلث كه بالفعل آنها را در كنار مردم و مقاومت ايران قرار مي‌دهد، موجب شده كه رژيم ملاها و مقامات ريز و درشت آن، بيش از پيش به وحشت از سالي بيافتند كه پايانش از آغازش بر همگان روشن است. سران رژيم ملاها، قبل از اين پيام را دريافته و  زنگ خطر آن را به صدا درآورده‌اند.

بنابراين، پژواك نام «ايران» بر انترنت جهاني، به ما مي‌گويد كه تحولاتي بزرگ در رابطه با ايران در تقدير بوده كه سرنگوني رژيم ديكتاتوري ملاها در نقطه كانوني آن قرار دارد. سقوطي كه امنيت و ثبات در جهان را به ارمغان خواهد آورد و رژيم ملاها در هر صورت، در سراشيبي قرار گرفته كه پايانش سقوط است!
@abdulrahmanmeh6


No comments:

Post a Comment