Thursday, January 18, 2018

قيام ايران ادامه خواهد يافت و پيروزي آن حتمي است!

قيام ايران ادامه خواهد يافت و پيروزي آن حتمي است!
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
قيام شجاعانه مردم ايران ايامي را پشت سر گذاشت و به پيشروي خود ادامه مي‌دهد. ترس و وحشت عجيبي ستونهاي رژيم را به لرزه درآورده و اخباري مبني بر فرار سران رژيم به خارج، يا ريزش نيروها و تسليم آنها به قيام كنندگان به گوش مي‌رسد. حمايت‌هاي بين‌المللي از قيام مردم ايران رو به افزايش است و مردم و نيروهاي پيشتاز آن مصمم‌تر از قبل بقيه راه را تا رسيدن به هدف اصلي يعني به زير كشيدن ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران ادامه مي‌دهند.
در ايام طي شده بيش از پنجاه تن از قيام كنندگان شهيد و بالغ بر 4000 نفر توسط نيروهاي دولتي دستگير شده‌اند كه جان آنها مورد تهديد جدي است. اما اينها و تهديدات مقامات قواي سه گانه رژيم ملاها نه تنها مردم را از حركت رو به جلو بازنداشته بلكه بر عزم آنان افزوده است. زيرا نزديك به 4 دهه بودن در زنداني به نام ”ايران” چيزي را برايشان باقي نگذاشته كه بيم از دست دادن آن را داشته باشند. آنها قبل از هر چيز آزادي، كار، نان را مي‌خواهند و غم از دست دادن عزيزانشان، چه آنهايي كه توسط رژيم قتل عام شده يا توسط همين رژيم مجبور به ترك ديار خود شده‌اند، بر آنها سنگيني مي‌كند. كمااينكه آنان نيز بي‌صبرانه تلاش مي‌كنند كه با سرنگوني رژيم ايران، ميهن و مردم خود را نجات دهند. در اين ميان آنچه وحشت رژيم را به اوج مي‌رساند وصل اين دو به همديگر است. يعني مردمي به جان آمده كه اكنون شجاعانه به صحنه آمده و نيرويي سازمانيافته و مجرب كه با عبور از كوران حوادث چند ده ساله اكنون آبديده شده و با تقديم شهدايي بسيار و قيمتي سنگين، ايرانيان آزاده را به چنين خيزش و خروشي بالغ كرده كه اكنون مي‌خواهند ميهن خود را از چنگال چهار دهه استبداد مذهبي رها سازند.

پس تا اينجا اگرچه نتايج اين قيامِ زنده بسيار است اما اندكي از آن را برمي‌گيريم تا فرصتي ديگر.
اين قيام كه چنين برآمد و چنين شعله كشيد و رژيم را چنين برآشفت سوابق و تاريخچه‌يي دارد.كمااينكه در بستري هدف‌دار پديدار شده و ره به سوي مشخص دارد. اگر غير از اين بود نه وحشتي اينچنين نفس از رژيم در مي‌ربود كه به دامان فرانسه بياويزد و نه چنين لزومي داشت كه مقامات ريز و درشت اين رژيم عليه مقاومت ايران و نيروي محوري آن، يعني سازمان مجاهدين خلق دهن باز كنند و به جار و جنجال و هياهو بپردازند!
فارغ از هر فراز و نشيبي كه در مسير اين قيام متصور است اما با اتكاء به چنين نيرويي، پيروزي نهايي اين قيام تضمين شده و هيچ راه حل ديگري براي مسئله ايران وجود ندارد. زيرا قيام مردم و نقش مقاومت سازمانيافته در آن يك امر غيرقابل انكاري است كه قبل از هر طرف ديگري، رژيم ملاها نسبت به آن اشراف دارند اما بيهوده تلاش مي‌كنند با سناريوهاي فريبكارانه و توطئه‌هاي رنگارنگ افكار عمومي را از آن غافل كنند.
واقعيت اين است كه تفاوتي چشمگير بين قيام اخير با ساير قيامهايي كه در 4 دهه اخير در ايران عليه رژيم صورت گرفته وجود دارد. تفاوتي كه مطالبات اقتصادي و اجتماعي مردم با كاكل سياسي آن، گستردگي و سرعت قيام و موقعيت كنوني مقاومت ايران در داخل ايران و در سطح بين‌المللي از وجوه مميزة آن است. به عبارت ديگر، اكنون شرايط عيني و ذهني جامعه و آمادگي نيروي رهبري كننده و آلترناتيو دمكراتيك، رژيم را به نقطه تعيين تكليف نهايي كشانيده است.
بنابراين، نبايد ترديد كرد كه صورت مسئله ايران وارد مدار جديدي شده و پيشروي مردم و مقاومت در داخل و خارج از مرزهاي ايران ادامه پيدا خواهد كرد. آنچه قابل پيش‌بيني و انكارناپذير خواهد بود، عقب‌نشيني‌هاي پي در پي رژيم در خارج و داخل ايران و در عين حال فروپاشي‌هاي هرچه بيشتر رژيم ملاها خواهد بود.
بر جامعه جهاني و به‌خصوص دولتهاي منطقه است كه به ياري مردم و مقاومت ايران بشتابند. اگر قلبي براي سرنوشت مردمان سوريه و عراق و يمن و لبنان و ساير كشورها مي‌طپد، اگر چشماني در انتظار نابودي تروريزم و گروههاي تروريستي باز مانده‌اند، اگر صلح و امنيت و ثبات در منطقه مطلوب است، تنها راه، حمايت از مردم و مقاومت ايران است كه توسط خانم مريم رجوي نمايندگي مي‌شود. بايد كه آن به رسميت شناخته شود و بيش از اين درنگ نكرد.
نبايد فراموش كرد هر راه ديگري به جز اين، تكرار مكررهاست!


No comments:

Post a Comment