Monday, March 12, 2018

يك فرصت طلايي فراروي قيام مردم ايران


يك فرصت طلايي فراروي قيام مردم ايران

در آستانه آغاز سال جديد ايراني

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليگر سياسي

هر ساله مراسم سال جديد ايراني كه با مناسبت «روز چهارشنبه سوري» آغاز مي‌گردد، بهاي سنگيني از رژيم ولايت فقيه حاكم بر ايران مي‌گيرد. زيرا برگزاري اين مراسم كه ريشه در فرهنگ غني ايرانيان دارد با فرهنگ عقب ماندة ملاها بسيار در تعارض بوده است. در مسير انطباق سنن و مراسم فرهنگي با شرايط سياسي روز، برگزاري اين مراسم دستخوش تغييراتي شده كه هر ساله خشم آخوندها را بيشتر عليه آن برمي‌انگيزد. زيرا مردم در اينگونه مراسم فرهنگي، به طرق مختلف مخالفت و نارضايتي‌هاي خود عليه رژيم ديكتاتوري حاكم را به نمايش مي‌گذارند.

مراسم چهارشنبه‌سوري در غروب شبِ آخرين سه‌شنبه سال برگزار مي‌گردد كه در آن، مردم در همه نقاط ايران آتش روشن كرده و بر روي آن مي‌پرند. اين عمل پاياني بر يك فصل و آغازي بر فصل ديگر است. پشت سر گذاشتن فصل سرما و ساير عارضه‌هاي ناخوشايند گذشته براي رسيدن به سعادت و سلامت در سال نو.

برگزاري اين مناسبت از طرف مردم با سالهاي گذشته بسيار متفاوت خواهد بود. زيرا قيام قهرمانانة مردم با خواسته اصلي آن، يعني سرنگوني رژيم ملاها كه در روزهاي پاياني سال ميلادي 2018 برگزار گرديد، صحنه سياسي داخل ايران را دگرگون كرده و چشم انداز سرنگوني رژيم ملاها را در چشم‌انداز نزديك قرار داده است.

رژيم فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران در 39 سال گذشته هموار بر آن بوده كه سنن و رسوم فرهنگي را با ضداسلامي خواندن آنها از مردم ايران سلب كنند و براي اين منظور انبوهي فتواها در اين رابطه‌ها صادر كردند. اما ايستادگي مردم بر فرهنگ ملي و باستاني خود، تمام اقدامات ضدفرهنگي رژيم عقب افتاده آخوندها را با شكست مواجه ساخته و هرساله اين گونه مراسمها را باشكوهتر از گذشته برگزار كرده‌اند. به همين دليل است كه رژيم در چنين ايامي همه نيروهاي نظامي و انتظامي خود را به حال آماده باش آورده و به سركوب مردم پرداخته‌اند.

اما امسال وضعيت به گونه ديگري است. زيرا مردم نخستين گام سراسري و سازمانيافته خود براي سرنگوني رژيم ملاها را پشت سر گذاشته و اكنون قوي‌تر از گذشته مي‌خواهند مراسم چهارشنبه سوري را برگزار كنند. ناگفته پيداست كه پيام آمادگي مردم براي چنين خيزشي را قبل از هم، رژيم ملاها دريافته است.

رژيم ولايت فقيه حاكم بر ايران كه در هفته‌هاي اخير مي‌خواست وانمود كند كه توانسته قيام اخير را مهار نمايد اكنون در وحشت از حلقه ديگري از قيام، علاوه بر دادن آماده باش به نيروهاي سركوبگر خود، بخشي از بنرها، پلاكاردها و تصاوير منحوس خميني، خامنه‌يي و ... جمع‌آوري كرده و به طور همزمان بر تبليغات عوامفريبانه خود و ايجاد رعب و وحشت در جامعه افزوده است.

اكنون كه در روزهاي پاياني سال ايراني قرار داريم. مردم ايران با اراده‌يي مصمم‌تر از قبل به استقبال برگزاري مراسم و سنن فرهنگي خود مي‌روند. نيروهاي اصلي قيام با محوريت جوانان دلير ايراني، با سازمانيافتگي بيشتر و در هيبت كانونهاي شورشي مرتبط  با مقاومت ايران پيشاپيش مردم برآنند چنانچه رژيم در تعرض به مردم برآيد، هر آتشي را با آتش پاسخ دهند!

خشم فروخورده مردم در 39 سال حاكميت شوم ملاها اكنون بستر واقعي خود را يافته و هرجا فرصتي يابد چون پتكي گران بر فرق رژيم ملاها فرود خواهد آمد. بي‌جهت نيست كه مي‌بينيم جنگ گرگها در رأس رژيم هر روز شدت بيشتري يافته و بر بي‌تعادلي رژيم افزوده مي‌گردد. 

مراسم چهارشنبه سوري امسال، رويارويي دو نيروي متخاصم در مسير رقم زدن سرنوشت است. رژيم فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران با همه جناحها و باندها و مزدوران آنها در يك طرف، مردم و مقاومت ايران در طرف ديگر. در ايران تحت حاكميت ملاها نيروي سومي وجود ندارد. خواسته اصلي وخدشه‌ناپذير ايرانيان سرنگوني رژيم ديكتاتوري و خونريز ملاهاست و عدول از آن غيرقابل قبول است.

سرنگوني و نيروي سرنگون‌كننده «بزرگترين ديكتاتور قرن در خاورميانه» كه همانا مردم و مقاومت ايران هستند كاملا در دسترس است و به رسميت شناختن آن، از طرف جامعه جهاني يك ضرورت مبرم است.

 


No comments:

Post a Comment