Friday, December 25, 2020

امدادرسانی علنی به رژیم رو به مرگ آخوندها به سبک بی بی سی!


 

امدادرسانی علنی به رژیم رو به مرگ آخوندها به سبک بی بی سی!

نگاهی به آخرین تلاشهای مذبوحانه بی.بی.سی علیه مردم و مقاومت ایران

دشمنی «بی بی سی» با مردم ایران تاریخ دیرینه‌یی دارد و به یک یا چند مورد مشخص ختم نمی‌شود. بر همین سیاق، از روزی‌که مجاهدین خلق به عنوان نیروی محوری مقاومت ایران تصمیم گرفت در برابر رژیم دیکتاتوری مذهبی آخوندها بایستد و بر حقوق مردم خود و بالاخص آزادی پای فشرد، بی.بی.سی به شکل هیستریک به دشمنی با مقاومت ایران پرداخت و با ملاهای حاکم بر ایران پیمان اخوت بست. به طوری که، هرجا «ملا» اشاره‌یی می‌کرد «دم»ی می‌جنباند و جوهر در قلم کرده و به آنچه خود «دوست» می‌داردش دیکته می‌نمود که چه بنویسد و چگونه بنویسد که موجب رضایت «ملا»ی حاکم بر ایران باشد.

حال چه «ملا» خواسته باشد یا خود بخواهد برای «ملا» کاری بکند حاصل یکی است. قلم در قلمدان و جوهر در جوهردان موجود. زمان کی باشد و قلم به‌دست کی «ملا» داند که کی باشد و کی باشد. یعنی تعیین و تامین با اوست.

بر کسی پوشیده نیست چشم و ابروی «ملا» بر کسی خوش نمی‌آید. جک استراو باشد یا هر کس دیگری. اما آنچه بر بی بی سی و جک استراوها خوشتر آید ماجراهای پشت پرده‌یی است که خدا داند و اندکی نیز وجدانهای بیدار و آگاه، که کم یا بیش دانسته باشد. اما آنچه به قطع و یقین باید گفت این است که در این چهار دهه، مماشاتگران انگلیسی از قبل این ماجراها نه سود میلیونی! بل میلیاردی برده‌اند!

واقعیت روشن دیگر، فرهنگ مماشاتگری و با همه اصول آن مبنی بر ارتزاق از خون مردم است. فرهنگی که همه مرزهای حجب و حیا و شرف و انسانیت را در نوردیده و بی‌چشم و رومآبانه سر در آخور دیکتاتوری خونریزی کرده‌اند که به استناد چهار دهه تاریخ یک ملت، یک کشور و یک مقاومت و در جلوی چشمان میلیاردها انسان در این جهان، مهیب‌ترین نوع دیکتاتوری در تاریخ بشریت است.

کارنامه چهار دهه بی.بی.سی قبل از هر چیز گواه این حقیقت است که نبرد برای سرنگونی این رژیم تا کجا جدی و تا کجا برای بشریت معاصر ضروری و چه میزان مبارزه مردم و مقاومت ایران برای به زیر کشیدن حاکمیت ملاها مشروع است.

برای آنان که اهل شرافت انسانی‌اند مبرهن و روشن است که بی بی سی چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟ چه هدفی دارد و در پی چه منظوری است؟ و کم و بیش روشن است که در پشت این «پرده هزار تو» چه خبر است! دست و پازدن و توطئه‌چینی رژیم رو به سقوط آخوندی برای «بقا» و گریز از «سرنگونی» و در عین حال تلاش مماشاتگران انگلیسی در این رابطه و برای ضربه زدن به یگانه هماورد و آلترناتیو دمکراتیک رژیم یعنی شورای ملی مقاومت ایران!

از ظرفیت این یادداشت خارج است که در پی بررسی جزء به جزء عملکرد بی‌بی‌سی باشد. در پاسخگویی به آخرین حلقه از بازی کثیف این رسانه علیه مقاومت، خوانندگان را به اطلاعیه‌های شورای ملی مقاومت ایران در این رابطه ارجاع می‌دهم. اما همین بس که، بررسی‌های اجمالی در این موضوع، رهنمون منطقی از ردپا و اثر انگشت این رسانه انگلیسی در کارنامه سیاه رژیم خونریز و غارتگر آخوندی را نشان می‌دهد.


تاکنون بیش از 120 هزار نفر از مخالفان این رژیم توسط ملاها اعدام یا ترور و یا قتل عام شده‌اند. صدها میلیارد دلار از بیت‌المال مردم به جیب مقامات این رژیم فاسد ریخته شده است. و اکنون مردم ایران در همه این زمینه‌ها به سوگ نشسته و داغدار است. گرسنه و فقر زده است . صدها هزار نفر از مردم منطقه خاورمیانه بالاخص عراق، سوریه و لبنان قربانی دخالت‌ها و تروریسم این رژیم ضدانسانی شده‌اند و دهها مورد قتل‌عام، نسل‌کشی و هزاران توطئه ریز و درشت این رژیم علیه مقاومت ایران صورت گرفته است.

آری بی.بی.سی در کنار چنین رژیمی علیه مردم و مقاومت ایران ایستاده است. به همین دلیل است که شریک جرم آخوندهاست و عملکردش بخشی از این کارنامه سیاه است و دیر یا زود باید پاسخگوی همدستی‌اش با آخوندها باشد!

با ذره‌یی از انصاف و منطق به خوبی می‌توان ‍پی برد که چرا بی.بی.سی بازیگران نوشته‌های خود را تحت نام «اعضای قدیمی» این یکی (یعنی مقاومت) معرفی می‌کند و نه اعضای جدید دیگری (یعنی اطلاعات رژیم تروریستی حاکم بر ایران). آیا این یک امر «تصادفی» است یا یک «سناریوی پیش‌ساخته» به منظور «تیزکردن خنجر جلاد بر بدن قربانی!». واضح است.

مشاهده می‌شود که «اعضای سابق مجاهدین» نقابی است بر چهره کریه «اعضای جدید وزارت اطلاعات» رژیمی که به طور رسمی در جهان به عنوان «بزرگترین حامی تروریسم» و «بانکدار ترویسم در جهان»‌ شناخته شده است. حال بی.بی.سی ببیند و بداند که در کجای این مدار قرار گرفته و مدال رضای چه رژیمی را بر سینه دارد!

در شرایطی که صدای شکستن استخوانهای استبداد دینی حاکم بر ایران، در استمرار قیامهای مردم عراق و لبنان و در تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تنگ‌شدن حلقه محاصره بر ولی فقیه آخوندها و لیست‌گذاری اطرافیان او، همزمان با اوجگیری اعتراضات مردم ایران و فعالیت‌های کانون‌های شورشی به گوش می‌رسد، زمان به ‌سرعت علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران در حرکت است. در چنین شرایطی آخوندها با تشدید فعالیت‌های تروریستی علیه مقاومت ایران و با شیطان‌سازی هر چه بیشتر علیه مجاهدین تلاش می‌کنند وانمود کنند که رژیمشان آلترناتیوی ندارد.

آنچه قطعی است این واقعیت است که وضعیت هرگز به گذشته بازنخواهدگشت و سرنگونی‌ این رژیم حتمی است. مماشاتگران غربی و بالاخص انگلیسی و رسانه‌یی همچون «بی.بی.سی» نیز بیهوده تلاش می‌کنند سفینه تغییر رژیم در ایران و کشتی رهایی‌بخش مردم و مقاومت را از رسیدن به ساحل نجات بازدارند!

 

 

No comments:

Post a Comment