Saturday, December 29, 2018

ارتزاق از خون مردم ايران توسط رژيم ملاها


ارتزاق از خون مردم ايران توسط رژيم ملاها
نگاهي به تداوم قيام مردم ايران و تداوم تروريسم رژيم ايران
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
ملاها در ايران، از روزي كه بر مسند قدرت نشستند كمر به كشتار مخالفان بستند كه تاكنون خون بيش از صد هزار تن از فرزندان ما را به طرق مختلف بر زمين ريخته است. پس دشمن آزادي و انسانيت هستند.
آنها تهديد و دستگيري‌ و شكنجه و اعدام را به زندگي روزانة مردم تزريق كرده‌ند. پس ضد مردم و ضد حقوق بشر هستند.
آنها همه سرمايه‌هاي ملي را به تاراج برده و صرف صدور تروريسم و بنيادگرايي به خارج از مرزها كردند و با آن، بسياري از گروههاي تروريستي در منطقه و جهان را راه‌اندازي كرده‌اند. اين چيزي است كه مقامات رژيم پنهان نمي‌كنند و همه ما مردم ايران نيز از آن آگاه هستند. پس ضد ايران و بانكدار تروريسم در جهان هستند.
آنها به سركوب و كشتار مردم ايران بسنده نكرده و در پي تحقق بخشيدن به رؤياي امپراطوري و خلافت اسلامي، صدها هزار انسان بي‌گناه را در كشورهاي منطقه و منجمله عراق، سوريه، يمن و .... قرباني سياستهاي خود كرده‌اند. پس دشمن صلح و همزيستي هستند.
ملاهاي حاكم همه اينها را تحت نام اسلام و تحت لواي دين انجام داده و مي‌دهند، ديني كه سنگ بناي آن ”لا اكراه في الدين” است و با عمل ملاها در تعارض كامل است. پس آنها دروغگو و در اساس، ضد اسلام، ضد خدا و رسول خدا هستند.
اينها چكيده‌يي از حرف دل شماري هموطن ايراني است كه حيفم آمد كه آنها را براي شما خوانندگان گرامي بازگو نكنم. آنها به زبان عاميانه و در عين حال بسيار منطقي ماهيت رژيم ملاها را در گفتگويي كوتاه برايم ترسيم كردند. لذا من هم خواستم هركس اين سطور را مي‌خواند صدايي براي مردم ايران باشد. به راستي حرفهايي كه از دل و تجربه برآيد چه عميق و مؤثر بر دل آدمي مي‌نشينند.

مردم ايران نزديك به چهار دهه است كه اين رژيم را از ضمير خود بيرون كرده‌اند. قيام شجاعانه و مستمر اين مردم كه اكنون در آستانة يك ساله شدن است از اين جهت است. آنها پس از عبور از كوران مصيبت‌هاي چهار دهه گذشته، اكنون براي سرنگوني اين رژيم به ميدان آمده‌اند.
اين قيام بي وقفه ادامه داشته و خاموشي ناپذير است. زيرا با مقاومتي سراسري پيوند خورده كه براي چهار دهه است براي سرنگوني اين رژيم مبارزه مي‌كند. رهبري اين مقاومت، توسط مسعود و مريم رجوي صورت مي‌گيرد. آنهايي كه من پاي صحبتهايشان نشستم همچون بخش اعظم مردم ايران، به اين مقاومت اميد بسته‌اند. آنها مي‌گويند كه مجاهدين خلق نيروي محوري اين مقاومت و يگانه نقطه اميد ما ايرانيان هستند و دلايل بسياري نيز براي اين باور خود رديف مي‌كنند كه شنونده را به درستي آن متقاعد مي‌سازد. جديد‌ترين سند اين واقعيت شايد اظهارات اخير رهبر و رئيس جمهور ملاها، علي خامنه‌اي و حسن روحاني و سفيرشان در سازمان ملل متحد باشد كه به روشني آدرس آلترناتيو دمكراتيك مردم ايران به جهانيان داده است. جهان شاهد نمونه‌هاي مشابهي از اينگونه اعترافات مقامات رژيم ملاها در نقش بي‌بديل اين مقاومت در قيام مردم ايران بوده است.

مجاهدين خلق نه تنها هدايت قيام را در داخل ايران به عهده دارند بلكه در سطح بين‌المللي نيز به عنوان يگانه صداي قوي براي اين قيام به رسميت شناخته شده‌اند. در تازه‌ترين سند گوياي اين واقعيت، روز ۱۱دسامبر جاري، کنفرانسی در کنگره آمریکا با حضور اعضای ارشد و نمایندگان برجسته دمکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در همبستگی با قیام مردم ایران برای آزادی، در آستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم آخوندی برگزار شد. در این جلسه حمایت ۱۰۴تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا شامل ۵۲رئیس و نایب‌رئیس کمیته‌های اصلی و فرعی، از قطعنامه دوحزبی ۱۰۳۴ در محکومیت توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در فرانسه و در حمایت از طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران فردا اعلام شد.
در حالي كه قيام مردم ايران با اشكالي متفاوت و در عين حال پيوسته در نقاط مختلف ايران ادامه دارد و اعتراضات پنج هفته‌يي و ادامه دارِ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت‌تپه برجسته‌ترين نمونه اخير آن است، ملاهاي حاكم بر ايران، همواره در پي آن بوده‌اند با اقدامات تروريستي عليه اين نيروي سرسخت ِمقاومت ايران، قيام مردم ايران را به شكست بكشانند. آنها با بكارگيري سفارتخانه‌هاي خود در كشورهاي اروپايي بر آن بودند تا با انفجار بمب در گردهمايي سالانه ايرانيان در پاريس در روز 30 ژوئن، وضعيت را به نفع خود تغيير دهند. اين اقدام توسط دستگاههاي امنيتي كشورهاي آلمان، فرانسه و بلژيك كشف و ديپلمات تروريست رژيم (اسدالله اسدي) و ساير اعضاي تيم تروريستي دستگير گرديدند. اقدامات تروريستي رژيم عليه مقاومت ايران به عنوان ماموريت اصلي وزارتخانه و سفارتخانه‌هاي رژيم كماكان ادامه دارد...

اخيرا ايرانيان خارج كشور در اروپا، ايالات متحدة و استراليا، براي رساندن صداي قيام مردم ايران به گوش جهانيان و افشاي اقدامات تروريستي رژيم ملاها عليه مقاومت ايران، در يك اقدام جديد، با برگزاري اجلاس به هم پيوستة انترنتي در بيش از پنجاه شهر بزرگ جهان در روز 15 دسامبر، يك بار ديگر پيوند مستحكم قيام مردم و مقاومت ايران را به جهانيان نشان دادند و دولتهاي غرب را به اقدام عملي و جدي در حمايت از قيام مردم ايران و به رسميت شناختن مقاومت ايران به عنوان يگانه آلترناتيو دمكراتيك براي رژيم ملاها، يعني شوراي ملي مقاومت ايران فراخواندند.
در اين گردهمايي، كه با شركت شمار زيادي از شخصيت‌هاي سياسي و نمايندگان مجلس كشورهاي مختلف برگزار گرديد سرنگوني رژيم ملاها و ضرورت طرد آن از جامعه بين‌الملل مورد تاكيد قرار گرفت.


No comments:

Post a Comment