Sunday, January 8, 2017

رنجهاي مردم ايران..


رنجهاي مردم ايران..
رنج‌هایم، بهترین هدیه‌ای است که به تو تقدیم می‌کنم. همانها که بزرگترین درس‌های زندگی را به من آموختند.
رومن رولان
رئيس جمهور ملاهاي حاكم بر ايران، حسن روحانی در روز 29آذر95 (19 دسامبر 2016) به‌اصطلاح “منشور حقوق شهروندی” را اعلام نمود كه صدر تا ذيل آن از قانون اساسي رژيم اقتباس و به آن مشروط گرديده است.
نخستين سوال كه به ذهن متبادر مي‌گردد اين است كه چرا اين منشور در ماههاي پاياني دوران چهارسالة رياست جمهوري روحاني اعلام مي‌گردد؟
روحانی، در مراسم رونمایی از اين منشور 120 ماده‌يي گفت كه تدوین این منشور را در صد روز اول ریاست‌جمهوری خود آغاز کرده و سرانجام پس از 3سال آماده رونمایی شده است!. براي كساني كه اندك شناختي از اين آخوند شياد دارند روشن است كه اعلام چنين منشوري تا چه ميزان مسخره است. طوري كه حتي هر دو باند رژیم از جمله هم باندي‌هاي خود روحانی نيز آن را به باد تمسخر گرفته‌اند.

بايد به روحاني گفت كه اگر در طول حاكميت ملاها و به‌خصوص در سالهايي كه روحاني رئيس جمهورشان بوده منشور شهروندي اجرا مي‌شده چه نيازي به اين اقدام بوده و اگر هم اجرا نمي‌شده پس تو كجا بوده‌ايد؟ اول خودتان را تعيين تكليف كنيد!
البته از نظر مردم ايران روحاني تعيين تكليف بوده و نامبرده در رديف مجرمين درجه اول اين رژيم است. زيرا در طول حاكميت ملاها در 38 سال گذشته، همواره يكي از شريك جرم‌هاي اين رژيم در تمام جنايات بوده است. در حال حاضر روحاني از طرف هر ايراني زير علامت سوال است. آنها مي‌پرسند كه اگر هدف تو از اعلام اين منشور صرفا يك فريبكاري و شيادي در جهت انتخابات آتي نيست بگو ببينيم چرا در دوران رياست جمهوري تو بر آمار اعدام‌ها و شمار بيكاران و قربانيان اعتياد و غارت اموال مردم توسط مقامات افزوده شده است، چرا كار مردم به فروش اعضاي بدن و حتي كودكان كشيده شده است؟ افزايش و گسترش تروريسم دولتي و دخالت در امور كشورهاي منطقه و به‌خصوص اعزام گله‌هاي پاسدار براي كشتار مردم سوريه و عراق به چه معني بوده است؟ لابد در نظر داريد كه يك منشور شهروندي براي مردم عراق و سوريه و يمن و لبنان و .... نيز اعلام كنيد كه ماده اول آن تبعيت از ولي فقيه نظام باشد!
اكنون هر آدم شريف و منصفي در جهان مي‌داند كه در ايران تحت حاكميت ملاها، حقوق شهروندي در سيما و زندگي هر شهروند ايراني پيداست، از چهرة زنان وكودكان تا زندانيان، از وضعيت دردناك كارگران و زحمتكشان تا اقليتهاي مذهبي و قومي و تا ايرانيان تبعيدي كه به دليل سركوب آزادي‌ها توسط رژيم جلاي وطن كرده‌اند.
در كشوري كه حقوق شهروندي پايه و اساس جامعه باشد ”آزادي” در صدر حقوق است. اما در ايران تحت حاكميت ملاها وضعيت به گونه ديگري است:
مبناي اين حكومت بر اصل ولايت فقيه استوار است كه خود را به خدا و پیامبران نسبت مي‌دهد و نه برخاسته از آراي مردم!
تهديد و دستگيري و شكنجه و اعدام و ترور ضامن بقاي اين رژيم بوده و نسبت به جمعيت كشوري، ركورددار اعدام در جهان است.
انتخابات در اين كشور فاقد ارزش و اعتبار است و يك امر نمايشي است. اين انتخابات ربطي به مردم ندارد. همه كانديداها در هر انتخاباتي از وابستگان جناحهاي دروني حاكميت هستند.
رژيمي بر ايران حاكميت دارد كه بي مهابا شكنجه مي‌كند و مي‌كشد. عليرغم اينكه تاكنون 63 بار توسط مجامع بين‌المللي به خاطر نقض حقوق بشر محكوم شده است.
مقامات رژيم ايران در خارج از مرزهاي خود نيز اقدام به ترور و كشتار مي‌كنند و پنهان نمي‌سازند كه كشورهاي ديگر و به‌خصوص سوريه را عمق استراتژي خود مي‌دانند!
در ايران زنان امنيت ندارند و بارها توسط عوامل حكومتي بر چهره آنها اسيد پاشيده شده‌ و شمار زيادي از مردم بدليل فقر به كارتن خوابي يا گورخوابي پناه آورده‌اند.
در ايران مردم بدليل فقر به فروش كودكان يا اعضاي بدن خود پناه برده و بخش وسيعي از جامعه نيز توسط باندهاي وابسته به اين رژيم به اعتياد خانمانسوز كشيده شده‌اند.
در ايران شمار زيادي زنداني سياسي وجود دارد كه بعضي از آنها صرفا به خاطر پخش يك اطلاعيه يا حتي يك تماس تلفني با بستگان خود در خارج از ايران دستگير شده و اكنون حكم اعدام برايشان صادر شده است.
در داخل ايران حتي يك سازمان سياسي مخالف رژيم يا حتي يك سازمان مدني مستقل اجازه فعاليت ندارد. هر انتقادي به حكومت منتقد را با شكنجه و اعدام روبرو مي‌سازد. لذا فعاليت‌ها عليرغم خطرات بسياري كه در پي دارد به طور غيرعلني صورت مي‌گيرد.
و ....
روحاني در منشور حقوق شهروندي بیش از 50بار نوشته است كه این حقوق باید مطابق «قانون اساسي» باشد! براي نمونه در ماده 282 قانون مجازات به‌اصطلاح اسلامی در مورد مجازات «محارب» از جمله به صلیب کشیدن و قطع دست راست و پای چپ قید شده است. در خرداد 86، مجلس ارتجاع قانونی را تصویب کرد که هر کسی که حتی نوشته‌یی را هم با محتوای ضد نظام «تکثیر و توزیع» کند، محارب شناخته می‌شود؛ این یک نمونه از منشور حقوق شهروندی روحانی است!
در ايران تحت حاكميت ملاها، مجازات فرد محارب اعدام است. حسن روحانی هم که در دوران ریاست‌جمهوري‌اش رکورد سه دهه اخیر رژیم را شکسته به‌صراحت اعلام کرده که اعدامها «یا دستور الهی است یا حکم قانون».
اكنون رژيمي بر ايران حاكم است كه مردم را از حقوق مشروعشان محروم و به طور يوميه آنها را مورد غارت و سركوب و كشتار قرار مي‌دهد. در چنين وضعيتي، رنج‌هاي مردم بهترين گواه بر واقعيت كنوني ايران بوده و به ما مي‌گويد كه هيچ انتخاباتي در ايران دردي از مردم دوا نكرده و هركسي بر مسند قدرت نشست وضعيت همان است كه بود.
آري، اين رنجها سرنگوني رژيم ولايت فقيه حاكم را فرياد مي‌كند

No comments:

Post a Comment