Tuesday, October 30, 2018

به زودی پروندهای تروریسم رژیم آخوندی گشوده خواهند شد!


به زودي پرونده‌هاي تروريسم رژيم گشوده خواهند شد!
به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
بدون شك آنچه هركدام از ما در بارة تروريسم رژيم ملاها مي‌دانيم تنها گوشه‌يي از يك واقعيت بزرگتر در اين رابطه است. همچون كوه يخي كه تنها نوك آن بر روي دريا پيداست.
رژيم ملاها از همان ابتدا بر نفي آزادي و حذف مخالفان پايه‌ريزي شد. وگرنه اين رژيم ديكتاتوري نمي‌شد و وضعيت در ايران طور ديگري مي‌بود. نيروهاي سياسي جامعه تنها زماني دست به سلاح بردند كه رژيم آنها را بر سر دو راهي «تسليم يا مقاومت» قرار داده بود. از اين رو نخستين خون‌ها در ايران ِبعداز سقوط شاه توسط رژيم بر زمين ريخته شد و فتواهاي خميني به آن تداوم و شدت بخشيد تا جايي كه به جنايت عليه بشريت، نسل‌كشي و قتل عام انجاميد.
اكنون نزديك به چهار دهه است كه ايران صحنه رويارويي دو نيروي متخاصم بر سر «بود و نبود» است. رژيم ملاها و مردم ايران. قطعا اگر امدادهاي غيبي (غرب) نمي‌‌بود اين رژيم در همان سالهاي نخست ساقط مي‌شد. زيرا مردم خواستار آزادي و دمكراسي و حقوق حقه خويش بودند.
در اين چهار دهه، علاوه بر اعدامهاي گسترده كه قتل عام بيش از 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 از نمونه‌هاي بارز آن بود، براساس آمار و ارقام موجود اين رژيم در خارج از مرزها بيش از هزار عمل تروريستي به انجام رسانده كه نيمي از آن در عراق بوده و اهداف آن نيز روي نيروهاي اپوزيسيون متمركز بود. در ميان صدها عمل تروريستي رژيم در اروپا اقدام ناموفق بمبگذاري در گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس در 30 ژوئن امسال جايگاه و معنا و مفهوم ويژه‌يي دارد كه اگر كشف و خنثي نمي‌شد يك فاجعه بسيار بزرگ روي دست جامعه بين‌المللي مي‌گذاشت. زيرا علاوه بر دهها هزار تن از اعضاي مقاومت ايران، بسياري از شخصيتهاي برجسته امريكايي و اروپايي و عربي جزو حاضران در اين گردهمايي بودند.

همزمان با روز جهاني مبارزه با مجازات اعدام كه رژيم ملاها ركوددار آن در جهان است، خبرگزاری فرانسه خبر داد كه در تاريخ 9 اكتبر 2018 عامل اصلي اين بمبگذاري، يعني ديپلمات تروريست رژيم ملاها در اتريش به اسم «اسدالله اسدي» به بلژيك مسترد گرديد تا مورد محاكمه قرار گيرد.
استرداد اين ديپلمات تروريست رژيم ملاها از آلمان به بلژيك و محاكمه وي به اتهام عامل اصلي اين عمل تروريستي، آغازي بر گشودن پرونده تروريسم رژيم در جامعه بين‌المللي است. زيرا تا قبل از آن، به رغم محكوميت‌ها و حكم جلب براي سران اين رژيم، به دليل منافع اقتصادي دولتهاي غرب پرونده‌هاي آن بايگاني شده بود.

از زمان دستگيري اسدالله اسدي در آلمان، رژيم ايران بسيار تلاش نمود تا هر طور شده وي را از چنگال عدالت خارج و وي را به ايران فراري دهد، اما اكنون با استرداد وي به بلژيك، ملاها با بحران جدي و جديدي روبرو شده‌اند. آنها مي‌دانند كه محاكمه و گشودن اين پرونده، عواقب بسيار سختي براي سران اين رژيم در پي خواهد داشت. زيرا اين اقدام تروريستي در شرايط حساس سال جاري، توسط هيات عالي سران رژيم تصميم گيري شده بود.
از اين رو مي‌توان گفت بازتاب خبرهاي مربوط به اين پرونده در سطح جهاني، مهري بر پايان فصل مماشات و تبادل منافع و معامله بين اروپا و ملاها است. فصلي كه در آن تروريسم دولتي رژيم ملاها با نقاب ديپلماسي در منطقه و جهان و حتي در نقاط دور دستي همچون آرژانتين جولان مي‌داد و مغازله و معامله بر سر نفت و دلار، چشمان ِدولتهاي غرب را از نگريستن به جنايات عليه بشريت و نقض فاحش حقوق بشر توسط اين رژيم تروريستي را به طور كامل بسته بود. اما قيام مردم ايران و خروج آمریکا از توافق‌نامه برجام در ۱۸اردیبهشت، يك ضربه‌ استراتژیک به سیاست مماشات وارد ساخت. ماشین ترور ملایان که این بار توسط ديپلمات رسمي رژيم، اسدالله اسدی هدايت مي‌شد، زنگ خطری براي سياست و امنيت اروپا به صدا درآورد و علائم دوران پاياني رژيم ملاها را يك جا به نمايش گذاشت و دير يا زود پرونده تروريسم رژيم ملاها گشوده خواهد شد. دوراني كه برخورد قاطع عليه تروريسم فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران در پيش است و قيام مردم و مقاومت در حال پيشروي و سرنگوني رژيم ملاها حتمي است.
تداوم قيام و حمايت امريكا از دستگيري تروريستها و استرداد اسدي براي محاكمه در اروپا، دو عاملي هستند كه عدم بازگشت وضعيت به گذشته را تضمين كرده است. لذا انتظار مي‌رود پرونده‌هاي تروريسم رژيم يكي پس از ديگري گشوده شوند و منجر به صدور احكام لازم‌الاجراي بين‌المللي عليه سران رژيم گردد. اين يك زنگ خطر جدي عليه اين رژيم تروريستي است.

تروریسم یکی از عوامل بقای رژیم است و این واقعیتی است که مقاومت ایران از روز اول در تشریح ماهیت این رژیم گفته‌اند. اما آنچه تماشايي است موضعگيري رژيم در خصوص دستگيري و محاكمه ديپلمات تروريستش است كه منكر قضيه مي‌شوند. اما مي‌داند كه حتی فیلم تبادلات بمب بین دیپلمات تروریست دستگیر شده و عواملش در دست پلیس است و اعتراف‌های تروریستها و سوابق چند ساله‌ آنها نیز موجود است!‌
پايان


No comments:

Post a Comment