Saturday, December 3, 2016

ایران: محکومیت اقدامهای سرکوبگرانه علیه دو زن زندانی سیاسی کردایران: محکومیت اقدامهای سرکوبگرانه علیه دو زن زندانی سیاسی کرد
كميسيون زنان شورای ملی مقاومت ایران اقدامهای سركوبگرانه عليه خانم ها افسانه بایزیدی و هاجر پیری دو زندانی سیاسی کرد را محكوم مي كند و از مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواستار اقدامی فوری برای رسیدگی به وضعیت عموم زنان زندانی سیاسی و توقف اعمال فشار بر آنها است.
اين دو زنداني سیاسی زن كه در نقده و مهاباد به اتهام اقدام عليه امنيت و تبليغ عليه نظام دستگير شده اند اکنون در زندان مرکزی کرمان در تبعید به سر می برند. دژخیمان برای تشدید فشار آنها را در بند زندانیان عادی نگهداری می کنند. در روز ۸ آذر (۲۸ نوامبر) ماموران وزارت اطلاعات به سلول آنها یورش برده و آنها را مورد تحقیر و توهین قرار داده و بخشی از وسایلشان  را با خود بردند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
۱۲ آذر ۱۳۹۵ (۲ دسامبر ۲۰۱۶)

No comments:

Post a Comment