Tuesday, November 29, 2016

بنيادگرايي اسلامي سرچشمه خشونت عليه زنان

در سالروز مبارزه عليه خشونت عليه زنان

در طول تاريخ به طور عام و عصر حاضر به طور خاص ”زنان” استثمار شده‌ترين بخش از جامعه انساني بوده و هستند. در عام‌ترين شكل ، جمعيت زنان را نيمي از جامعه بيان كرده‌اند. اما در داشتن حقوق محروم‌ترين نگه داشته شده‌اند. در طول تاريخ اگرچه تكامل اجتماعي از مراحل مختلفي عبور كرده اما تغييري كيفي در نگرش به مسئله زنان و احقاق حقوق آنان صورت نگرفته‌ و زنان همواره مورد شديد‌ترين نوع خشونت‌ها قرار گرفته‌اند. چه از جانب دولت حاكمه و چه در جامعه مردسالاري و چه در خانواده‌هاي عقب‌افتاده‌تر جامعه.

در كشوري كه يك حكومت مبتني بر بنيادگرايي اسلامي بر آن حكومت مي‌كند (مانند آنچه در ايران جريان دارد) سركوب و خشونت عليه زنان به نقطه اوج خود مي‌رسد. زيرا سرچشمه خشونت علیه زنان در این دوران ”بنیادگرایی” است که ریشه اندیشه آن زن‌ستیزی است.

در ايران (ريحانه جباري) حلق آويز مي‌شود تنها به اين خاطر كه به دفاع از شرف و ناموس خود برخاسته است. (فريناز) براي فرار از دست يكي از ماموران جنايتكار رژيم كه قصد تجاوز به وي را داشته مجبور مي‌شود خود را از بالاي آپارتمان به پايين پرت كند و جان بسپارد ماموران حكومتي بر سر و صورت زنان اسيد مي‌پاشند يا بر روي زنان دستفروش در خيابانها سيلي مي‌زنند.

در ايران تحت حکومت آخوندها، قوانین رسمی راه اعمال خشونت بر زنان را باز می‌کنند. تحمیل حجاب اجباری و قوانین آن یک ناامنی دائمی در زندگی همه زنان ایجاد کرده است. در هر ساعت دو الی سه زن به اتهام بدحجابی به دادگاه معرفی می‌شوند. هر روز هزاران زن به‌خاطر بدحجابی مورد آزار و توهين ماموران حكومتي قرار می‌گیرند.

بنیادگرایی سرطان رو به گسترشی است که همه را تهدید می‌کند. به‌طوری که از حاشیه اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، همه‌جا، افراطی‌گری تحت نام اسلام از جمله گروه داعش سربلند کرده که قربانیان اصلی آن زنان هستند.

قانون اساسی آخوندها، در اصل ۱۶۷به قضات آزادی ‌عمل داده که برای صدور حکم، به فتواهای مذهبی استناد کنند. اما این فتواها برای رژیم، چیزی جز کتاب فتواهای خمینی به نام تحریرالوسیله نیست. رواج خشونت و تجاوز علیه زنان از محصولات همین فتاوي آخوند‌ها است.

خمینی و آخوندهای او، در سه دهه گذشته، این ایدئولوژی را در ذهن گروههای بنیادگرا در سایر کشورها، بارور کرده‌‌اند. این پدیده، در این‌ سالها، و به‌خصوص در دو سال اخیر، در سراسر خاورمیانه و آفریقا در حال گسترش و تعرض است و خود را به‌ اشکال مختلف بارز می‌کند: از داعش و طالبان و بوکوحرام تا باندهای شبه‌نظامی رژیم ایران در عراق و یمن و لبنان.

به‌ رفتاری که امروز گروه داعش تحت‌عنوان اجرای احکام اسلام با زنان دارد‌، نگاه کنید؛ به‌خصوص نگاه کنید که چگونه زنان و دختران ایزدی عراق را به بردگی گرفته‌اند. اینها عینا همان احکامی است که نمونه‌ها‌یی از آن در کتاب خمینی آمده است.

ولایت فقیه دشمن زنان است. زیرا حاکمیت آن خشونت و سرکوب مداوم علیه زنان است. عرصه فراگیر در اعمال خشونت و اجبار در ایران، حجاب اجباری است. زنان ایران از نخستین هفته‌های حاکمیت خمینی به حجاب اجباری اعتراض کردند. در همان روز‌ها زنان مجاهد نیز فعالانه در تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت داشتند.

آنچه در عصر حاضر پيش روي هر انسان وظيفه‌مندي قرار دارد اين است كه بايد خشونت عليه زنان پايان يابد. تحقق چنين خواسته‌يي البته مستلزم يك تلاش مداوم و پيگير از جانب زنان و مردان است و اين امر مبارزه با پديده شوم بنيادگرايي محقق مي شود.

مقاومت ايران خواهان یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت، و مبتني بر حقوق برابر زنان و مردان از کلیه حقوق و آزادیهای اساسی از جمله، حق مشارکت برابر در رهبری سیاسی جامعه” مي‌باشد.

آري اين حق مسلم زنان است كه سرنوشت خود و جامعه را به دست بگيرند. آزادي جامعه، بخصوص آزادي در ايران در گرو آزادي زنان با سرنگوني مركز بنيادگرايي، يعني رژيم ولايت فقيه در ايران است.


No comments:

Post a Comment